Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS.

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą do 28 lutego powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2022 r.
Informacja ta jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.
Chodzi o przychody, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe np. z umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.
Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich przychodach z 2022 roku, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy w ubiegłym roku wypłacał świadczenie we właściwej wysokości, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity
w dorabianiu do świadczeń. ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód
z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje w załączniku

Kampania edukacyjna "STOP blokowaniu sgnału"

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn."STOP blokowaniu sygnału".
Celem kampanii jest uświadomienie obywateli o negatywnych skutkach używania wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powzechny dostęp do łączności. Stabilne połączenie internetowe wpływa na wszystkie dziedziny współczesnego życia: przemysł, zdrowie, zużycie energii czy nawet e-administrację - należy jednak pamiętać, że warunkiem powszechnego stosowania nowych rozwiązań jest stabilność połączeń. Rosnąca skala wykorzystania nielegalnych wzmacniaczy sygnału, szczególnie w regionach już zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, może opóźniać transformację regionów ku gospodarce cyfrowej.
Nielegalne instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem wręcz prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń. Ponadto, problem z wysyłką SMSów, ale generuje rónież duże ograniczenia w dostępie do internetu - co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, dostępie do informacji i rozrywki.
Indywidualni odbiorcy usług często decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu z zanikającym zasięgiem, poprzez instalację taniego, nieposiadającego atestu, wzmacniacza sygnału. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater'em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącymn jakość sygnału zarówno emitowanego przez stację bazową, jak i przez smartfon. Łatwość instalacji, oraz powszechna dostępność urządzeń, jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym - o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów przeprowadzonego przez nas badani. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a wskrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Gdy sygnał telefoniczny jest zbyt słaby, pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. "białęj plamy" zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej pooprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całęj okolicy lub, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej prosząc o przeprowadzenie kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu.
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na stronie internetowej:
https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/gdzie znajdziecie Państwo edukacyjne materiały multimedialne- dwie animacje oraz plakat.

Kampania objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Nowe dostawy węgla

Już ponad 1000 ton węgla zostało dostarczone do mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry!
W tym tygodniu dojechały nowe dostawy węgla. Z uwagi na zmniejszoną liczbę terminali, z których odbierany jest węgiel mogą pojawić się przerwy w dostawie.
Zachęcamy do dokonywania zakupu węgla w składzie Pana Mariana Tyca w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej 16. 
Ilość na placu jest ograniczona.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 63 2768-333 wew. 116.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Węgiel

Zapraszamy do kina!

Już w najbliższy piątek (24.02) wyświetlamy seanse filmowe. Od rana bajki i filmy dla najmłodszych, a po południu propozycja dla widzów nieco starszych - dwie komedie i romans.
Zapraszamy! Dla grup zorganizowanych rabat na bilety!
wyświetl galerię w Cooliris
 • plakaty
 • plakaty
 • plakaty
 • plakat
 • plakat
 • plakat

Informacja w sprawie wyboru oferty o udzieleniu dotacji

Informacja w sprawie wyboru oferty o udzieleniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry.
Burmistrz Pyzdr po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej zatwierdza do realizacji zadania w działach "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w 2023 r.", "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r." oraz "Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2023 r."
Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określają szczegółowo prawa i obowiązki stron.
W załączniku wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań.

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

    Wczorajszego dnia miała miejsce uroczystość, która zapisze się jako bardzo ważna w historii jednostki OSP Pyzdry. Oficjalnie przekazano druhom zakupiony niedawno samochód ratowniczo-gaśniczy i dokonano symbolicznego rozpoczęcia przebudowy jednostki, która realizowana będzie w tym roku.
    Zadania te otrzymały m.in. rządowe wsparcie finansowe. A wśród zaproszonych gości obecni byli Zbigniew Hoffmann - Minister - członek Rady Ministrów, Aneta Niestrawska - I Wicewojewoda Wielkopolski i bryg. Tomasz Grelak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu

Lokalne połączenia autobusowe

Gmina Pyzdry pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok w wysokości 122 508,00 zł.
Pozwoli to kontynuować działanie dwóch gminnych linii autobusowych na trasach:
Pyzdry-Lisewo-Górne Grądy-Pyzdry
Pyzdry-Zapowiednia-Wrąbczynek-Pyzdry
Usługi przewozowe tak jak w ubiegłym roku świadczyć będzie firma transportowa WA-MA.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://wama-transport.pl/rozklad-jazdy/  lub pod nr tel. 608 397 405

Dzień Kobiet - pierwsza propozycja

   Serdecznie zapraszamy Was Drogie Panie na wybuchową mieszkankę inteligentnego humoru, piosenek i teatru. Mamy dla Was pierwszą propozycję na świętowanie Dnia Kobiet czyli Show Publiczność rządzi.
    25 marca chcemy zabrać Was w pełną zwrotów akcji podróż po najśmielszych zakamarkach ludzkich relacji. Grupa Impro Quartet to forma teatralno-kabaretowa w 100% improwizowana. Śmiech do łez, zaskakujące pomysły, abstrakcyjne poczucie humoru, błyskotliwe puenty i nieprzewidywalne zwroty akcji – to wszystko na życzenie widza.

Miejsce – Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
Bilety – 35 zł
Dodatkowo: ciasto i lampka wina

 
Impro Quartet to grupa artystów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży improwizacji. Zgrani jak Rambo i jego karabin, zabawni w sposób inteligenty, a do tego muzykalni jakby wychował ich Broadway i La Scala. Współpracują m.in. z Kabaretem Hrabi, Arturem Andrusem i Igorem Kwiatkowskim.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień kobiet plakat

W rolnictwie można pracować bezpieczniej

XXIX konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"
Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, wiedzy o zagrożeniach wypadkowych oraz „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
XXIX edycja Konkursu w głównej mierze ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania wpadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania    wiedzy    dotyczącej    zapobiegania    skutkom    niewłaściwego    stosowania i magazynowania  w gospodarstwie  rolnym  niebezpiecznych  substancji  np.  środków  ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Organizatorem konkursu jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Więcej informacji w załączniku

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Dziewczęta z Pietrzykowa najlepsze

Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini - piłce ręcznej.
6 marca 2023 r. na hali sportowej w Miłosławiu odbył się finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini - piłce ręcznej dziewcząt "Igrzyska Dzieci".
W zawodach udział wzięły drużyny SP Kaczanowo, SP Kołaczkowo, SP Miłosław - gospodarze zawodów, NSP Pietrzyków.
Dziewczęta z Pietrzykowa okazały się najlepsze. 
Wygrały wszystkie mecze:
z Sp Kaczanowo 10:0
z SP Kołaczkowo 7:4
z SP Miłosław 6:5
Drużyna NSP Pietrzyków będzie reprezentować powiat wrzesiński na zawodach rejonowych, które prawdopodobnie odbędą się w Gnieźnie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej

Bitwa regionów - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy serdecznie Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.
Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I -  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs.
KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.
- Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.
- Etap III - Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

1)     Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;

2)     Etap II (etap wojewódzki) - za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;

3)     Etap III – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:https://bitwaregionow.pl/”

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat

Dyżur poselski

Poseł Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 14 marca 2023r. we Wrześni.
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Cykl warsztatów z okazji Dnia Kobiet

    A może zadbać o siebie nie tylko w Dzień Kobiet? Może pomyśleć o sobie częściej niż jeden dzień w roku? Bądź dla siebie przyjaciółką i zaproś się na babskie warsztaty! 17 marca czekamy na Ciebie!
    Zachęcamy Was Drogie Panie do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu ,,Babskie warsztaty rozwojowe''. Chcemy stworzyć całoroczną Akademię dla kobiet, które potrzebują nieco wytchnienia od codzienności, chcą się rozwijać i w końcu poczuć więcej spokoju, harmonii i pewności siebie.

Na cyklicznych warsztatach poznasz kilka konkretnych narzędzi, które pokażą Ci:
- jak budować wewnętrzną moc na co dzień,
- jak zmienić sabotujące myśli, które podcinają skrzydła, na takie które będą wspierać wiarę w siebie i Twoje kobiece piękno,
- nauczysz się jak być dla siebie Przyjaciółką i Sojuszniczką, które zawsze będą dmuchać Ci w skrzydła.
Sięgnij po siebie! Bo w życiu nie chodzi o to, by robić wszystko, tylko by robić rzeczy ważne! Dołącz do Babskiego grona i rozwiń swoje skrzydła.

Pierwsze spotkanie – 17 marca, godz. 17.30
Miejsce: Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
Wstęp darmowy!
wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty dla kobiet

Zaproszenie dla rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z ARiMR  organizuje spotkanie dla rolników powiatu wrzesińskiego na temat: "Płatności bezpośrednie z uwzględnieniem warunkowości i ekoschematów"

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Uczenie się osób dorosłych - badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Państwa gminy realizowane jest badanie „Uczenie się osób dorosłych” (UD).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu
 https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/
oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41

Uwaga! Ważny komunikat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Kontrole dokonywane przez pracowników WFOŚiGW w Poznaniu poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym i umówieniem dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli.
Wszelkie próby dokonania kontroli u Beneficjenta bez uprzedniego umówienia prosimy traktować jako nieuprawnione.
W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak i pozostałej oferty WFOŚiGW w Poznaniu, prosimy o kontakt na numery telefonu wskazane w zakładce /kontakt/ na stronie:
  https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Tydzień Języka Ojczystego

Od 27 lutego do 3 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach  realizowany był projekt edukacyjny Tydzień Języka Ojczystego promujący piękno polskiej mowy i zasady dobrego zachowania. 
Uczniowie klas IV-VIII przez cały tydzień realizowali różne działania.Reprezentanci każdej klasy rozwiązywali testy Z poprawną polszczyzną na co dzień. Klasy IV i V mogły wykazać się znajomością powszechnie używanych związków frazeologicznych. Klasy VI rozwiązywały test z frazeologii antycznej, natomiast przedstawiciele klas VII i VIII musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat poprawności językowej.
Kolejne działanie – W świecie lektur szkolnych – polegało na wykonaniu przez klasy IV i V ilustracji do lektury (IVa - Akademia Pana Kleksa, IVb  - Pinokio, Va – Opowieści z Narnii, Vb – Kajko i Kokosz) klasy VI robiły lapbooki (VIa – Hobbit, VIb – Feliks, Net i Nika), a VII i VIII mapy myśli (podróż, miłość).
W zadaniu Bohater literacki w obiektywie uczniowie wcielali się w bohaterów wylosowanej przez łącznika lektury szkolnej.


.

 

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego

Dzień z Laboratorium Przyszłości

Dzień z Laboratorium Przyszłości 
7 marca 2023 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz z opiekunami p. M. Wawrzyniak i p. R. Dylem wzięła udział w wydarzeniu Dzień z Laboratorium Przyszłości w ramach Programu Mobilne Laboratoria Przyszłości w Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach związanych z drukiem 3D, sztuczną inteligencją, Lego Spike, cyberbezpieczeństwem z Minecraftem i programowaniem z robotem Dash.

.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości

III webinar z cyklu AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023

Serdecznie zapraszamy na III webinar z cyklu AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023 dla Beneficjentów programu Czyste Powietrze.
Webinar skierowany jest w szczególności do Beneficjentów programu – właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali w tych budynkach z wydzieloną księgą wieczystą, którzy potrzebują ocieplić swój dom i wymienić źródło ciepła na bardziej efektywne.
Najbliższe spotkanie szkoleniowe będzie dotyczyło w pierwszej kolejności zasad dofinansowania z prefinansowaniem jako dopełnienie informacji z poprzedniego 2. webinaru, na którym omówiono podstawowy wniosek o dofinansowanie.
Druga część szkolenia poświęcona zostanie rozliczeniu przedsięwzięcia (wniosek o płatność: dotacja, dotacja z prefinansowaniem oraz potrzebne załączniki).
Webinar odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 10:00.
Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:
https://forms.office.com/e/gwu3yus9wT

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Badania mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań urodzonych w latach 1966 - 1973.
Dnia 20.04.2023 na ul. Pl. Sikorskiego 19 Pyzdry przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pod nr telefonu (068) 41 41 411 lub online www.diagnostyk.pl

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Bon turystyczny tylko do końca marca

To już ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny.
Na  430 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 52 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo ważność bonu upływa 31 marca. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone przez Wielkopolan za pośrednictwem bonu wyniosły 297 mln zł. Z pośród 430 tys.  przyznanych bonów aktywowano ponad 377 tys. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 52 tys.

 500 zł lub 1000 zł

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 rokiem, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus.
Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 Bon dostępny tylko na PUE

 Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta, nie wymaga od nas jakiś skomplikowanych czynności. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

 Płatność do 31 marca

 Bon przyznawany jest w  formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca marca tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

 Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach bonturystyczny.gov.pl , pot.gov.pl  oraz polska.travel.pl.

 Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie, czynna codziennie w godz. 7.00 – 20.00, pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl.

 
Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie Przeglądu Powiatowego z dnia 10 marca 2023 roku jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1444,marzec-2023?tresc=22970

 

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej
Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.
Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia  w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.
Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i placówek oświatowych wraz  z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym ) dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego .
Udział w kampanii GMW może się odbywać poprzez przygotowanie własnej inicjatywy w dowolnej formie dostosowanej do wieku uczniów lub skorzystania z propozycji programowej GMW 2023 przygotowanej przez UKNF i inne instytucje, w tym materiałów edukacyjnych. W ramach propozycji programowej UKNF przygotował cykl 13 webinariów GMW adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli.
Rejestracja na webinaria GMW odbywa się  poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne przy informacjach szczegółowych nt. poszczególnych wydarzeń, link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week/oferta_programowa
Więcej informacji nt. kampanii GMW, w tym zasady uczestnictwa oraz elektroniczny formularz zgłoszenia udziału w kampanii GMW 2023 są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: cedur@knf.gov.pl

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat

Dziś Dzień Sołtysa

   Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na rolę sołtysa w polskiej wsi oraz docenienie jego ciężkiej pracy i zaangażowania.
To dzięki aktywności sołtysów, ich poświęceniu i umiejętności integrowania lokalnej społeczności skutecznie realizowane są działania oraz inicjatywy poprawiające jakość życia na wsi i służące jej rozwojowi.
    Na terenie naszej gminy funkcję tę pełni 21 osób. Najdłuższy staż ma Stanisław Janiak (31 lat), a najkrótszy Patrycja Klimas (1,5 roku). Gratulacje i podziękowania wszystkim sołtysom składali przedstawiciele samorządu w czasie okolicznościowego spotkania, na którym poruszane były bieżące sprawy sołectw.

Z okazji dzisiejszego święta postanowiliśmy przypomnieć Wam, kto stoi na czele naszych małych miejscowości:
Białobrzeg - Małgorzata Maćkowiak
Ciemierów - Maria Owczarek
Ciemierów Kolonia - Dariusz Wawrzyniak
Dłusk - Roman Witczak
Dolne Grądy - Piotr Pilarski
Górne Grądy - Marcin Paszak
Kruszyny - Jakub Palak
Ksawerów - Anna Szklarkowska
Lisewo - Joanna Klamecka
Pietrzyków - Wojciech Tomaszewski
Pietrzyków - Kolonia - Jan Dobrychłop
Rataje - Patrycja Klimas
Ruda Komorska - Mieczysław Podlewski
Tarnowa - Teresa Rogowicz
Trzcianki - Marzena Zehner
Walga - Waldemar Cierzniak
Wrąbczynek - Zofia Sikorska-Rogowska
Wrąbczynkowskie Holendry - Janina Saacke
Zamość - Karol Styczyński
Zapowiednia - Stanisław Janiak
Miasto-Osiedle Pyzdry - Mirosław Balicki.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa

Odwiedzili Mobilne Laboratorium Przyszłości

7 marca 2023 r. uczniowie klasy 4, 5 i 6 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych grądach uczestniczyli w warsztatach z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości w Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach koło Wrześni.
Zajęcia pozwoliły poszerzyć wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną z takich dziedzin jak:
- druk 3D
- Lego Spike Prime oraz roboty Dash
- sztuczna inteligencja
- Gogle VR
- Minecraft
Każdy miłośnik nowych technologii z pewnością znalazł coś dla siebie, a uśmiechnięte twarze są najlepszym tego świadectwem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości

Sukces uczniów z Górnych Grądów

Uczeń klasy V Alan Kasprzak zajął II miejsce w wojewódzkim  konkursie plastycznym ,, Jak nie spędzić  ferii zimowych” , którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
W tym samych konkursie uczennica klasy III Julia Frątczak zdobyła wyróżnienie.
Celem konkursu było wzmacnianie i rozwijanie umiejętności twórczych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży; promowanie kreatywnej wizji spędzenia wolnego czasu z dala od zachowań ryzykownych; promowanie właściwych postaw obywatelskich oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także potrzeby płynące z otoczenia w oczach dzieci i młodzieży.
11 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się specjalne spotkanie, podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu.
Alanowi i Julii serdecznie gratulujemy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Laureat konkursu
 • Praca konkursowa
 • Laureaci konkursu
 • Praca konkursowa

Babskie warsztaty rozwojowe - zmiana terminu

   Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych zmianie uległ termin pierwszych Babskich Warsztatów Rozwojowych. Spotykamy się nie 17, a 31 marca. Za zmianę przepraszamy i zachęcamy do licznego udziału.
   Przypominamy również o spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Dodatkowe informacje o obu wydarzeniach znajdziecie Państwo na załączonych plakatach.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

We wtorek, 14. marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II   w Pyzdrach odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Była to jego pierwsza edycja. W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół z gminy Pyzdry, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolnego etapu konkursu, który odbył się w listopadzie 2022 roku.
Podczas gminnego etapu konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz znajomość słownictwa i gramatyki.
Laureatami konkursu zostali:

Roksana Paprzycka (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,

Dominika Żądło (II miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,

Maja Jagielska (III miejsce) z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów, którym składamy serdeczne podziękowania. Dzięki sponsorom wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Głównymi nagrodami były bony upominkowe do wykorzystania w salonie Empik w wysokości 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce) i 100 zł (III miejsce). Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego

Warsztaty rękodzielnicze - zapowiedź

    Wielkanoc coraz bliżej dlatego warto pomyśleć o pierwszych dekoracjach, a także znaleźć chwilę wytchnienia od przedświątecznych porządków. I tutaj pojawiamy się my...z propozycją warsztatów rękodzielniczych.
   Są one podzielone na dwie części. W pierwszym tygodniu wykonamy dekoracje wielkanocne, a w drugim kompozycje wiosenne. Wtorki dedykujemy osobom dorosłym, a czwartki - dzieciom i młodzieży.
    Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty rękodzielnicze

Katarzyna Bosacka jurorem konkursu „Na Wielkanocnym Stole 2023”

Katarzyna Bosacka - ekspert kulinarny i  promotorka zdrowej żywności zasiądzie w kapitule tegorocznej edycji konkursu na najsmaczniejsze potrawy wielkanocne, organizowanego przez Instytut Skrzynki.
Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w ramach corocznego „Jarmarku Wielkanocnego”, jednego z wyjątkowych wydarzeń na Szlaku Kulinarnym „Smaki Powiatu Poznańskiego”. Podczas eventu fani Katarzyny Bosackiej będą mogli zakupić jej najnowszą książkę „Obiad za mniej niż pięć złotych na osobę” z autografem autorki, która przekonuje, że tani obiad to nie tylko kartoflanka na smalcu czy makaron ze śmietaną. Można gotować smacznie, różnorodnie i tanio, trzeba tylko wiedzieć jak! Zupa orzechowa, jagodowe leniwe, kurczak po koreańsku, pierogi lwowskie, aromatyczne curry, zaskakujący koreański makaron ze smażonym ogórkiem i sezamem to tylko kilka przykładów ze 100 przepisów opracowanych przez Katarzynę Bosacką specjalnie na potrzeby tej książki. Jak dodaje sama autorka - nie ma takiej pozycji na rynku! Nie ma książki tak różnorodnej - wiele przepisów dla mnie samej było kulinarnym odkryciem. Zarówno mięsożercy jak i wegetarianie, a nawet weganie, znajdą w niej coś dla siebie - wystarczy nieznacznie zmodyfikować przepisy.

W konkursie „Na Wielkanocnym Stole 2023” mogą brać udział restauracje, kawiarnie, cukiernie oraz inne podmioty gastronomiczne, producenci i wytwórcy oraz koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. Organizator zachęca także obywateli Ukrainy zamieszkujących obecnie na terenie województwa wielkopolskiego do zgłaszania ciast, np. pasek czy syrników oraz przekąsek mięsnych charakterystycznych dla ich rodzimego regionu. Zgłoszenia wielkanocnych wypieków oraz mięsiw można przesyłać do 31 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz www.instytutskrzynki.pl.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Okładka książki