Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS.

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą do 28 lutego powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2022 r.
Informacja ta jest niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.
Chodzi o przychody, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe np. z umowy o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.
Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich przychodach z 2022 roku, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy w ubiegłym roku wypłacał świadczenie we właściwej wysokości, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity
w dorabianiu do świadczeń. ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód
z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Szczegółowe informacje w załączniku

Kampania edukacyjna "STOP blokowaniu sgnału"

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji rozpoczęła kampanię edukacyjną pn."STOP blokowaniu sygnału".
Celem kampanii jest uświadomienie obywateli o negatywnych skutkach używania wzmacniaczy sygnału oraz ich wpływie na powzechny dostęp do łączności. Stabilne połączenie internetowe wpływa na wszystkie dziedziny współczesnego życia: przemysł, zdrowie, zużycie energii czy nawet e-administrację - należy jednak pamiętać, że warunkiem powszechnego stosowania nowych rozwiązań jest stabilność połączeń. Rosnąca skala wykorzystania nielegalnych wzmacniaczy sygnału, szczególnie w regionach już zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, może opóźniać transformację regionów ku gospodarce cyfrowej.
Nielegalne instalowane wzmacniacze sygnału komórkowego, powodują bardzo poważne problemy z funkcjonowaniem sieci, pogarszając jakość rozmów, a czasem wręcz prowadząc do całkowitego zaniku sygnału. W skrajnych przypadkach, nieautoryzowana instalacja wzmacniacza zasięgu komórkowego, może uniemożliwić szybkie wezwanie pomocy przez osoby przebywające w zasięgu generowanych przez urządzenie zakłóceń. Ponadto, problem z wysyłką SMSów, ale generuje rónież duże ograniczenia w dostępie do internetu - co z kolei może wiązać się z problemami w wykonywaniu pracy zdalnej, dostępie do informacji i rozrywki.
Indywidualni odbiorcy usług często decydują się na samodzielne rozwiązanie problemu z zanikającym zasięgiem, poprzez instalację taniego, nieposiadającego atestu, wzmacniacza sygnału. Wzmacniacz zasięgu komórkowego (potocznie zwany również repeater'em) jest urządzeniem pośredniczącym w transmisji sygnału radiowego, podnoszącymn jakość sygnału zarówno emitowanego przez stację bazową, jak i przez smartfon. Łatwość instalacji, oraz powszechna dostępność urządzeń, jednak może być zgubna dla użytkownika urządzenia, bowiem samodzielna instalacja repeatera jest działaniem nielegalnym - o tym fakcie nie wiedziało aż 76% respondentów przeprowadzonego przez nas badani. Ponadto, dokładnie tyle samo Polaków nie zdaje sobie sprawy z tego, że nielegalnie zainstalowany repeater, co prawda wzmacnia sygnał użytkownika, ale kradnie go pozostałym użytkownikom sieci. W świetle prawa, samodzielna instalacja repeaterów jest przestępstwem obarczonym karą grzywny do 1000 zł, a wskrajnych przypadkach, nawet karą ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Gdy sygnał telefoniczny jest zbyt słaby, pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do operatora telekomunikacyjnego, który może podjąć decyzję o budowie dodatkowej anteny w miejscu tzw. "białęj plamy" zasięgu, tym samym prowadząc do profesjonalnej, systemowej pooprawy jakości sieci telekomunikacyjnej w całęj okolicy lub, w razie wykrycia zakłóceń, może również zwrócić się do Urzędu Komunikacji Elektronicznej prosząc o przeprowadzenie kontroli danego wycinka sieci i zidentyfikowania źródła problemu.
Zachęcamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem zamieszczonym na stronie internetowej:
https://kigeit.org.pl/2022/10/03/nielegalne-wzmacniacze-sygnalu-komorkowego-pytania-i-odpowiedzi/gdzie znajdziecie Państwo edukacyjne materiały multimedialne- dwie animacje oraz plakat.

Kampania objęta została Patronatem Honorowym przez Związek Województw RP oraz Unię Miasteczek Polskich

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Nowe dostawy węgla

Już ponad 1000 ton węgla zostało dostarczone do mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry!
W tym tygodniu dojechały nowe dostawy węgla. Z uwagi na zmniejszoną liczbę terminali, z których odbierany jest węgiel mogą pojawić się przerwy w dostawie.
Zachęcamy do dokonywania zakupu węgla w składzie Pana Mariana Tyca w Pyzdrach przy ul. Wrocławskiej 16. 
Ilość na placu jest ograniczona.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 63 2768-333 wew. 116.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Węgiel

Zapraszamy do kina!

Już w najbliższy piątek (24.02) wyświetlamy seanse filmowe. Od rana bajki i filmy dla najmłodszych, a po południu propozycja dla widzów nieco starszych - dwie komedie i romans.
Zapraszamy! Dla grup zorganizowanych rabat na bilety!
wyświetl galerię w Cooliris
 • plakaty
 • plakaty
 • plakaty
 • plakat
 • plakat
 • plakat

Informacja w sprawie wyboru oferty o udzieleniu dotacji

Informacja w sprawie wyboru oferty o udzieleniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry.
Burmistrz Pyzdr po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej zatwierdza do realizacji zadania w działach "Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej w 2023 r.", "Upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r." oraz "Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2023 r."
Przyznanie dotacji nastąpi w drodze umów, które określają szczegółowo prawa i obowiązki stron.
W załączniku wykaz podmiotów i kwot dotacji na realizację przedmiotowych zadań.

Oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego

    Wczorajszego dnia miała miejsce uroczystość, która zapisze się jako bardzo ważna w historii jednostki OSP Pyzdry. Oficjalnie przekazano druhom zakupiony niedawno samochód ratowniczo-gaśniczy i dokonano symbolicznego rozpoczęcia przebudowy jednostki, która realizowana będzie w tym roku.
    Zadania te otrzymały m.in. rządowe wsparcie finansowe. A wśród zaproszonych gości obecni byli Zbigniew Hoffmann - Minister - członek Rady Ministrów, Aneta Niestrawska - I Wicewojewoda Wielkopolski i bryg. Tomasz Grelak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu
 • Przekazanie wozu

Lokalne połączenia autobusowe

Gmina Pyzdry pozyskała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na 2023 rok w wysokości 122 508,00 zł.
Pozwoli to kontynuować działanie dwóch gminnych linii autobusowych na trasach:
Pyzdry-Lisewo-Górne Grądy-Pyzdry
Pyzdry-Zapowiednia-Wrąbczynek-Pyzdry
Usługi przewozowe tak jak w ubiegłym roku świadczyć będzie firma transportowa WA-MA.
Wszelkie informacje można uzyskać na stronie http://wama-transport.pl/rozklad-jazdy/  lub pod nr tel. 608 397 405

Dzień Kobiet - pierwsza propozycja

   Serdecznie zapraszamy Was Drogie Panie na wybuchową mieszkankę inteligentnego humoru, piosenek i teatru. Mamy dla Was pierwszą propozycję na świętowanie Dnia Kobiet czyli Show Publiczność rządzi.
    25 marca chcemy zabrać Was w pełną zwrotów akcji podróż po najśmielszych zakamarkach ludzkich relacji. Grupa Impro Quartet to forma teatralno-kabaretowa w 100% improwizowana. Śmiech do łez, zaskakujące pomysły, abstrakcyjne poczucie humoru, błyskotliwe puenty i nieprzewidywalne zwroty akcji – to wszystko na życzenie widza.

Miejsce – Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
Bilety – 35 zł
Dodatkowo: ciasto i lampka wina

 
Impro Quartet to grupa artystów z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w branży improwizacji. Zgrani jak Rambo i jego karabin, zabawni w sposób inteligenty, a do tego muzykalni jakby wychował ich Broadway i La Scala. Współpracują m.in. z Kabaretem Hrabi, Arturem Andrusem i Igorem Kwiatkowskim.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień kobiet plakat

W rolnictwie można pracować bezpieczniej

XXIX konkurs "W rolnictwie można pracować bezpieczniej"
Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie zasad bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym”, wiedzy o zagrożeniach wypadkowych oraz „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
XXIX edycja Konkursu w głównej mierze ma na celu popularyzowanie sposobów zapobiegania wpadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzowania    wiedzy    dotyczącej    zapobiegania    skutkom    niewłaściwego    stosowania i magazynowania  w gospodarstwie  rolnym  niebezpiecznych  substancji  np.  środków  ochrony roślin, nawozów, paliw, itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
Organizatorem konkursu jest Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Więcej informacji w załączniku

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Dziewczęta z Pietrzykowa najlepsze

Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini - piłce ręcznej.
6 marca 2023 r. na hali sportowej w Miłosławiu odbył się finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini - piłce ręcznej dziewcząt "Igrzyska Dzieci".
W zawodach udział wzięły drużyny SP Kaczanowo, SP Kołaczkowo, SP Miłosław - gospodarze zawodów, NSP Pietrzyków.
Dziewczęta z Pietrzykowa okazały się najlepsze. 
Wygrały wszystkie mecze:
z Sp Kaczanowo 10:0
z SP Kołaczkowo 7:4
z SP Miłosław 6:5
Drużyna NSP Pietrzyków będzie reprezentować powiat wrzesiński na zawodach rejonowych, które prawdopodobnie odbędą się w Gnieźnie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej
 • Finał Mistrzostw Powiatu Wrzesińskiego w mini- piłce ręcznej

Bitwa regionów - konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy serdecznie Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w ogólnopolskim konkursie kulinarnym Bitwa regionów.
Przedmiotem Konkursu jest wykonanie Pracy konkursowej, polegającej na przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego (z wyłączeniem deserów) charakterystycznej dla regionu działania koła gospodyń wiejskich lub stowarzyszenia.
Przez potrawy regionalne i produkty regionalne rozumie się potrawy i produkty związane z danym obszarem geograficznym, które wywodzą się z tradycji i kultywowanych w danym regionie zwyczajów.
Tegoroczna już VIII edycja konkursu przebiegać będzie w trzech etapach:

Etap I -  zgłoszenie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie krótkiego formularza do 31 marca 2023r. którego link jest dostępny na stronie https://www.kowr.gov.pl/konkurs.
KGW zakwalifikowane do Etapu I wezmą udział w wydarzeniach powiatowych, na których zaprezentują zgłoszone potrawy. Zespoły ocenione najwyżej, podczas danego wydarzenia powiatowego kwalifikują się do II etapu – półfinału.
- Etap II – Półfinał – odbędzie się podczas otwartego wydarzenie wojewódzkiego.
- Etap III - Ogólnopolski Finał.

Listy wydarzeń etapu I i II zostaną opublikowane na stronie https://bitwaregionow.pl/
Nagrodami w konkursie są nagrody pieniężne:

1)     Etap I (etap powiatowy) za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 1 000 zł brutto;

2)     Etap II (etap wojewódzki) - za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 5 000 zł brutto,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 3 500 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 2 000 zł brutto;

3)     Etap III – za zajęcie:

I miejsca nagroda pieniężna o wartości 25 000 zł brutto oraz nagroda dodatkowa w formie wyjazdu dla 5 członków KGW na zagraniczne targi rolno-spożywcze odbywające się na terenie Unii Europejskiej, na których swoje stoisko będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
II miejsca nagroda pieniężna o wartości 15 000 zł brutto,
III miejsca nagroda pieniężna o wartości 10 000 zł brutto.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy wsparciu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej:https://bitwaregionow.pl/”

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat

Dyżur poselski

Poseł Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 14 marca 2023r. we Wrześni.
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Cykl warsztatów z okazji Dnia Kobiet

    A może zadbać o siebie nie tylko w Dzień Kobiet? Może pomyśleć o sobie częściej niż jeden dzień w roku? Bądź dla siebie przyjaciółką i zaproś się na babskie warsztaty! 17 marca czekamy na Ciebie!
    Zachęcamy Was Drogie Panie do wzięcia udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu ,,Babskie warsztaty rozwojowe''. Chcemy stworzyć całoroczną Akademię dla kobiet, które potrzebują nieco wytchnienia od codzienności, chcą się rozwijać i w końcu poczuć więcej spokoju, harmonii i pewności siebie.

Na cyklicznych warsztatach poznasz kilka konkretnych narzędzi, które pokażą Ci:
- jak budować wewnętrzną moc na co dzień,
- jak zmienić sabotujące myśli, które podcinają skrzydła, na takie które będą wspierać wiarę w siebie i Twoje kobiece piękno,
- nauczysz się jak być dla siebie Przyjaciółką i Sojuszniczką, które zawsze będą dmuchać Ci w skrzydła.
Sięgnij po siebie! Bo w życiu nie chodzi o to, by robić wszystko, tylko by robić rzeczy ważne! Dołącz do Babskiego grona i rozwiń swoje skrzydła.

Pierwsze spotkanie – 17 marca, godz. 17.30
Miejsce: Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
Wstęp darmowy!
wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty dla kobiet

Zaproszenie dla rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z ARiMR  organizuje spotkanie dla rolników powiatu wrzesińskiego na temat: "Płatności bezpośrednie z uwzględnieniem warunkowości i ekoschematów"

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Uczenie się osób dorosłych - badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Państwa gminy realizowane jest badanie „Uczenie się osób dorosłych” (UD).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu
 https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/
oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41

Uwaga! Ważny komunikat

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”.
Kontrole dokonywane przez pracowników WFOŚiGW w Poznaniu poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym i umówieniem dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli.
Wszelkie próby dokonania kontroli u Beneficjenta bez uprzedniego umówienia prosimy traktować jako nieuprawnione.
W przypadku pytań bądź wątpliwości dotyczących Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, jak i pozostałej oferty WFOŚiGW w Poznaniu, prosimy o kontakt na numery telefonu wskazane w zakładce /kontakt/ na stronie:
  https://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

Tydzień Języka Ojczystego

Od 27 lutego do 3 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach  realizowany był projekt edukacyjny Tydzień Języka Ojczystego promujący piękno polskiej mowy i zasady dobrego zachowania. 
Uczniowie klas IV-VIII przez cały tydzień realizowali różne działania.Reprezentanci każdej klasy rozwiązywali testy Z poprawną polszczyzną na co dzień. Klasy IV i V mogły wykazać się znajomością powszechnie używanych związków frazeologicznych. Klasy VI rozwiązywały test z frazeologii antycznej, natomiast przedstawiciele klas VII i VIII musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat poprawności językowej.
Kolejne działanie – W świecie lektur szkolnych – polegało na wykonaniu przez klasy IV i V ilustracji do lektury (IVa - Akademia Pana Kleksa, IVb  - Pinokio, Va – Opowieści z Narnii, Vb – Kajko i Kokosz) klasy VI robiły lapbooki (VIa – Hobbit, VIb – Feliks, Net i Nika), a VII i VIII mapy myśli (podróż, miłość).
W zadaniu Bohater literacki w obiektywie uczniowie wcielali się w bohaterów wylosowanej przez łącznika lektury szkolnej.


.

 

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego

Dzień z Laboratorium Przyszłości

Dzień z Laboratorium Przyszłości 
7 marca 2023 r. grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II wraz z opiekunami p. M. Wawrzyniak i p. R. Dylem wzięła udział w wydarzeniu Dzień z Laboratorium Przyszłości w ramach Programu Mobilne Laboratoria Przyszłości w Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach związanych z drukiem 3D, sztuczną inteligencją, Lego Spike, cyberbezpieczeństwem z Minecraftem i programowaniem z robotem Dash.

.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości
 • Dzień z laboratorium Przyszłości

III webinar z cyklu AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023

Serdecznie zapraszamy na III webinar z cyklu AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA 2023 dla Beneficjentów programu Czyste Powietrze.
Webinar skierowany jest w szczególności do Beneficjentów programu – właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali w tych budynkach z wydzieloną księgą wieczystą, którzy potrzebują ocieplić swój dom i wymienić źródło ciepła na bardziej efektywne.
Najbliższe spotkanie szkoleniowe będzie dotyczyło w pierwszej kolejności zasad dofinansowania z prefinansowaniem jako dopełnienie informacji z poprzedniego 2. webinaru, na którym omówiono podstawowy wniosek o dofinansowanie.
Druga część szkolenia poświęcona zostanie rozliczeniu przedsięwzięcia (wniosek o płatność: dotacja, dotacja z prefinansowaniem oraz potrzebne załączniki).
Webinar odbędzie się 16 marca 2023 r. o godz. 10:00.
Link do formularza zgłoszeniowego na szkolenie, które będzie realizowane na platformie YouTube:
https://forms.office.com/e/gwu3yus9wT

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Badania mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań urodzonych w latach 1966 - 1973.
Dnia 20.04.2023 na ul. Pl. Sikorskiego 19 Pyzdry przy Ochotniczej Straży Pożarnej
Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 pod nr telefonu (068) 41 41 411 lub online www.diagnostyk.pl

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Bon turystyczny tylko do końca marca

To już ostateczny moment, by wykorzystać bon turystyczny.
Na  430 tys. uprawnionych w Wielkopolsce osób, wciąż nieaktywnych jest ponad 52 tys. bonów. Warto się pospieszyć, bo ważność bonu upływa 31 marca. Po tym terminie nie będzie można nim opłacić wypoczynku ani pobytu w hotelu.

Od sierpnia 2020 r. za pomocą bonu rodzice mogą płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terenie Polski. Do tej pory transakcje opłacone przez Wielkopolan za pośrednictwem bonu wyniosły 297 mln zł. Z pośród 430 tys.  przyznanych bonów aktywowano ponad 377 tys. Wciąż nieaktywnych pozostaje ponad 52 tys.

 500 zł lub 1000 zł

Przypomnijmy, bon przyznawany jest na dziecko urodzone do końca 2021 rokiem, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500 plus.
Na dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością dostaną dwa bony w wysokości 500 zł, jednak, aby otrzymać drugi, należy złożyć odpowiednie oświadczenie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 Bon dostępny tylko na PUE

 Bon turystyczny jest dostępny tylko na Platformie Usług Elektronicznych. Aktywacja bonów jest bardzo prosta. Rodzic, który pobiera świadczenie 500 plus na dziecko taki bon ma u siebie na profilu PUE. Wystarczy wejść na swój profil, w zakładkę „ogólny”, następnie po lewej stronie ekranu odnajdziemy zakładkę „bon turystyczny”. Po kliknięciu w nią zostaniemy poproszeni o uzupełnienie niezbędnych danych kontaktowych, czyli adresu email i numer telefonu komórkowego. Po czym przechodzimy do aktywacji. Zarówno aktywacja, jak i płatność bonem turystycznym, jest bardzo prosta, nie wymaga od nas jakiś skomplikowanych czynności. Aktywować bon można w dowolnym momencie, nawet na dzień przed planowanym wyjazdem.

 Płatność do 31 marca

 Bon przyznawany jest w  formie dokumentu elektronicznego. Ma on unikalny 16-cyfrowy numer. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Można nim płacić kilkakrotnie, aż do wyczerpania kwoty. Bon turystyczny ważny jest do końca marca tego roku. Do tego czasu trzeba zrealizować płatność bonem, zaś sama usługa może się odbyć nawet po tej dacie.

 Płatności można dokonywać w podmiotach, które zarejestrowały się na liście Polskiej Organizacji Turystycznej. Ich lista jest dostępna na stronach bonturystyczny.gov.pl , pot.gov.pl  oraz polska.travel.pl.

 Dla wszystkich, którzy mają pytania związane z funkcjonowaniem bonu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił specjalną infolinie, czynna codziennie w godz. 7.00 – 20.00, pod numerem 22 11 22 111, a pytania można też zadawać pisząc na adres: bon@zus.pl.

 
Marlena Nowicka

rzeczniczka prasowa ZUS

w Wielkopolsce

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie Przeglądu Powiatowego z dnia 10 marca 2023 roku jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:

https://www.wrzesnia.powiat.pl/1444,marzec-2023?tresc=22970

 

Zaproszenie do udziału w kampanii z zakresu edukacji finansowej

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ma przyjemność zaprosić szkoły na wszystkich etapach edukacyjnych, inne placówki oświatowo-wychowawcze, a także biblioteki publiczne do udziału w międzynarodowej kampanii z zakresu edukacji finansowej
Global Money Week (GMW) – Światowy Tydzień Pieniądza, której organizatorem jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD.
Najbliższa, 11 edycja Kampanii odbędzie się pomiędzy 20 a 26 marca 2023 r. pod hasłem: Plan your money, Plant your future (Zaplanuj swoje finanse i swoją przyszłość). Hasło ma zachęcić młodzież do patrzenia  w przyszłość i poszerzenia swojej perspektywy w kwestiach społeczno-środowiskowych przy podejmowaniu decyzji finansowych.
Warunkiem uczestnictwa w Kampanii jest zaplanowanie i realizacja podczas GMW minimum jednego działania z zakresu edukacji finansowej w dowolnej formie dostosowanej do grupy wiekowej odbiorców. Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa w GMW dla szkół i placówek oświatowych wraz  z elektronicznym formularzem zgłoszeniowym ) dostępne są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego .
Udział w kampanii GMW może się odbywać poprzez przygotowanie własnej inicjatywy w dowolnej formie dostosowanej do wieku uczniów lub skorzystania z propozycji programowej GMW 2023 przygotowanej przez UKNF i inne instytucje, w tym materiałów edukacyjnych. W ramach propozycji programowej UKNF przygotował cykl 13 webinariów GMW adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz nauczycieli.
Rejestracja na webinaria GMW odbywa się  poprzez elektroniczne formularze zgłoszeniowe dostępne przy informacjach szczegółowych nt. poszczególnych wydarzeń, link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week/oferta_programowa
Więcej informacji nt. kampanii GMW, w tym zasady uczestnictwa oraz elektroniczny formularz zgłoszenia udziału w kampanii GMW 2023 są dostępne na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/Global_Money_Week
W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: cedur@knf.gov.pl

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat

Dziś Dzień Sołtysa

   Święto to ma na celu zwrócenie uwagi na rolę sołtysa w polskiej wsi oraz docenienie jego ciężkiej pracy i zaangażowania.
To dzięki aktywności sołtysów, ich poświęceniu i umiejętności integrowania lokalnej społeczności skutecznie realizowane są działania oraz inicjatywy poprawiające jakość życia na wsi i służące jej rozwojowi.
    Na terenie naszej gminy funkcję tę pełni 21 osób. Najdłuższy staż ma Stanisław Janiak (31 lat), a najkrótszy Patrycja Klimas (1,5 roku). Gratulacje i podziękowania wszystkim sołtysom składali przedstawiciele samorządu w czasie okolicznościowego spotkania, na którym poruszane były bieżące sprawy sołectw.

Z okazji dzisiejszego święta postanowiliśmy przypomnieć Wam, kto stoi na czele naszych małych miejscowości:
Białobrzeg - Małgorzata Maćkowiak
Ciemierów - Maria Owczarek
Ciemierów Kolonia - Dariusz Wawrzyniak
Dłusk - Roman Witczak
Dolne Grądy - Piotr Pilarski
Górne Grądy - Marcin Paszak
Kruszyny - Jakub Palak
Ksawerów - Anna Szklarkowska
Lisewo - Joanna Klamecka
Pietrzyków - Wojciech Tomaszewski
Pietrzyków - Kolonia - Jan Dobrychłop
Rataje - Patrycja Klimas
Ruda Komorska - Mieczysław Podlewski
Tarnowa - Teresa Rogowicz
Trzcianki - Marzena Zehner
Walga - Waldemar Cierzniak
Wrąbczynek - Zofia Sikorska-Rogowska
Wrąbczynkowskie Holendry - Janina Saacke
Zamość - Karol Styczyński
Zapowiednia - Stanisław Janiak
Miasto-Osiedle Pyzdry - Mirosław Balicki.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa
 • Dzień sołtysa

Odwiedzili Mobilne Laboratorium Przyszłości

7 marca 2023 r. uczniowie klasy 4, 5 i 6 Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych grądach uczestniczyli w warsztatach z Mobilnymi Laboratoriami Przyszłości w Centrum Badań i Rozwoju Nowych Technologii w Grzymysławicach koło Wrześni.
Zajęcia pozwoliły poszerzyć wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczną z takich dziedzin jak:
- druk 3D
- Lego Spike Prime oraz roboty Dash
- sztuczna inteligencja
- Gogle VR
- Minecraft
Każdy miłośnik nowych technologii z pewnością znalazł coś dla siebie, a uśmiechnięte twarze są najlepszym tego świadectwem.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości
 • Laboratorium Przyszłości

Sukces uczniów z Górnych Grądów

Uczeń klasy V Alan Kasprzak zajął II miejsce w wojewódzkim  konkursie plastycznym ,, Jak nie spędzić  ferii zimowych” , którego organizatorem była Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
W tym samych konkursie uczennica klasy III Julia Frątczak zdobyła wyróżnienie.
Celem konkursu było wzmacnianie i rozwijanie umiejętności twórczych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży; promowanie kreatywnej wizji spędzenia wolnego czasu z dala od zachowań ryzykownych; promowanie właściwych postaw obywatelskich oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia, a także potrzeby płynące z otoczenia w oczach dzieci i młodzieży.
11 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, odbyło się specjalne spotkanie, podczas którego wręczono nagrody laureatom konkursu.
Alanowi i Julii serdecznie gratulujemy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Laureat konkursu
 • Praca konkursowa
 • Laureaci konkursu
 • Praca konkursowa

Babskie warsztaty rozwojowe - zmiana terminu

   Informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych zmianie uległ termin pierwszych Babskich Warsztatów Rozwojowych. Spotykamy się nie 17, a 31 marca. Za zmianę przepraszamy i zachęcamy do licznego udziału.
   Przypominamy również o spotkaniu z okazji Dnia Kobiet. Dodatkowe informacje o obu wydarzeniach znajdziecie Państwo na załączonych plakatach.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

We wtorek, 14. marca w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II   w Pyzdrach odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Była to jego pierwsza edycja. W konkursie wzięli udział reprezentanci szkół z gminy Pyzdry, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolnego etapu konkursu, który odbył się w listopadzie 2022 roku.
Podczas gminnego etapu konkursu uczniowie musieli zmierzyć się z zadaniami sprawdzającymi umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz znajomość słownictwa i gramatyki.
Laureatami konkursu zostali:

Roksana Paprzycka (I miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,

Dominika Żądło (II miejsce) ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach,

Maja Jagielska (III miejsce) z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach

Konkurs nie mógłby się odbyć bez wsparcia sponsorów, którym składamy serdeczne podziękowania. Dzięki sponsorom wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe. Głównymi nagrodami były bony upominkowe do wykorzystania w salonie Empik w wysokości 300 zł (I miejsce), 200 zł (II miejsce) i 100 zł (III miejsce). Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego
 • Konkurs języka angielskiego

Warsztaty rękodzielnicze - zapowiedź

    Wielkanoc coraz bliżej dlatego warto pomyśleć o pierwszych dekoracjach, a także znaleźć chwilę wytchnienia od przedświątecznych porządków. I tutaj pojawiamy się my...z propozycją warsztatów rękodzielniczych.
   Są one podzielone na dwie części. W pierwszym tygodniu wykonamy dekoracje wielkanocne, a w drugim kompozycje wiosenne. Wtorki dedykujemy osobom dorosłym, a czwartki - dzieciom i młodzieży.
    Uwaga! Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty rękodzielnicze

Katarzyna Bosacka jurorem konkursu „Na Wielkanocnym Stole 2023”

Katarzyna Bosacka - ekspert kulinarny i  promotorka zdrowej żywności zasiądzie w kapitule tegorocznej edycji konkursu na najsmaczniejsze potrawy wielkanocne, organizowanego przez Instytut Skrzynki.
Wydarzenie odbędzie się 2 kwietnia 2023 r. na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie w ramach corocznego „Jarmarku Wielkanocnego”, jednego z wyjątkowych wydarzeń na Szlaku Kulinarnym „Smaki Powiatu Poznańskiego”. Podczas eventu fani Katarzyny Bosackiej będą mogli zakupić jej najnowszą książkę „Obiad za mniej niż pięć złotych na osobę” z autografem autorki, która przekonuje, że tani obiad to nie tylko kartoflanka na smalcu czy makaron ze śmietaną. Można gotować smacznie, różnorodnie i tanio, trzeba tylko wiedzieć jak! Zupa orzechowa, jagodowe leniwe, kurczak po koreańsku, pierogi lwowskie, aromatyczne curry, zaskakujący koreański makaron ze smażonym ogórkiem i sezamem to tylko kilka przykładów ze 100 przepisów opracowanych przez Katarzynę Bosacką specjalnie na potrzeby tej książki. Jak dodaje sama autorka - nie ma takiej pozycji na rynku! Nie ma książki tak różnorodnej - wiele przepisów dla mnie samej było kulinarnym odkryciem. Zarówno mięsożercy jak i wegetarianie, a nawet weganie, znajdą w niej coś dla siebie - wystarczy nieznacznie zmodyfikować przepisy.

W konkursie „Na Wielkanocnym Stole 2023” mogą brać udział restauracje, kawiarnie, cukiernie oraz inne podmioty gastronomiczne, producenci i wytwórcy oraz koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. Organizator zachęca także obywateli Ukrainy zamieszkujących obecnie na terenie województwa wielkopolskiego do zgłaszania ciast, np. pasek czy syrników oraz przekąsek mięsnych charakterystycznych dla ich rodzimego regionu. Zgłoszenia wielkanocnych wypieków oraz mięsiw można przesyłać do 31 marca br.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronach www.smakipowiatupoznanskiego.pl oraz www.instytutskrzynki.pl.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Okładka książki

Plebiscyt Nieprzeciętni 2023 radiowej Czwórki

20 marca wystartował Plebiscyt radiowej Czwórki „Nieprzeciętni 2023” skierowany do młodych ludzi, którzy mają wyjątkowe umiejętności, interesujące pasje czy robią coś ciekawego.
Już teraz można
 przesyłać zgłoszenia kandydatów spośród rodziny i znajomych lub zgłosić się samemu poprzez formularz dostępny TUTAJ.
Jedynym warunkiem uczestnictwa jest wiek między 18 a 35 rokiem życia.
Zgłoszenia można przesyłać
 do 16 kwietnia.  
Kapituła Plebiscytu spośród nadesłanych zgłoszeń  wybierze 10 finalistów, których nazwiska ogłoszone zostaną 15 maja. W kolejnym etapie to głosujący będą mogli wybrać swojego faworyta.
Głosowanie odbędzie się od 15 maja do 11 czerwca.
Nieprzeciętny 2023 zostanie ogłoszony podczas finałowej gali, która odbędzie się  22 czerwca w Studiu Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana.
Na zwycięzcę oraz finalistów czekają nagrody.
Wszystko o Plebiscycie tutaj.

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Grafika Nieprzeciętni 2023

Dzień Kobiet

    Sobotni spektakl, zorganizowany z okazji Dnia Kobiet rozbawił zgromadzoną publiczność do łez. Nie wykorzystano do tego żadnego scenariusza, a niezwykłą zdolność improwizacji. Mieli ją aktorzy i muzycy z Impro Quartet. 
    Było wyjątkowo zabawnie. Przyczyniła się do tego także kreatywna publiczność, bowiem to właśnie widzowie pisząc swoje pomysły na anonimowych karteczkach decydowali o tematyce spektaklu. Ponadto, mogli wskazywać jaki styl muzyczny ma być podkładem do improwizowanego tekstu czy piosenki. Pomysły były zaskakujące.
    Spotkanie zakończyliśmy wspólnymi rozmowami przy słodkim poczęstunku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Kobiet

Cała Polska czyta na głos 2.0

Po raz kolejny Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie dołączyła ze swoimi uczniami i nauczycielami  do ogólnopolskich obchodów Światowego Dnia  Głośnego Czytania.w  ramach akcji „Cała Polska czyta na głos 2.0”, zorganizowanej przez p. Monikę Khan, ambasadorkę platformy Flipgrid.
 Jej celem było promowanie głośnego czytania, a także nagranie filmików i umieszczenie ich na  platformie.
Głośne czytanie rozwija język i słownictwo, uczy myślenia, daje wiarę w siebie, ułatwia samodzielne czytanie i pisanie, doskonali umiejętność mówienia, rozwija wyobraźnię i pamięć, wzmacnia więź między dorosłym i dzieckiem, wycisza, uspakaja, rozwija inteligencję emocjonalną i moralną, stymuluje rozwój umysłu, buduje społeczność i łączy nas do siebie.

"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,
jaką sobie ludzkość wymyśliła"

                                                                  Wisława Szymborska

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Cała Polska czyta na głos
 • Cała Polska czyta na głos
 • Cała Polska czyta na głos
 • Cała Polska czyta na głos

Pierwszy Dzień Wiosny w SSP w Lisewie

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to dużo powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie zapadającym mrokiem. Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy wiosennej, od tego dnia dzień będzie się stopniowo wydłużał kosztem nocy. Tradycyjnym zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny jest topienie lub palenie Marzanny. 
W Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie ogłoszony został konkurs na najpiękniejszą kukłę.
Każda klasa wystawiła swoją reprezentantkę, a „Zwyciężczyni” została spalona na ognisku. Przy wesołej muzyce uczniowie pożegnali zimę
i radośnie powitali nadchodzącą wiosnę.
Następnie przeszli do sali gimnastycznej, aby wziąć udział w wiosennym teleturnieju wiedzy. Rywalizacja była zacięta, ale zwycięzca mógł być tylko jeden.
Najwięcej punktów zdobyła drużyna pomarańczowych. Aby podkreślić charakter tego dnia uczniowie przyszli ubrani na kolorowo. Jesteśmy pewni, że starania naszych uczniów sprawią, że wiosna zawita do nas na dobre.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny
 • Pierwszy Dzień Wiosny

III Targi Energii Odnawialnej i Zdrowej Żywności - 21 maja 2023 r.

Jak obniżyć cenę za prąd i ogrzewanie? Jak zdrowo się odżywiać? W ostatnim czasie tematem numer jeden staje się jakość życia, powietrza oraz oszczędzania.
III TARGI ENERGII ODNAWIALNEJ I ZDROWEJ ŻYWNOŚCI to wydarzenie dedykowane tematyce z obszaru odnawialnych źródeł energii (m.in. biopaliwa, biogaz, biomasa, pellet, energia słoneczna, energia wiatrowa, ogrzewanie ziemne, energia geotermalna, pompy ciepła), efektywności energetycznej (m.in. efektywne energetycznie konstrukcje budynków, technologie grzewcze) jak również ochrony środowiska (m.in. budynki ekologiczne, ochrona klimatu, gospodarka odpadami).
Będzie to również okazja do udziału w warsztatach, które odpowiedzą na pytania - jak przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu i obniżyć rachunki za energię oraz dlaczego warto założyć spółdzielnię energetyczną? Uczestnicy dowiedzą się na temat nowych programów i dofinansowań skierowanych do samorządów lokalnych, liderów społecznych, rolników i przedsiębiorców. Spotkanie poprowadzi radca prawny, dyrektor Aspiratio Consulting, specjalizujący się w Prawie Ochrony Środowiska, Energetyce Obywatelskiej lub ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii, a także współpracownik Polskiej Zielonej Sieci, zajmujący się projektem Fundusze Europejskie dla Klimatu. Warsztaty zostały przygotowane przy współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Związkiem Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć.
Zapisy pod adresem eventy@wieruszow.pl
Targi Energii Odnawialnej i Zdrowej  Żywności to również przestrzeń dla wystawców związanych ze sprzedażą zdrowej żywności, produktów naturalnych i eko, kosmetyków, serów, olejów tłoczonych, miodów, chleba, rękodzieła, ceramiki, produktów z drewna, oraz naturalnych soków. W szczególności będzie to miejsce dla Kół Gospodyń Wiejskich! To właśnie one dbają o kultywowanie przepisów i tradycji. Na Targach zadbają o kulinarną część wydarzenia, a każde z nich będzie wyróżniało się wybranym przez siebie produktem przewodnim, umożliwiając spróbowanie wyjątkowych ciast, kanapek czy zup.
Zachęcamy do udziału w Targach, które odbędą się 21 maja na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie w formie wystawowej lub prelekcji. Będzie to okazja do zaprezentowania działalności i produktów swojej firmy. Chęć uczestnictwa można zgłosić drogą mailową na adres: eventy@wieruszow.pl.
Szczegóły pod nr tel.: 62 78 32 641.
Organizatorami wydarzenia jest Gmina Wieruszów, Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki w Wieruszowie i Fundacja Młodzi Propagują Sztukę.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Spotkanie dla rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z ARiMR  organizuje spotkanie dla rolników powiatu wrzesińskiego nt "Płatności bezpośrednie z uwzględnieniem warunkowości i ekoschematów"

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Nie ustają starania na rzecz rozwoju sieci światłowodowej w naszej gminie.

Niedawno ukończono budowę światłowodu  na ulicy Wrzesińskiej w Pyzdrach, co oznacza, że mieszkańcy tej ulicy będą mieli wkrótce dostęp do szybkiego i stabilnego Internetu.
Ponadto Pyzdry znalazły się wśród 9 gmin w Polsce, które otrzymały 5 milionów złotych na rozwój sieci światłowodowej w ramach Funduszu Szerokopasmowego. Obecnie trwają przygotowania do ogłoszenia konkursu na wybór operatora, który tę sieć zbuduje.
Należy zauważyć, że mimo iż na przestrzeni ostatnich lat do większości nieruchomości w gminie wybudowane zostały już przyłącza światłowodowe, to z możliwości podłączenia skorzystało jedynie 48% gospodarstw domowych. Dlatego zachęcamy mieszkańców do podłączenia się do światłowodu – sieć szerokopasmowa jest dużym ułatwieniem, zwłaszcza dla osób pracujących zdalnie, uczących się online czy korzystających z rozrywki. Przejście na sieć podziemną pozwoli także na sukcesywne usuwanie szpecącej krajobraz linii napowietrznej.
Osoby, które chciałyby sprawdzić, czy ich nieruchomość ma dostęp do sieci szerokopasmowej i jacy operatorzy świadczyć mogą usługę, zachęcamy do skorzystania z Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego pod adresem: https://internet.gov.pl/
Takie informacje znajdziecie Państwo także na stronie Fiberhost, który jest operatorem otwartych sieci światłowodowych działający m.in. na terenie Wielkopolski, pod adresem https://fiberhost.com/ (zakładka „Sprawdź zasięg”)

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

Badania ankietowe kwiecień 2023

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie  gminy realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/
oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Więcej informacji o badaniu na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30

Co zrobić aby płacić mniej za ogrzewanie domu?

Poprzedni, 2022 r. ze względu na niezależną od Nas wszystkich sytuację geopolityczną, przyniósł szereg negatywnych skutków, również w zakresie dostępności i kosztów energii.
Wielu właścicieli domów jednorodzinnych, po doświadczeniach obecnego roku, już teraz zastanawia się co zrobić aby kolejny okres grzewczy przejść bezpiecznie, w komforcie cieplnym i bez przepłacania.
Jest na to sposób.
Warto zapoznać się z programem Czyste Powietrze, który oferuje nie tylko bezzwrotne wsparcie finansowe przyznawane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw). Inwestycja, którą możesz sfinansować z Programu pozwoli na znaczne zmniejszenie zużycia energii przy utrzymaniu bezpieczeństwa i komfortu cieplnego w domu, a przy tym przyniesie niższe rachunki za ogrzewanie.
Z programu Czyste Powietrze otrzymasz wsparcie na docieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi, zainstalowanie wentylacji z odzyskiem ciepła oraz wymianę starego pieca na paliwo stałe na nowe, efektywne źródło ciepła, które zużywa mniej energii z pożytkiem dla rodzinnego portfela, a przy tym emituje mniej zanieczyszczeń do powietrza.
Ciepły, bezpieczny dom to podstawa dobrostanu rodziny, dlatego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wfośigw przygotował na 2023 r. ważne zmiany w Programie, dzięki którym możesz otrzymać nawet do 136 tys. zł dofinansowania. Tak wysokie bezzwrotne wsparcie możliwe jest obecnie z uwagi na  podniesienie poziomów dotacji na poszczególne elementy termomodernizacji.
Zanim przystąpisz do programu, warto jest wykonać audyt energetyczny, to dokument opracowany przez specjalistę, który pokazuje co w domu należy docieplić,  zainstalować i wymienić w ramach termomodernizacji, aby była ona kompleksowa. Taka kompleksowa termomodernizacja umożliwia otrzymanie najwyższej dotacji, a później płacenie niższych rachunków.
Do programu może przystąpić każdy, kogo roczny dochód  nie przekracza 135 tys. zł.
Już dziś zainteresuj się programem Czyste Powietrze. Teraz jest najlepszy czas na złożenie wniosku, znalezienie wykonawcy i przeprowadzenie inwestycji, aby spokojnie zdążyć przed kolejnym sezonem grzewczym
Na swoje pytania znajdziecie Państwo odpowiedź na stronie czystepowietrze.gov.pl, np.  w  nagraniach i prezentacjach Akademii Czystego Powietrza.
O Program możesz dopytać w naszym Urzędzie Gminy, w punkcie konsultacyjno – informacyjnym. Tutaj otrzymasz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu wniosku do programu Czyste Powietrze.

 

 

Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).

Badanie aktywności ekonomicznej ludności
Celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest pozyskanie aktualnych i porównywalnych na poziomie krajów Unii Europejskiej danych dotyczących dochodów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i innych aspektów warunków życia. Gospodarstwa domowe, poprzez udział w badaniu panelowym przez kolejne 4 lata, umożliwiają uzyskanie pełniejszych danych o ich sytuacji,
z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w tym okresie w tej samej grupie wylosowanych gospodarstw domowych.
Termin realizacji badania:
24.04 – 30.06.2023
Metoda realizacji badania:

·         wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego

·         wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego

·         samospis internetowy (pilotaż w 4 województwach)

 Zakres zbieranych informacji:

Głównym celem Europejskiego Badania Warunków Życia Ludności (EU-SILC) jest dostarczenie porównywalnych dla krajów Unii Europejskiej informacji dotyczących warunków życia ludności,
w tym danych o:
warunkach mieszkaniowych;
 poziomie i źródłach dochodów;
 sytuacji materialnej;
stopniu zaspokojenia podstawowych potrzeb;
stanie zdrowia;
  uczestnictwie w procesie edukacji oraz opiece formalnej nad dziećmi;
aktywności ekonomicznej na rynku pracy;
cechach demograficznych respondentów.
a w 2023 roku dodatkowo:
 warunki mieszkaniowe z uwzględnieniem zmiennych dotyczących trudności mieszkaniowych osób w wieku 16 lat i więcej oraz pytań odnoszących się do efektywności energetycznej budynków, w których mieszkają gospodarstwa domowe;
 aktywność na rynku pracy;
międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.

 Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz.

 Gdzie sprawdzić tożsamość ankietera?

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Uzyskane od respondentów informacje pozwolą na ocenę warunków życia gospodarstw domowych w Polsce i porównanie ich z sytuacją w innych krajach Unii Europejskiej. Jest to możliwe ponieważ badanie EU-SILC realizowane jest na terenie całej Wspólnoty według jednakowej metodologii.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Parking - Informacja dla mieszkańców

W związku z utrudnieniami w ruchu drogowym związanymi z przebudową płyty Rynku w Pyzdrach.
Od 27 marca br. udostępniony zostaje parking zamienny na placu targowiska w godz. 7.00 - 19.00 (z wyjątkiem czwartków i sobót)
Wjazd i wyjazd od ul. Staszica.
Parking całodowbowy funkcjonuje przy ul. Poznańskiej

wyświetl galerię w Cooliris
 • Grafika informacyjna
wyświetl galerię w Cooliris
 • Parking przy ulicy Poznańskiej
 • Plac Targowiska

Spotkanie w sprawie budowy gazociągu

    Dzisiaj w urzędzie odbyło się robocze spotkanie w sprawie budowy gazociągu łączącego funkcjonującą już sieć gazową w Rudzie Komorskiej z budowaną obecnie siecią w Pyzdrach i Tarnowie.
    Powyższa inwestycja pozwoli na wprowadzenie do budowanej obecnie sieci gazu wydobywanego w lokalnych złożach położonych na terenie naszej gminy.
    W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora czyli Polskiej Spółki Gazownictwa Odział w Poznaniu oraz przedstawiciele wykonawcy firmy Gaz-Błonie. Zakres prac obejmuje budowę sieci gazowej na odcinku 4 km, w tym przewiert pod rzeką Wartą i wałem przeciwpowodziowym. Realizacja inwestycji potrwa od maja do grudnia 2023 roku.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Gazociąg
 • Gazociąg

Omówiono wiele trudnych i istotnych kwestii

    Wczoraj Burmistrz Pyzdr, razem z innymi samorządowcami Wielkopolski Wschodniej uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Ministra Zbigniewa Hoffmanna.
    Omawiano wiele trudnych i istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa, infrastruktury czy spraw społecznych.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie
 • Spotkanie
 • Spotkanie

Warsztaty wielkanocne w SSP w Górnych Grądach

28 marca w atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych wprowadziły społeczność szkolną warsztaty wielkanocne, które zostały zorganizowane we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich   z  Dolnych Grądów.
Warsztaty dla klas II – VI prowadziły panie: Anna Wawrzyniak i Agnieszka Nowak, które przywiozły ze sobą wszystkie materiały potrzebne do pracy.  Na uczniów czekały przygotowane przez panie z KGW stanowiska wypełnione wiosennymi ozdobami: jajeczkami, kwiatami, ptaszkami, piórkami, które natychmiast  wzbudziły zachwyt. Nie brakowało również akcesoriów niezbędnych do wykonania stroików.
 Pani Agnieszka wykonała pierwszy stroik sama, wyjaśniając przy tym  arkana sztuki zaciekawionym uczniom. Później każdy mógł wykonać ozdobę wielkanocną według własnego pomysłu. Uczniowie wybierali  pracę indywidualną lub grupową.
Pani Ania natomiast uczyła dzieci przygotowania tradycyjnego wielkanocnego baranka z masła. Z masła i drewnianych foremek powstawały  baranki, które uczniowie ozdabiali.  Chętne dzieci  mogły same spróbować tej sztuki.
Tak stroiki jak i baranki prezentowały się pięknie. Prace indywidualne uczniowie mogli zabrać ze sobą do domu, grupowe będą ozdabiały klasę.
Dyrekcja składa  serdeczne podziękowania  paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Dolnych Grądów, które z tak dużym zaangażowaniem przygotowały i przeprowadziły  ciekawe i inspirujące warsztaty.
Uczniowie z niecierpliwością czekają na kolejne tego typu zajęcia.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne
 • Warsztaty wielkanocne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r.
na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznik 2004 oraz mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na terenie powiatu wrzesińskiego odbędzie się w dniach od 15 maja do 1 czerwca 2023 r.
Osoby z terenu gm. Pyzdry podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej o terminie kwalifikacji zostaną powiadomione indywidualnym wezwaniem.

Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że w związku z tym, że nasza Gmina znajduje się w zasięgu otwartej sieci światłowodowej, spółka Fiberhost, która zarządza tą siecią i udostępnia ją zainteresowanym dostawcom usług – zarówno ogólnopolskim jak i lokalnym,
od kwietnia będzie prowadziła rozmowy z mieszkańcami na temat sposobu korzystania z Internetu.
Mieszkańcy, których domy znajdują się w zasięgu sieci Fiberhost, a nie korzystają z usług światłowodowych zostaną poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań. Rozmowy te, będą prowadzone w formie ankiety przez pracownika jednego z dostawców usług światłowodowych, którzy współpracują z Fiberhost.
Celem badań jest poznanie stosunku mieszkańców do samego Internetu i technologii światłowodowej oraz lepsza identyfikacja potrzeb cyfrowych wśród lokalnych społeczności.

 

 

 

Światowy Dzień Muffinki

30 marca w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach  uczcili ,,Światowy Dzień Muffinki”.
Okres przedświąteczny skłania do eksperymentów kulinarnych. Uczniowie klasy I, oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego  uczestniczyli w warsztatach wielkanocnych.
Zajęcia przeprowadziła Julia Wizła- laureatka XXV Ogólnopolskiego Turnieju Cukierniczego im. Wojciecha Kandulskiego.
Pani Julia na samym początku wyjaśniła dzieciom zasady ozdabiania wielkanocnych babeczek. Cały czas zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, dzieci były pełne zaangażowania. Z wielkim zafascynowaniem dekorowały swoje własnoręcznie wykonane słodkości.
Dzięki tym zajęciom wszyscy mogli się zintegrować, dobrze pobawić i nauczyć się aktywnie współdziałać w grupie.
Udział w warsztatach kulinarnych pozwolił dzieciom rozwinąć zainteresowania kulinarne, nauczył organizacji swoich działań, odpowiedniego planowania oraz zachowania higieny podczas przyrządzania posiłków. Rozwinął kreatywność, samodzielność i sprawność manualną. 
Bardzo dziękujemy pani Julii za miło i wesoło spędzony czas.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Światowy Dzień Muffinki
 • Światowy Dzień Muffinki
 • Światowy Dzień Muffinki
 • Światowy Dzień Muffinki
 • Światowy Dzień Muffinki
 • Światowy Dzień Muffinki

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

    W piątek została zawarta umowa pomiędzy gminą Pyzdry a firmą PEKUM z Olsztyna na wykonanie inwestycji „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa”.
   Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj-wybuduj do 31 października 2024 r. Całkowita wartość kontraktu to 4 mln 912 tys. zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
Rozbudowana oczyszczalnia całkowicie zabezpieczy potrzeby gminy Pyzdry, zarówno w zakresie ścieków doprowadzanych siecią sanitarną, jak i dowożonych.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Umowa

Obowiązek segregacji odpadów

Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest OBOWIĄZKOWA.
W związku z otrzymywanymi uwagami od przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne z Gminy Pyzdry dotyczącymi nieprawidłowo prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów odbieranych od nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Pyzdry informujemy, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właścicieli będą nakładane opłaty podwyższone, w drodze decyzji administracyjnej za niedopełnienie tego obowiązku. W kolejnych miesiącach podmiot odbierający odpady, będzie kontrolował prawidłowość segregacji. Właściciel nieruchomości, który nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie ponosił podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 56,00 zł miesięcznie.
Zdjęcia pochodzą z Wielkopolskiego Centrum Recyklingu w Jarocinie, gdzie nasze odpady  są odbierane.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie
 • Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie
 • Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie

Ważny krok ku budowie sieci kanalizacji sanitarnej

   3 kwietnia została zawarta umowa pomiędzy gminą Pyzdry, a firmą ANDROKOP z Sompolna na wykonanie inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pietrzyków Kolonia i Ksawerów”.
   Zadanie zostanie zrealizowane w formule zaprojektuj - wybuduj do 30 maja 2025 r. Całkowita wartość kontraktu to 5 mln zł z czego 95% stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Umowa

Operacja CZYSTA RZEKA

    Zapraszamy wszystkich tych, którym stan środowiska naturalnego nie jest obojętny do udziału w ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. 
    Projekt polega na zbiórce odpadów przez wolontariuszy z koryt rzek, ich brzegów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych. Sztab lokalny powstał przy CKSiP. Jeśli chcesz dołączyć do nas, zapraszamy na akcję 21 kwietnia. Do współpracy zapraszamy dzieci i młodzież, a także dorosłych – członków organizacji społecznych i instytucji działających na terenie gminy.
Aby zapisać się na akcję kliknij link ⤵️ https://system.operacjarzeka.pl/...
a następnie postępuj według wskazówek, dostępnych ma tej stronie. Jeśli potrzebujesz w tym pomocy, skontaktuj się z nami.
    Nasza akcja będzie podzielona na odcinki i grupy operacyjne. Do południa planujemy zaangażować w nią najmłodszych, a po południu dorosłych. Więcej informacji podawać będziemy na bieżąco.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Czysta rzeka

Prace projektowe nad nowym zbiornikiem wodnym postępują.

Po niespełna roku udało się zdobyć pozwolenie środowiskowe dla powyższego zadania, a w przeciągu miesiąca zostanie wydana kolejna decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego.
Dlatego w dniu 4 kwietnia przy obecności przedstawicieli Wód Polskich Bogumiła Nowaka Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Jana Bartczaka Dyrektora PGW WP Zarządu Zlewni w Kole oraz projektanta Jakuba Dłużewskiego odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy etapu prac, a także celem ustalenia założeń wyjściowych do projektu budowlanego zbiornika wodnego na kanale Flisa w miejscu tzw. „suchego stawu”. 

 

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie podsumowujące

Wesołych Świąt!

wyświetl galerię w Cooliris
 • Życzenia Wielkanocne

Weekend majowy - zapowiedź wydarzeń

    Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w imprezach, zaplanowanych na długi weekend majowy.
    W pierwszych dniach odbędą się wydarzenia upamiętniające Bitwę pod Pyzdrami, której obchodzić będziemy 160. rocznicę. Następnie zachęcamy do udziału w obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja połączonych z Miejsko-Gminnym Dniem Strażaka.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Długi weekend
 • Długi weekend

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie Przeglądu Powiatowego z dnia 14 kwietnia 2023 roku jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1456,kwiecien-2023?tresc=23195

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej pyzdrzanie oddali hołd wszystkim tym, którzy w 1940 r. zostali zamordowani na obcej ziemi. Zapalono znicze i złożono kwiaty przy tablicy pamięci oraz dębach katyńskich.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń
 • Katyń

Przepisali Małego Księcia

Minęło 80 lat od pierwszego wydania książki „Mały Książę”.
Z tej okazji Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie wzięła udział w międzynarodowej akcji „Przepiszmy to", której organizatorem jest Academy International Wawer, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer oraz Warszawski Dom Kaligrafii. Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli przepisali odręcznie  „Małego Księcia”.
Ich kaligraficzne arcydzieło zostało wysłane do Warszawy, gdzie będzie reprezentować szkołe na wystawie.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim uczestnikom za zaangażowanie.
Pamiętajmy, że:
„DLA CAŁEGO ŚWIATA MOŻESZ BYĆ NIKIM, DLA KOGOŚ MOŻESZ BYĆ CAŁYM ŚWIATEM”
                                                                              /„Mały Książę”, Antoine de Saint-Exupéry/

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przepisali Małego Księcia
 • Przepisali Małego Księcia
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przepisali Małego Księcia     
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
wyświetl galerię w Cooliris
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
 • Przepisali Małego Księcia 
 • 339597819_1575769229582051_8511689477077993365_n

Zbliża się 160. rocznica bitwy pod Pyzdrami

    29 kwietnia 1863 r. oddział płk. Edmunda Taczanowskiego odniósł triumf w walce z wojskami rosyjskimi. Zwycięska bitwa pod Pyzdrami uznawana jest jako jedna z ważniejszych w powstaniu styczniowym. W tym roku obchodzić będziemy jej 160. rocznicę. W związku z tym zapraszamy Państwa do udziału w cyklu wydarzeń.

▶️29.04. XXXIV Rajd pieszy im. Edmunda Taczanowskiego
XXI Rodzinny Ekologiczny Rajd Rowerowy
▶️30.04. Uroczystości religijno-patriotyczne
▶️1.05. Zawody strzeleckie z broni czarnoprochowej używanej podczas bitwy pod Pyzdrami
▶️2.05. Spacer po Pyzdrach Nieznanych
wyświetl galerię w Cooliris
 • Bitwa pod Pyzdrami

Obchody bitwy pod Pyzdrami - 29 kwietnia

    Pierwszy dzień obchodów 160. rocznicy bitwy pod Pyzdrami to propozycja aktywnego spędzenia czasu połączonego ze sporą dawką wiedzy historycznej.
    To właśnie w sobotę, 29 kwietnia odbędzie się XXXIV Rajd pieszy im. Edmunda Taczanowskiego i XXI Rodzinny Ekologiczny Rajd Rowerowy. Trasy obu związane są tematycznie z powstaniem styczniowym.

▶️ Rejestracja uczestników trwa do 26 kwietnia
▶️ Można jej dokonać telefonicznie dzwoniąc pod numer 63 2768 745
lub osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pyzdrach


Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami dotyczącymi Rajdów oraz ich trasami.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Regulamin
 • Mapa
 • Mapa

Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Pyzdry

Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu ogłosiła przetarg na przebudowę oświetlenia drogowego m.in. na terenie Gminy Pyzdry.
Zakłada się, że wymienionych zostanie około 140 lamp drogowych na energooszczędne typu LED.  Środki na ten cel w kwocie 300 tys. zł zostały zarezerwowane  przez mieszkańców gminy Pyzdry w ramach funduszu sołeckiego i Zarządu Miasta – Osiedla.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej
w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 06.06.23r., we Wrześni w Przychodni MEDINET na ul. Legii Wrzesińskiej 23c.
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 8200 pacjentów. Dzięki programowi ponad 170 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.
Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.

Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

wyświetl galerię w Cooliris
 • Badanie USG aorty brzusznej
 • Baner Zdrowa Aorta

Sesja Rady Miejskiej- zapowiedź

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 27 kwietnia 2023 r. w sali kina w Pyzdrach o godz. 14.00
Program sesji w załączniku

Dzień Ziemi w SSP w Górnych Grądach

W piątek 21 kwietnia  w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach obchodzono Dzień Ziemi.
Na początku organizatorki, Paulina Nawrot i Anna Witkowska, przygotowały dla wszystkich prezentację, która zwiększyła świadomość uczniów na temat potrzeby dbania o środowisko i konieczności przeciwdziałania zmianom klimatu.
Następnie rozstrzygnięto konkurs nt. gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce i na świecie.

Laureatami zostali :
I miejsce – Samanta Nowak i Krystian Nowak

II miejsce – Dawid Janiszewski

III miejsce -  Antonina Lesińska

W dalszej części obchody Dnia Ziemi przeniosły się przed budynek szkoły. Czekało tam na uczniów wiele ciekawych zadań i wyzwań m.in. napełnianie słoika wodą przy pomocy łyżki, budowanie domku dla jeża, układanie puzzli, segregowanie śmieci.
W duchu zdrowej rywalizacji wszyscy otrzymali dyplom PRZYJACIELA ZIEMI i drobne upominki.
Pamiętajmy, że przyszłość naszej planety jest w naszych rękach, dlatego zacznijmy o nią dbać już teraz!

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi
 • Dzień Ziemi

Tydzień Profilaktyki w Szkole Podstawowej w Pyzdrach

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach co roku realizowane są obchody Tygodnia Profilaktyki.
W ramach całego przedsięwzięcia uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach i zadaniach.
Zaproszenie do szkoły przyjął mł. asp. Adam Wojciński z Wydziału Prewencji KPP we Wrześni, który spotkał się z uczniami a tematyka spotkań dotyczyła odpowiednio:
Ruchu drogowego (kl.1-3)
Bezpiecznego Internetu (kl. 4-5)
Odpowiedzialności nieletnich w świetle prawa (kl. 6-8)
W podziękowaniu p. A. Wojcińskiemu za profesjonalnie przekazaną wiedzę uczniowie klas 1-3 zaśpiewały piosenkę pt. "Bezpieczna droga z radami SpongeBoba"
Po spotkaniu z policjantem uczniowie kl. 1-3 wzięli udział w części konkursowej w ramach realizowanego projektu "Z Wartusiem bezpiecznie".
Zaproszona pani dietetyk Aleksandra Zielińska opowiedziała uczniom o zasadach zdrowego odżywiania oraz o ruchu na świeżym powietrzu.
Z panią Beatą Rozenkop uczniowie wzięli udział w dyskusji na temat zdrowego odżywiania oraz spróbowali odpowiedzieć na pytanie "Co to jest zdrowy styl życia?"
Kolejnym zadaniem w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki było przygotowanie przez uczniów klas 1-3 zdrowego śniadania oraz wykonanie plakatu pt. „Okaz zdrowia”. Pyszne kolorowe kanapki, smaczne szaszłyki i owocowe zwierzaki zagościły na stołach. Młodzi kucharze wykazali się kulinarnym kunsztem i pomysłem. A potem ze smakiem zjedli zdrowy posiłek.
Sztafeta przysiadów to kolejne zadanie w ramach realizacji Tygodnia Profilaktyki. Ze sportowym zadaniem zmierzyli się uczniowie klas 5-8. Kondycja uczniów była godna podziwu. Najlepsze klasy osiągnęły wynik ponad 300 przysiadów.
Podczas zajęć informatyki uczniowie tworzyli ulotki informacyjne pt. „Co to jest uzależnienie?”
W klasach 4-8 pedagog szkolny realizował zajęcia „Zdrowie w głowie”.
Ostatnim zadaniem, do którego przystąpili uczniowie klas 4-8, było wykonanie rzeźb z warzyw i owoców.  Kreatywność i pomysłowość uczniów nie znała granic.
Z pewnością wspólne działania przyczyniły się do zwiększenia świadomości jak ważna jest inwestycja we własne zdrowie.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki
 • Tydzień Profilaktyki

Pamiątki 160. Rocznicy Bitwy pod Pyzdrami

29 kwiatnia dystrybuowane będą okolicznościowe kartki oraz znaczki pocztowe wydane z okazji 160. Rocznicy Zwycięskiej Bitwy Powstańców Styczniowych pod Pyzdrami.
Nabyć je będzie można w Szkole Podstawowej w Pyzdrach w godzinach 13.00 – 15.00 na stoisku Poczty Polskiej.
Od tego dnia tj. 29 kwietnia, na stoisku w szkole jak i w następne 28 dni, na Poczcie w Pyzdrach używany będzie okolicznościowy datownik.
Cena kartki pocztowej- 1.40 zł
Aby zakupić kartkę okolicznościową ostemplowaną datownikiem należy liczyć się z zakupem „zwykłego” znaczka pocztowego. Jest to koszt 5.30 zł.
Znaczki sprzedajemy w kompletach (arkusik) w cenie 64 zł (brutto)
Znaczki pocztowe są też do nabycia w siedzibie Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej w Pyzdrach - Pyzdry, ul. Kaliska 25 A. Jest również możliwość przesłania znaczków drogą Poczty Polskiej po uprzednim opłaceniu za znaczek i przesyłkę.
Kontakt: mail: muzeum_pyzdry@poczta.onet.pl
wyświetl galerię w Cooliris
 • znaczki pocztowe

Pokonali wytyczone trasy...

    Dziś rozpoczęliśmy świętowanie 160. Rocznicy Bitwy pod Pyzdrami. Na program pierwszego dnia obchodów złożyły się rajdy – pieszy i rowerowy. Trasy obu tematycznie związane były z powstaniem styczniowym.
    Uczestnicy wydarzenia sprostali wyzwaniu. Bez problemu dotarli na metę, wykazali się też wiedzą historyczną. Wszyscy otrzymali pamiątkowe plakietki i upominki. Tym, którzy mieli szczęście w losowaniu - wręczono nagrody główne, a najlepszym strzelcom – modele 3D Mogiły Powstańczej. 22 kilometrowy odcinek na rowerach pokonało 107 osób, a 4 kilometrową wędrówkę po mieście – 17.
Uwieczniliśmy ich na fotkach...
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd
 • Rajd

Chwała bohaterom!

    Dziś nawiązaliśmy do wydarzenia z 29 kwietnia 1863 r. Dokładnie 160 lat temu oddział powstańców styczniowych, dowodzony przez pułkownika Edmunda Taczanowskiego stoczył pod Pyzdrami zwycięską bitwę z wojskami rosyjskimi.
    W podniosłej uroczystości zorganizowanej na cmentarzu wzięli udział lokalni patrioci i zaproszeni goście. Na jej program złożyła się msza święta, apel pamięci i inscenizacja historyczna. Delegacje złożyły kwiaty przed pomnikiem na mogile poległych powstańców styczniowych, okolicznościową mowę wygłosił Burmistrz Pyzdr, a salwę honorową zaprezentował 5. Lubuski Pułk Artylerii w Sulechowie.
    To nie koniec obchodów 160. rocznicy Bitwy pod Pyzdrami. Jutro zawody z broni czarnoprochowej, a we wtorek spacer po Pyzdrach z przewodnikiem.
wyświetl galerię w Cooliris
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 344556368_243004501575097_7224631356546157036_n
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 344583468_725084099363789_4957020865359447666_n
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 344567110_221545623905297_4701957217667202087_n
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami
 • 160. Rocznica Bitwy pod Pyzdrami

Strzelali z muszkietów czarnoprochowych...

    15-letni Jakub Podgórny wygrał dzisiejsze zawody strzeleckie z broni czarnoprochowej, zorganizowane z okazji 160. Rocznicy Bitwy pod Pyzdrami. W nagrodę od Burmistrza otrzymał replikę pistoletu z zamkiem kapiszonowym (model z 1832r.).
    W pierwszych tego typu zmaganiach wzięło udział 50 osób. Strzelali z muszkietów czarnoprochowych – springfield, model 1861 kal. 58, będących na stanie muzeum.
    Do piątki najlepszych strzelców, oprócz zwycięzcy dołączyli – Maria Czerniak, Tymoteusz Barbudziński, Sławomir Dębicki i Dawid Urbaniak.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie
 • Zawody strzeleckie

SSP w Lisewie świętowała uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia w SSP w Lisewie nieco inaczej niż zwykle, rozpoczęto obchody świąt majowych.
Wszyscy uczniowie wzięli udział w uroczystym przemarszu po najbliższej okolicy.
Przy dźwiękach pieśni, wesoło machając chorągiewkami pozdrawiali okolicznych mieszkańców. Aby upamiętnić kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie klas starszych przygotowali montaż słowno – muzyczny o patriotycznej wymowie.
W nastrój zadumy wprowadziły przepięknie wykonane przy akompaniamencie pana Radosława Waliszewskiego utwory muzyczne „Ja to mam szczęście” oraz „Pytasz mnie…”
Wagi wydarzenia przydała obecność pocztu flagowego, galowe stroje zebranych oraz biało – czerwona dekoracja sali.
wyświetl galerię w Cooliris
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • -
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja
 • obchody święta Konstytucji 3 Maja

Uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

28 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Uczniowie pod kierunkiem p. E. Górskiej, M. Radziejewskiej, I. Gonerki, A. Filipiak, V. Paszak i P. Dowbusza przygotowali montaż słowno-taneczno-muzyczny chcąc przybliżyć całej społeczności szkolnej to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Była to okazja do refleksji nad wydarzeniami sprzed 232 lat, do pielęgnowania patriotyzmu wśród najmłodszych oraz do przeżycia dumy z tego, że jest się Polakiem.
Na scenie pojawili się twórcy Konstytucji 3 Maja wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, który zaprzysiągł konstytucję. Uczniowie recytowali wiersze przeplatane piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru, m.in. „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Na scenie zaprezentowali się również uczniowie z tańcami narodowymi Polonezem i Krakowiakiem.
Na zakończenie pani Dyrektor Ilona Zielińska wygłosiła krótkie przemówienie na temat doniosłości  i ważności uchwalonej w 1791 roku Konstytucji.

 „Pytasz się, gdzie jest i jaka?

W niewymierzonej krainie leży.

Jest w każdym wiernym sercu Polaka,

co o nią walczył, cierpiał i wierzył.”

wyświetl galerię w Cooliris
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Spacer po Pyzdrach Nieznanych...

    We wtorek odbył się nietypowy spacer po Pyzdrach. W ramach trwających obchodów 160. Rocznicy Bitwy pod Pyzdrami przybyłe osoby poznały historię miasta z czasów powstania styczniowego.
Oprowadzał ich i informacje przekazywał - Dyrektor Muzeum Ziemi Pyzdrskiej.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych
 • Spacer po Pyzdrach Nieznanych

Narodowe święto połączone z Dniem Strażaka

    Pyzdrzanie uczcili dziś 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja oraz świętowali Miejsko – Gminny Dzień Strażaka.
Na program obchodów złożyła się msza święta i akademia. Delegacje związkowe złożyły kwiaty pod pomnikiem POW, okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Pyzdr, a część artystyczną zapewnili uczniowie Szkoły Podstawowej i dzieci z Przedszkola z Górnych Grądów. Zagrała orkiestra, strażacy przygotowali atrakcje dla najmłodszych, a wszystko zakończyło wspólne grillowanie.
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka
 • Dzień Strażaka

ZUS przypomina

Płatniku, pamiętaj o rozliczeniu składki zdrowotnej

Osoby, które w 2022 r. rozliczały dochody z prowadzenia działalności lub spółki osobowej według skali podatkowej, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, mają czas do 22 maja na złożenie deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 r., w której muszą rozliczyć składkę zdrowotną za cały ubiegły rok.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego, jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek oraz od tego, jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Każda osoba prowadząca pozarolniczą działalność, która opłaca składki na własne ubezpieczenia, w 2023 r. po raz pierwszy ma obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Służy ono temu, aby ustalić składkę na ubezpieczenie zdrowotne za dany rok na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok przedsiębiorcy muszą rozliczyć w 2023 roku.

Warto przy tym przypomnieć, że od 1 stycznia 2022 r. wszyscy płatnicy, mają  obowiązek co miesiąc składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, co jest podstawą do prawidłowego rozliczenia konta.

Co istotne, ustalona roczna składka zdrowotna może okazać się niższa lub wyższa od sumy składek, którą przedsiębiorca zapłacił przez cały rok – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Jeśli z rozliczenia wychodzi niedopłata, należy uregulować różnicę w terminie płatności składki za kwiecień, czyli do 22 maja 2023 roku.

W przypadku nadpłaty – na profilu na PUE ZUS płatnik znajdzie gotowy wniosek o jej zwrot. Trzeba go zweryfikować, podpisać i odesłać przez PUE ZUS do 1 czerwca.

Jeżeli na koncie klienta nie będzie innych zobowiązań wobec ZUS, nadpłata zostanie wypłacona do 1 sierpnia 2023 roku.

Na stronie www.zus.pl ZUS udostępnił kalkulator, który pomoże w wyliczeniu rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Każdy płatnik składek, może uzyskać pomoc podczas e-wizyty w ZUS, w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) pod numerem telefonu 22 560 16 00, a także u doradcy płatnika w każdej placówce ZUS.

Co ważne, roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie dotyczy płatników na karcie podatkowej, twórców i artystów, wspólników spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. oraz osób współpracujących.

 

 

 

 

Zaproszenie do konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów

XXII edycja Konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów.
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną. Jego celem jest znalezienie i zachowanie narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez „szybką” przemysłową żywność.
Konkurs przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie – w czasie finałów regionalnych – wyłaniani są laureaci w czterech kategoriach: produktów pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, napojów i innych produktów oraz w kategorii: najlepsze dania i potrawy regionalne i tradycyjne.
Drugi etap konkursu to wybór dokonany przez Krajową Kapitułę Konkursu – spośród produktów nominowanych w regionach – najlepszych produktów oraz potraw i dań do prestiżowej nagrody konkursu „PERŁA ”.
Finał wojewódzki odbędzie się 24 czerwca 2023 r. w Mochach (gmina Przemęt, powiat wolsztyński), podczas corocznego Święta Szparaga.
Szczegóły w załączniku:

Spotkanie z prawnikiem

Fundacja Taurus zaprasza na spotkanie z prawnikiem
Termin spotkania: 18.05.2023 r. o godz. 18.00 
Miejsce spotkania:Koło Gospodyń Wiejskich/ świetlica Pałczyn 19 62-320 Miłosław

Termin spotkania 26.05.2023 r. o godz. 10.00
Miejsce spotkania: Miłosławskie Centrum Kultury ul. Różowa 6 62-320 Miłosław

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

Tydzień przedsiębiorczości w powiecie wrzesińskim

Tydzień przedsiębiorczości w powiecie wrzesińskim w okresie od 12.05.2023 r. do 19.05.2023 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Konkurs Floriany 2023

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023.
Głównym przesłaniem Konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych ochotniczych straży pożarnych, które realizują cenne inicjatywy służące lokalnej społeczności.
Konkurs FLORIANY ma również za zadanie inspirowanie innych OSP do podejmowania tego typu działalności i współpracy z samorządami oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Statuetka konkursowa

Nowa dyrektor Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach

    Burmistrz Pyzdr wręczył powierzenie stanowiska nowej dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach - Grażynie Lesińskiej.
Nowa dyrektor została wyłoniona w drodze konkursu, który odbył się 4 kwietnia. Funkcję tę będzie pełnić od 1 września.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 345640523_1308588599694271_8512914828619433101_n

Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) realizuje operację pn. Lokalnie i tradycyjnie z Kołami Gospodyń Wiejskich.
W związku z powyższym Ośrodek poszukuje chętne Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) z województwa wielkopolskiego, które 3 lub 4 czerwca 2023 r. chcą zaprezentować się w Sielinku podczas kompleksowego wydarzenia: IV Krajowe Dni Pola Sielinko 2023, XXIX Wielkopolskie Targi Rolnicze, IV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oferuje bezpłatną powierzchnię dla KGW pod namiot 3m x 3m oraz 1 000,00 zł brutto na przygotowanie wielkopolskiego lokalnego i tradycyjnego produktu żywnościowego (wybór produktu po zgłoszeniu KGW). Produkt powinien być przygotowany w formie degustacyjnej dla odwiedzających wydarzenie. Koło Gospodyń Wiejskich przyjeżdża do Sielinka w wybranym dniu na własny koszt, z własnym namiotem, wyposażeniem, jednorazowymi naczyniami i dekoracją.
Z uwagi na ograniczoną liczbę KGW, które mogą wziąć udział w projekcie o udziale w nim decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmuje Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) WODR w Poznaniu, tel. 61 8630418, e-mail: wrow@wodr.poznan.pl do dnia 26 maja 2023 r. do godz. 12.00.  W zgłoszeniu należy podać pełną nazwę Koła, nr telefonu i adres e-mail do kontaktu. Dział ROW udziela również szczegółowych informacji o operacji.

Otwarta sieć światłowodowa w Gminie Pyzdry

Na większości terenu gminy Pyzdry dostępna jest otwarta sieć światłowodowa,
która od zwykłej sieci światłowodowej różni się tym, że mieszkańcy będący w jej zasięgu mogą wybierać spośród ofert różnych dostawców Internetu, a co więcej zmieniać je w przyszłości bez konieczności wykonywania nowej instalacji w domu.
Dzieje się tak, ponieważ spółka Fiberhost, udostępnia swoją infrastrukturę światłowodową zainteresowanym dostawcom usług – zarówno ogólnopolskim jak i lokalnym. Dzięki temu nie ma konieczności budowania kolejnych sieci i ingerowania w środowisko naturalne oraz krajobraz. W ten sposób zyskują wszyscy.
Światłowód – dlaczego warto?
Internetowe łącze światłowodowe to obecnie najlepszy sposób korzystania z Internetu. Przede wszystkim dzięki najwyżej prędkości oraz niezawodności. Internet radiowy nie daje gwarancji prędkości, a dodatkowo wpływają na niego zmiany pogody – potrafi przestać działać, gdy pada deszcz lub śnieg. Internet z sieci komórkowej (LTE) ma często limit pobranych danych i również jest podatny na zakłócenia. 
Światłowód, w zależności od oferty, może służyć także do odbioru nowoczesnej telewizji – w najwyższej jakości, bez konieczności dopasowywania się do nowych standardów nadawania.
Co więcej, światłowód jest technologią, która cały czas jest rozwijana, dzięki czemu w przyszłości Internet będzie mógł być jeszcze szybszy.
Jak sprawdzić, czy adres jest w zasięgu otwartej sieci?
Wystarczy wejść na stronę www.fiberhost.com i kliknąć w zakładkę ,,Sprawdź zasięg”. Po wpisaniu adresu od razu uzyska się informacje o tym, czy dana lokalizacja jest w zasięgu otwartej sieci światłowodowej. Jeśli tak, pojawi się także informacja o dostawcach, z których oferty można skorzystać.
Zachęcamy tych mieszkańców, którzy mają już taką możliwość, do skorzystania z oferty wybranego przez siebie dostawcy.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo

Pyzdry i Warta - Rowerem Przez Krainę Krajobrazów i Historii - Weekendowa Przygoda

Rowerowa weekendowa wycieczka po terenach Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego i Gminy Pyzdry.
Wielka przygoda w krainie rzeki Warty, przepełniona pięknymi widokami i bogatą historią.
Pyzdry niewielkie miasteczko nad rzeką Wartą. Choć same Pyzdry do urokliwe miasteczko z wielką historią, ja jednak chciałem poznać okolice Pyzdr. Zwiedzić Nadwarciański Park Krajobrazowy, dotknąć śladów osadnictwa Olenderskiego, które częściowo ukształtowało ten krajobraz. Chciałem też sięgnąć znacznie dalej w dzieje tego rejonu i Polski, zanurzyć się w historię z przed 3 tysiącleci.... Jako środek transportu obrałem rower a na na nocleg zarezerwowałem najlepszy hotel na tej planecie, czyli biwak na dziko w Puszczy Pyzdrskiej.
Więcej o atrakcjach tego regionu znajdziesz na  https://www.pyzdry.pl/

Relacja z wyprawy rowerowej do zobaczenia pod linkiem:
https://youtu.be/mee-MqSx8EU

 

Składka zdrowotna - webinar

ZUS zaprasza na kolejne w ostatnich tygodniach bezpłatne webinarium nt. rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Spotkanie z ekspertami ZUS odbędzie się 16 maja br.

Wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć więcej o zmianach w programie Płatnik, wynikających z obowiązku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapraszamy na bezpłatne webinarium. Podczas szkolenia eksperci zaprezentują jak wypełnić dokumenty w programie Płatnik, omówią zagadnienia, z którymi najczęściej zgłaszają się osoby dokonujące rozliczenia oraz postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania uczestników – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

 

Spotkanie z ekspertami ZUS odbędzie się we wtorek 16 maja, o godz. 10.00 na platformie Webex. Na webinarium nie trzeba się zapisywać, jest otwarte dla wszystkich chętnych. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć w link, który dostępny jest na stronie www.zus.pl w informacji o szkoleniu w Aktualnościach. Nie trzeba mieć zainstalowanej żadnej specjalnej aplikacji – wystarczy przeglądarka z dostępem do Internetu.

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w webinarium, będą miały dostęp do nagrania z tego spotkania. Zostanie ono udostępnione na stronie internetowej ZUS oraz na kanale Youtube.

 Link do pliku wideo:

https://drive.google.com/file/d/1Dg4LCFFeD8Os5fbvAau9u3xPGgVJR_sh/view?usp=sharing

 Szczegółowe informacje w załączniku

Warsztaty z obsługi komputera

Zapraszamy na warsztaty z obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.
Szkolenie jest organizowane przez firmę Fiberhost. Poprowadzi je specjalista IT.
Podczas szkolenia uczestnikom zapewnione zostaną laptopy oraz niezbędne narzędzia.
Szkolenie jest bezpłatne, odbędzie się w bibliotece. 
Szukamy 10-15 chętnych.
Termin zostanie ustalony po zebraniu grupy
Zapisać się można pod nr tel. 63 2768 107 lub na miejscu w bibliotece

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Sprzedaż końcowa węgla w promocyjnej cenie bez limitu!

Gmina i Miasto Pyzdry informuje o przystąpieniu do sprzedaży końcowej węgla dla osób fizycznych.
Nabór wniosków prowadzony jest od dnia 15.05.2023 r. do 30.06.2023 r. natomiast sprzedaż końcowa prowadzona będzie do 31.07.2023 r. lub do wyczerpania zasobów.
Na dzień 15.05.2023 r. Gmina i Miasto Pyzdry może sprzedać następujące ilości węgla w sortymentach:
- 73,88 ton orzecha po cenie 1500,00 zł/t
- 1,98 ton groszku po cenie 1800,00 zł/ t,
O zakup węgla, bez ograniczeń limitowych, w ramach sprzedaży końcowej mogą ubiegać się osoby fizyczne uprawnione do dodatku węglowego.
W związku z brakiem limitu ilościowego mieszkaniec, który zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
Pozostałe warunki sprzedaży pozostają bez zmian. Nowe wnioski dostępne w siedzibie składu węgla Pana Mariana Tyca przy ul. Wrocławskiej 16.

Prezentacja dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski na konferencji w Uniejowie

W dniach 11-12 maja br. zamku w Uniejowie odbyła się dwudniowa międzynarodowa konferencja pn. ,,Dziedzictwo Kulturowe: szanse i wyzwania dla samorządów''
organizowana przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego i Urząd Miasta w Uniejowie.
Podczas wydarzenia zostały zaprezentowane także przykłady dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski – gęsina i rogale świętomarcińskie oraz tradycja ich przygotowywania i spożywania.
To już druga edycja wydarzenia, gdzie prezentowano i omawiano listy UNESCO i listy krajowe – kryteria dostępu i nowe możliwości, a także doświadczenia depozytariuszy i samorządowców wynikające z wpisów.
Miejsce spotkania było nieprzypadkowe: 16 grudnia 2021 r. tradycja kwiatowych dywanów na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu (gm. Uniejów) została wpisana na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości prowadzoną przez Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury.
O swoich doświadczeniach z UNESCO i wpływie wpisu dziedzictwa kulturowego do tego rejestru opowiadali online także zagraniczni goście z Finlandii i Słowenii. Wszyscy prelegenci byli zgodni: bardzo duże znaczenie dla ochrony lokalnego jak i międzynarodowego dziedzictwa, zwłaszcza niematerialnego, ma zaangażowanie samorządów, ale również samych mieszkańców danego regionu. Zwrócono również uwagę na znaczenie zrównoważonej turystyki gdyż obiekty i wydarzenia cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. 
Podczas konferencji rozmawiano o wielowymiarowych aspektach dziedzictwa kulturowego, także kulinarnego: Liliana Kubiak, Zastępca Dyrektora Instytutu Skrzynki - Instytutu Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego, zainteresowała uczestników konferencji – samorządowców z całego kraju, przedstawicieli jednostek rządowych oraz uczelni -żywą historią kulinarną naszego regionu: gęsiną i rogalami świętomarcińskimi, które szczególnie związane są z obchodami imienin św. Marcina 11 listopada.

Więcej informacji w załączniku

wyświetl galerię w Cooliris
 • Uniejów
 • Konferencja w Uniejowie
 • Konferencja w Uniejowie
 • Konferencja w Uniejowie

Ostatnie dni na złożenie wniosku o podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Tylko do 17 maja rodzice, którzy 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński, mają czas, żeby złożyć wniosek o ustalenie nowej korzystniejszej wysokości zasiłku.
Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie  już możliwe i  zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości.
Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego.
Natomiast jeśli ubezpieczona mama złoży tzw. "długi wniosek" o zasiłek macierzyński, do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, to zasiłek będzie wynosił 81,5 proc. wymiaru za cały okres jego pobierania. Nie dotyczy to dodatkowych, wprowadzonych nowymi przepisami, 9 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługujących drugiemu z rodziców. Za tę część urlopu zasiłek wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.
Rodzice, którzy 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, by mieć wyższe świadczenie, muszą złożyć wniosek o przeliczenie zasiłku. Mają na to czas tylko do 17 maja. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w dotychczasowej wysokości – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Wniosek o ustalenie zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości powinien być złożony do płatnika zasiłku tj. pracodawcy, zleceniodawcy lub ZUS-u. Jeśli zasiłek wypłaca nam pracodawca lub  zleceniodawca, to wniosek należy złożony  w formie pisemnej.  Jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS, to wniosek może być również przekazany w formie elektronicznej, np. przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS na formularzu POG.
Nowelizacja przepisów wydłużyła także o 9 tygodni urlop rodzicielski dla drugiego z rodziców. Wniosek o udzielenie takiego urlopu ubezpieczony rodzic powinien złożyć do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.

 

 

Spotkanie w Marzeninie

Wielkopolska Izba Rolnicza organizuje spotkanie w  zakresie realizacji zadań KOWR związanych z gospodarką Zasobem WRSP, które odbędzie się 25 maja 2023 r. o godz. 12:00 w Sali wiejskiej w Marzeninie gm. Września.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Teleopieka dla pyzdrskich seniorów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach przystąpił do udziału w projekcie „Wielkopolskie SOS”.
Projekt ma na celu świadczenie usługi teleopieki na rzecz osób powyżej 60 roku życia. Z gminy Pyzdry do projektu przystąpiło 15 osób.
Teleopieka polega na monitorowaniu parametrów życiowych seniora za pomocą „opaski życia”. Ratownicy medyczni monitorują tętno, ciśnienie krwi, saturację, lokalizację oraz ilość przebytych kroków. Głównym zadaniem opaski jest wysłanie alarmu SOS w sytuacji gdy zagrożone jest zdrowie lub życie właściciela opaski.
Okres realizacji programu kończy się z rokiem 2024.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów
 • Teleopieka dla seniorów

Dzień Dziecka - zapowiedź

    Centrum Kultury, Sportu i Promocji serdecznie zaprasza wszystkie dzieci z pyzdrskiej gminy do wzięcia udziału w imprezie z okazji Waszego święta. Odbędzie się ona 4 czerwca na boisku sportowym, przy ul. Nowoogrodowej w Pyzdrach.
    Przygotowane atrakcje zagwarantują Wam doskonałą zabawę.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Dziecka

Spotkanie z przedstawicielami KGW z terenu Gminy i Miasta Pyzdry

W Centrum, Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach odbyło się spotkanie z przedstawicielami KGW z terenu Gminy i Miasta Pyzdry
celem ustalenia współpracy przy organizacji imprez zaplanowanych na ten rok.
Spotkanie było bardzo owocne. W przypadku chęci włączenia się KGW, które nie mogły być obecne na spotkaniu zapraszamy do kontaktu z dyrektorem CKSIP.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Spotkanie z przedstawicielami KGW

Półkolonie 2023 - "Baw się i zwiedzaj z nami"

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne "Nasza Szkoła" w Pietrzykowie serdecznie zaprasza
na Półkolonie 2023- "Baw się i zwiedzaj z nami"

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Konkurs „PROW w obiektywie – czwarta edycja”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „PROW w obiektywie – czwarta edycja”
organizowanym przez Jednostkę Regionalną Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa wielkopolskiego działającą w ramach Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Prace konkursowe w ośmiu kategoriach tematycznych można zgłaszać do 31 maja 2023 r. do godziny 15.30 na adres mailowy: ksow@umww.pl.\ Pula nagród wynosi w tym roku aż 40 000 zł.
Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty, które należy przesłać wraz z pracami dostępne są pod adresem:
http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/2023/03/31/konkurs-fotograficzny-prow-w-obiektywie-czwarta-edycja/

Zapraszamy do zapoznania z regulaminem konkursu i zachęcamy do udziału!

Inauguracyjny spływ kajakowy

    Idealna pogoda, piękny krajobraz i wspaniała atmosfera. Takie warunki panowały na sobotnim spływie kajakowym, inaugurującym sezon wodniacki w Pyzdrach.
    Wiosła w ręce chwyciło 160 osób. Płynąc Prosną faktycznie trzeba było ich używać, za to na Warcie - pełen relaks. Uczestnicy dzisiejszej eskapady zadowoleni... Widać to na zdjęciach
    Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę ratowników czuwających nad bezpieczeństwem, firmie Kajaki Żerków za wypożyczenie sprzętu, firmie FHU WA-MA Maciej Walicki za sprawny transport wszystkich uczestników oraz Pietrzyków KGW za pyszną zupę 
Do zobaczenia na kolejnym spływie.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
wyświetl galerię w Cooliris
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy
 • Spływ kajakowy

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Prosny

Trwa przebudowa wałów przeciwpowodziowych wzdłuż Prosny
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie prowadzi przebudowę i odbudowę wałów istniejącego odcinka prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Prosny na długości 6.430 m wraz z 17 przejazdami i zjazdami wałowymi.
Początek modernizacji prawostronnego obwałowania rzeki Prosny Modlica-Lisewo realizowany był w 2022 r. i objął 3 km wału wraz z 6 przejazdami.
Łączny koszt tego zadania opiewa na kwotę: 20 063 171,96 zł brutto.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przebudowa wału wzdłuż Prosny
 • Przebudowa wału wzdłuż Prosny
 • Przebudowa wału wzdłuż Prosny

VII edycja programu "Być jak Ignacy"

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II przez cały rok szkolny grupa uczniów z klasy 6a uczestniczyła  w VII edycji programu edukacyjnego pt. Być jak Ignacy „Zostań ambasadorem nauki”.
Podczas zajęć uczniowie poszerzali wiedzę na podstawie ciekawych filmów, doświadczeń i eksperymentów. Poznawali sylwetki wybitnych odkrywców i zgłębiali tajniki nauki. Omawiane tematy skupione były wokół ośmiu zagadnień:

1.Cząstki elementarne i chemia w życiu codziennym.
2.Woda i wyporność.
3.Astronomia i układ słoneczny.
4.Kryptologia, szyfry i matematyka.
5.Siły wokół nas.
6.Komunikacja międzyludzka.
7.O wzroku, świetle i złudzeniach optycznych.
8.Podstawy ekonomii.
Celem programu Być jak Ignacy jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach i wynalazcach.
Zwieńczeniem projektu było przygotowanie pracy konkursowej przedstawiającej jedno z wybranych zagadnień tegorocznej edycji programu. Uczniom, biorącym udział w zajęciach, najbardziej spodobał się temat o astronomii i układzie słonecznym. Toteż postanowili odtworzyć pracownię Mikołaja Kopernika we Fromborku. W pracowni znalazły się przyrządy, którymi posługiwał się nasz wielki uczony: astrolabium, kwadrant, trójkąt paralaktyczny, także mapy, wykresy, nie zabrakło również Mikołaja Kopernika prowadzącego wnikliwe obserwacje astronomiczne. Pracownię odwiedzili i wysłuchali opowieści o teorii heliocentrycznej uczniowie klas 1-3.
Uczniowie uczestniczący w projekcie: Fabian Chlebowski, Maja Bąkowska, Wiktor Radziejewski, Wojciech Taczała, Mikołaj Gęsikiewicz, Lena Grobelna, Zofia Cierzniak – pod opieką Mirosławy Wawrzyniak

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • P1100311
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki
 • Być jak Ignacy-Zostań ambasadorem nauki

Dzień Mamy i Taty w SSP w Górnych Gradach

Cudownych Rodziców mam – pod takim hasłem 26 maja w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Gradach obchodzono Święto Mamy i Taty.
Przed Rodzicami wystąpili najmłodsi wychowankowie: przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III.
Dla Rodziców były wierszyki, piosenki i tańce.
Gośćmi na  uroczystości były przedstawicielki firmy Allflex. Dzięki nim na rodziców czekała  specjalna niespodzianka.  Był to recital pani Izabeli Metler, która śpiewa piosenki pop w klasycznym, operowym stylu. Rodzice mogli usłyszeć takie utwory jak: „Power of love”, „Już nie ma dzikich plaż” czy „Grande amore”.
Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty
 • Dzień Mamy i Taty

Wycieczkowy czas dla uczniów

Do miasta Mikołaja Kopernika z wycieczką wybrali się uczniowie klasy 5a i 5b wraz z opiekunami Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
W Toruniu zwiedzili Muzeum Piernika i zapoznali się z historią powstawania wypieków.
W Planetarium i Bazie Mars uczniowie z zaciekawieniem przyglądali się zjawiskom fizycznym zachodzącym we Wszechświecie.
Spacer ulicami Torunia był okazją do poznania historii i architektury miasta.
Wycieczka z pewnością należała do udanych i pozostawiła jej uczestnikom wiele miłych wspomnień.

Natomiast stolicę Dolnego Śląska zwiedzali uczniowie klasy 3a i 3b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.
Wycieczka odbyła się w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. We Wrocławiu uczniowie zwiedzili Starówkę, Halę Stulecia, Park Szczytnicki z pokazem fontanny multimedialnej oraz podziwiali panoramę miasta z Punktu Widokowego w Sky Tower.
Nie mogło również zabraknąć wizyty w Afrykarium. Uczniowie wzięli udział również w warsztatach modelarstwa w Kolejkowie. Z wycieczki wrócili uśmiechnięci, zadowoleni i pełni wrażeń

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia
 • Wycieczka do Wrocławia

Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody we Wrąbczynku.

Rozpoczęto modernizację Stacji Uzdatniana Wody we Wrąbczynku.
Załączono właśnie stację tymczasową na czas zaplanowanych prac. Wstępne przygotowanie budynku do zainstalowania nowej technologii wykona Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach.
Modernizacja stacji polega na przebudowie istniejącego układu technologicznego, z opcją zwiększenia jego zdolności produkcyjnych oraz poprawie jakości uzdatnianej wody, a także na wykonaniu nowej rozdzielni technologicznej, nowych szafek obiektowych, instalacji zasilających i sterowniczych do urządzeń wykonawczych i pomiarowych z wyłączeniem zasilania i sterowania pomp głębinowych.
Prace do końca sierpnia br. wykona firma z Baranowa H2Optim kosztem ponad 1,2 mln zł.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475 000,00 zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku

Konkurs „Smaki na lato 2023” dla kół gospodyń wiejskich i agroturystyk z Wielkopolski

Konkurs „Smaki na lato 2023” to nie tylko poszukiwanie tych najsmaczniejszych produktów, dań czy przekąsek
– to także zachęta do zaangażowania KGW i gospodarstw agroturystycznych z Wielkopolski w szeroko rozumiane kulinaria, a także promocji produktów czy potraw często zapomnianych, a które powstają często od pokoleń w ich gospodarstwach, czy sąsiednich zagrodach. – powiada Jan Babczyszyn, dyrektor Instytutu Skrzynki, samorządowej instytucji kultury, która jest organizatorem konkursu oraz jednym ze sponsorów nagród.
Smaki lata nieraz kojarzą się ze smakami z dzieciństwa: drożdżowe ciasto z sezonowymi owocami, młode ziemniaki w towarzystwie mizerii, orzeźwiające kompoty, czy zamknięte w słoikach aromatyczne warzywa i owoce. Te tradycje kulinarne żyją m.in. dzięki kołom gospodyń wiejskich i gospodarstwom agroturystycznym, które chętnie sięgają po własne i lokalne produkty, a także  wytwarzając je  umożliwiają ich zakup czy konsumpcję szerszemu gronu wielbicieli regionalnych smaków.

Na laureatów czekają nagrody w trzech kategoriach: nagroda pieniężna 300 zł (Grand Prix w każdej kategorii ufundowane przez Instytut Skrzynki); vouchery na wybraną imprezę w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, zestawy upominków od Powiatu Poznańskiego oraz zestaw piw z rzemieślniczego Browaru Szreniawa, który jest członkiem Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”. W każdej z kategorii zostanie też przyznana, ufundowana przez Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie nagroda specjalna „Z przeszłości dla przyszłości” za wykorzystanie zapomnianego surowca czy produktu np. kawy z cykorii, podpiwka, kwasu miodowego; szczawiu, lebiody, pokrzywy, skorzonery, pasternaku, topinamburu, jagły, galarety i  leguminy z owoców czy kiszonek z nietypowych surowców itp.
Uczestnicy Konkursu z terenu powiatu poznańskiego ubiegają się ponadto o wyróżnienia - certyfikaty z tytułem „Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego 2023 – Smaki na lato”, a do dyspozycji laureatów będzie logotyp NSPP 2023, który będą mogli wykorzystywać do własnej promocji wyróżnionego w ten sposób dania/produktu.
Do konkursu zgłaszać można: przekąski i konkrety, wypieki i desery oraz napoje, które są dostępne w sezonowej ofercie zgłaszających tj. na stoiskach podczas festynów, jarmarków, na targowiskach, a także podczas ważnych imprez i wydarzeń okolicznościowych. W przypadku gospodarstw agroturystycznych są też dostępne w sezonowym menu tych obiektów. Zgłoszenia mogą być też próbą odtworzenia produktów, potraw, wypieków, deserów i napojów na podstawie rodzinnych przepisów oraz starych poradników i książek kulinarnych.
Zgłoszone do konkursu produkty ocenia kapituła konkursu powołana przez organizatorów, w której skład wchodzą krytycy kulinarni, eksperci smaku, znawcy kuchni i produktów lokalnych oraz
Jest to kolejna edycja z serii konkursów organizowanych przez Instytut Skrzynki, gdzie w jury konkursowym zasiada między innymi Katarzyn Bosacka – dziennikarka kulinarna oraz promotorka zdrowej żywności.
Oceniane i punktowane będą m.in. walory smakowe, zapachowe, wizualne a także zdrowotne  zgłaszanych w konkursie produktów. Dodatkowe punkty mogą zostać przyznane za wskazanie i szczegółowe opisanie receptur, właściwości półproduktów, a także ich pochodzenia.
Uczestnikami konkursu mogą być koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne z całej Wielkopolski, a każdy z uczestniczących podmiotów/osób może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 produktów  wypełniając osobny formularz zgłoszenia dla każdej z nich – formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.instytutskrzynki.pl. Zgłoszenia konkursowe należy przesłać e-mailem na adres: kontakt@smakipowiatupoznanskiego.pl  najpóźniej do dnia 6 lipca 2023 r. włącznie. W dniu konkursu, tj. 9 lipca 2023 r. oryginały kart zgłoszenia, odręcznie podpisane, wraz ze zgłaszanymi produktami należy dostarczyć w godz. 10.30 – 12.00 do miejsca odbywania się konkursu tj. Pałacu Muzeum Narodowego w Szreniawie. Produkty  należy dostarczyć i potrawy przygotować (podać/wyserwować) do degustacji w ilości co najmniej 5 porcji degustacyjnych (dla 5-7 osobowej kapituły), może być to na naczyniu zbiorczym, np. na półmisku, tacy, w wazie, w dzbanku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu degustacji (9 lipca) ok. godz.  16.30  na scenie imprezy „Z wiejskiego stołu” w Muzeum Narodowym w Szreniawie, które jest współorganizatorem konkursu.
Konkurs odbywa się przy współpracy: TOP AGRAR Polska, Stowarzyszenia Slow Food Wielkopolska, Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku, Sieci Culinary Heritage Europe, Browaru SZRENIAWA w Szreniawie.
Patronat Honorowy na wydarzeniem objął Starosta Poznański Jan Grabkowski.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Dzień Dziecka w SSP w Górnych Grądach

Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się od godziny z planszówką lub klasy z „klasą”
 – czyli starsi uczniowie zagrali w ulubione gry planszowe, a młodsi na boisku  w nieco zapomniane „klasy”.
O godzinie 9.00 zaczął się występ iluzjonisty. Choć wiadomo, że czarów nie ma, to wszyscy oglądali pokaz magika jak zaczarowani.
Kolejną atrakcją był mecz siatkówki – uczniowie kontra nauczyciele z pomocą naszych gości z firmy Allflex. Po zaciętej walce wygrali nauczyciele 2:1.
Na najmłodszych czekały atrakcje: przejażdżka na kucyku, malowanie twarzy, konkurencje zwinnościowe, malowanie na streczu.
Starsi uczniowie wzięli udział  w szkolnym turnieju piłki nożnej. Ósmoklasistki w przerwie meczu uczyły tańca integracyjnego „Belgijka”.
Mamy z Rady Rodziców przygotowały posiłek: kiełbaski z grilla, a na deser lody.
Dzień minął wszystkim w piknikowym nastroju ze szczyptą emocji sportowych.
Dziękujemy sponsorom: Firmie Allflex Polska z Psar Małych, PBS Września – oddział w Pyzdrach oraz Stajni Bierzglinek.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka

Odwiedzili miasto Kopernika

Piernikowy zawrót głowy towarzyszył 2 czerwca uczniom klas 6a i 6b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach
oraz ich opiekunom.
Spacer po toruńskiej Starówce, próba sił utrzymania równowagi pod Krzywą Wieżą, wizyta w Domu Legend Toruńskich, gdzie uczniowie mogli poczuć legendy wszystkimi zmysłami, to atrakcje, które czekały na wycieczkowiczów w mieście Mikołaja Kopernika.
W Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy uczniowie samodzielnie przeprowadzili doświadczenia badając zjawiska z różnych dziedzin nauki i poznając tajniki przyrody.
Z wycieczki wszyscy wrócili zadowoleni, pełni wrażeń i z planami na kolejną wspólną podróż. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia
 • Wycieczka do Torunia

Ósmoklasiści mieli swój pierwszy bal

    Uczniowie ósmych klas Szkoły Podstawowej w Pyzdrach w ubiegłą sobotę mieli swój wielki bal. Nim zaczęli się bawić, zatańczyli poloneza.
    W szczególny nastrój zebranych wprowadziły słowa Adam Mickiewicza „Poloneza czas zacząć…" odczytane przez prowadzącego. Po części oficjalnej przyszedł czas na poczęstunek i wspólną zabawę.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal
 • Bal

Dzień Dziecka

    Festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez CKSiP można zaliczyć do udanych. Dopisała pogoda i frekwencja, spodobała się nowa lokalizacja, a co najważniejsze cel został osiągnięty. Dostarczono radości i uśmiechu wielu dzieciom.
    Impreza przybrała formę rodzinnego pikniku. Do współpracy zaproszono Przedszkole ,,Bajkowy Świat'' oraz Klub Sportowy ,,Warta Pyzdry''. Niespodzianki dla najmłodszych miał także włodarz gminy. Była fajna zabawa i wspaniała atmosfera.
    Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci były zadowolone.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Dziecka

Poszukiwany właściciel pieska

Komu zaginął?
Poszukiwany właściciel/właścicielka psa ze zdjęcia poniżej.
Informacji udziela biuro nr 16 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach . 63 2768 333 wew. 116

wyświetl galerię w Cooliris
 • Mały piesek

Z wizytą na Węgrzech

Dnia 29.05.2023 grupa 10 uczniów z klas ósmych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach wraz z opiekunami wyjechała na pięć dni do szkoły partnerskiej Kisfaludy Sándor Gimnazium w miejscowości Sümeg na Węgrzech.
Wycieczka była zwieńczeniem całorocznego projektu edukacyjnego "The Travelling Dog" realizowanego przez panią Emily Nagy i pana Artura Kuźmika. Uczniowie mieli okazję poznać osobiście swoich węgierskich kolegów z grupy facebookowej, za pośrednictwem której realizowano projekt.
Nasi ósmoklasiści zwiedzali miasteczko Sümeg wraz z jego najznakomitszym zabytkiem, zamkiem położonym na wzgórzu. Polska delegacja została zaproszona także na lokalny turniej rycerski.
Ponadto grupa odwiedziła miasto Tapolca, zwiedziła okoliczne podziemne jaskinie, miała także okazję poopalać się na plaży i zamoczyć nogi w wodach jeziora Balaton. 
Program wyjazdu dopełniony został uczestnictwem w lekcjach pokazowych i dyskoteką szkolną. Nasi uczniowie bardzo polubili się z uczniami z Węgier, wszystkim żal było opuszczać to malownicze miasteczko.
Choć wszystko co dobre kiedyś musi się skończyć, pan Artur i pani Emily już planują wspólną realizację kolejnych projektów. 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech
 • Wizyta na Węgrzech

Kampania antysmogowa 2022

Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu przygotował kampanię informacyjną dotyczącą ochrony powietrza,
a w szczególności terminów wejścia w życie ograniczeń wynikających z tzw. „uchwał antysmogowych”.
Poniżej udostępniamy plakaty oraz fiszki informacyjne dotyczące ww. kampanii.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz załączonymi materiałami.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 grudnia 2017 r. przyjął następujące „uchwały antysmogowe”:

1.            Uchwałę nr XXXIX/941/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego (bez Miasta Poznania i Miasta Kalisza), ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2.            Uchwałę nr XXXIX/942/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

3.            Uchwałę nr XXXIX/943/17 w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Powyższe uchwały zostały następnie znowelizowane w dniu 29 listopada 2021 roku, a ich treść dostępna jest odpowiednio pod nr XXXVI/700/21, XXXVI/701/21, XXXVI/702/21 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://
Uchwały obowiązujące od 1 maja 2018 r. zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto, wprowadzone zostaną ograniczenia dla kotłów oraz tzw. miejscowych ogrzewaczy np. kominków i pieców. Wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania  paliwa,  wysoką  efektywność  energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie będą mogły również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania.
Zgodnie z projektem kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

1.            Do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów bezklasowych

2.            Do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły tzw. 5 klasy, zainstalowane przed wejściem w życie uchwał, będą mogły być użytkowane dożywotnio. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki, kozy) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

Gminny Konkurs Geograficzny

6 czerwca 2023 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach odbyła się II edycja Gminnego Konkursu Geograficznego "Mistrz orientacji na mapie",
którego koordynatorem jest pani Renata Spilliaert, nauczyciel geografii.
Po eliminacjach szkolnych do etapu gminnego zakwalifikowało się 9 uczniów.
Mistrzem orientacji na mapie, zajmując I miejsce, została Oliwia Bagrowska z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie.

II miejsce przypadło Klarze Łukasiewicz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

III miejsce zajął Aleksander Górski z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Sponsorom nagród w konkursie: Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach, Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Pyzdrach panu Markowi Sobczakowi oraz panu Janowi Spilliaert, organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Konkurs geograficzny
 • Konkurs geograficzny

Sesja Rady Miejskiej- zapowiedź

XL Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 15 czerwca 2023 r.  o godz. 14.00 w sali kina w Pyzdrach.
Porządek obrad w załączniku

 

Budowa gazociągu

W roku 2022 Gmina Pyzdry rozpoczęła budowę gazociągu średniego ciśnienia na terenie Pyzdr, Tarnowej i Dłuska o długości 18,0 km.
Do tej pory zgazyfikowano Tarnowę,  Zwierzyniec  oraz  ponad połowę Rynku i ul. Wrzesińską w Pyzdrach. Obecnie trwają prace w ul. 3 Maja  oraz w ul. Kilińskiego, gdzie kończony jest odcinek o dużej średnicy 160 mm.
Następne wykopy będą dużo mniejsze, gdyż instalowane średnice rur to 90 i 66 mm.
Zrealizowano ponad 30% zadania, które będzie kosztować ponad 6 mln zł.
Gmina na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie 5 368 950,00 zł, co stanowi 90% wartości inwestycji.
Prace wykonuje  firma ARTBIX z Kalisza.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
 • Budowa gazociągu

Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje,
iż dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 podprogram 2021+, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym odbędzie się dnia 13 czerwca w godz. od 9.00 do 17.00.
Paczki żywnościowe wydawane będą w Pyzdrach z magazynu na placu GS.
O dokładnym terminie odbioru paczek zostaliście Państwo poinformowani indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny.
Prosimy o odpowiednie przygotowanie się do zabrania  produktów.
Bardzo ważne! Prosimy o dostosowanie się do wyznaczonych godzin!

 

 Kierownik MGOPS w Pyzdrach  
 
/./ Beata Kruszka

Zagrożenie pożarowe

UWAGA!  Dziś i jutro (12.06.-13.06.2023 r.) występuje duże zagrożenie pożarowe lasów.

https://cmm.imgw.pl/?page_id=8318 
wyświetl galerię w Cooliris
 • Mapa zagrożonych obszarów
 • Mapa zagrożonych obszarów

Noc Świętojańska - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy na pierwszą wakacyjną imprezę w Pyzdrach. 24 czerwca na Przystani Wodniackiej odbędzie się Noc Świętojańska.
W programie interaktywny spektakl dla dzieci i strefa rozrywki, koncerty zespołów disco polo, pokaz ognia i zabawa taneczna. Imprezie towarzyszy konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański.

Regulamin konkursu na najpiękniejszy wianek

wyświetl galerię w Cooliris
 • Noc Świętojańska

Informacje o kursach i szkoleniach dla rolników z terenu Gminy.

Kurs na kombajn zbożowy i maszyny żniwne oraz kursy zawodowe
(wózki widłowe i ładowarki teleskopowe) odbędą się 26 czerwca na terenie Państwa Gminy. Informacje i zapisy pod numerem 530 318 893.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa  i Gospodarki Żywieniowej z dnia 12.01.1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie obsługa samojezdnych lub stacjonarnych maszyn rolniczych i melioracyjnych powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i stosowne przeszkolenie wymagane przy obsłudze takich maszyn.
Do czego potrzebne jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z obsługi kombajnu zbożowego?

- jeśli operator nie ma ukończonego szkolenia, w razie wypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania

- jeśli operator nie ma ukończonego szkolenia, w przypadku awarii maszyny producent może odmówić naprawy gwarancyjnej (ze względu na niewłaściwe użytkowanie)

-jeśli operator nie ma ukończonego szkolenia, może mieć duże problemy z wykupieniem polisy OC w firmie ubezpieczeniowej

-jeśli osoba wykonuje usługi kombajnem, obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z obsługi kombajnu zbożowego

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Caperucita Roja, czyli Czerwony Kapturek

Czerwony Kapturek- przedstawienie w języku hiszpańskim
Dnia 12 czerwca 2023 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach uczęszczający na kółko języka hiszpańskiego przygotowali dla przedszkolaków z przedszkola "Bajkowy Świat" w Pyzdrach oraz dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły , teatralną niespodziankę, przedstawienie w języku hiszpańskim - "Caperucita Roja" - "Czerwony Kapturek". Bajka wszystkim dobrze znana przypomniała najmłodszym najważniejsze swoje przesłanie - by być zawsze ostrożnym i nie ufać nieznajomym.
Postać Czerwonego Kapturka zagrała Patrycja Gronikowska, rolę mamy odegrała Iga Mazurczak, wilka Kacper Gamrowski i Szymon Włodarczyk, babci Eliza Skorupka, leśniczego Mikołaj Kurtkowiak. Małgosia Mianowska, Marysia Radna i Hania Gołąb wcieliły się w postaci zwierząt leśnych ostrzegających Kapturka przed niebezpieczeństwem. Nadia Metler i Martyna Maszota wcieliły się w rolę narratorów a Kacper Przybylski był odpowiedzialny za podkład muzyczny.
Udział w przedstawieniu dał młodym aktorom z klas 5a i 5b możliwość zaprezentowania się na scenie w języku hiszpańskim. Pomimo tremy uczniowie pokazali, że nauka języka obcego może być doskonałą zabawą. Przygotowanie występu wymagało od uczniów dużego zaangażowania: nauki tekstu, właściwej wymowy czy odpowiedniej modulacji głosu.
Całość przedstawienia dopełniła piękna dekoracja oraz oryginalne stroje i rekwizyty przygotowane również przez uczniów.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek
 • Przedstawienie Czerwony Kapturek

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni

Urząd Miejski w Pyzdrach Informuje,
że zgodnie z art. 6 ust. 5aa Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę - umów, dowodów uiszczenia opłat - za usługi w zakresie odbioru i transportu nieczystości ciekłych - co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem kontroli.
W związku z powyższym uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków o przygotowanie:

faktur za ww. usługę,

umowy zawartej z przedsiębiorstwem asenizacyjnym (na wywóz nieczystości) celem okazania podczas przeprowadzanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Pyzdrach kontroli w terenie lub w siedzibie Referatu Inwestycyjnego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 16 w godzinach urzędowania tj. w pon. w godz.: 8.00-16.00, wt.-pt. w godz.: 7.15- 15.15.

Kontrole będą przeprowadzone według załączonego harmonogramu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu oraz przekazanego Sołtysom.

 

Jednogłośne absolutorium dla Burmistrza

    Jednogłośne absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok otrzymał dzisiaj od Rady Miejskiej Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski. Podjęcie najważniejszej uchwały poprzedziło odczytanie sprawozdań, opinii i raportu o stanie gminy.
    Podziękowania za owocną współpracę na rzecz gminy Burmistrzowi składała Przewodnicząca Rady. Słowa uznania skierowane zostały również w stronę Pani Skarbnik.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej
 • Sesja Rady Miejskiej

Wakacyjna przygoda coraz bliżej!

    Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach zaprasza dzieci na wakacyjną przygodę. W programie zajęcia tematyczne i wycieczki.
    Zachęcamy do zapoznania się z programem i zapisów, które potrwają od poniedziałku (19 czerwca) do piątku (23 czerwca).
Prosimy przy zapisach podać tydzień, w jakim dziecko będzie uczęszczało na nasze zajęcia.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wakacyjna przygoda

Aktywnie po zdrowie

Dnia 16 czerwca w Szkole Filialnej we Wrąbczynkowskich Holendrach odbyło się podsumowanie projektu " Aktywnie po zdrowie".
Uczestniczyły w nim dzieci wraz z rodzicami. Środki na realizację tego przedsięwzięcia zostały pozyskane z Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Pyzdrach.
 Celem projektu było kreowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowań i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego. Spotkanie było ostatnią okazją do wspomnień związanych z działalnością szkoły. Rodzice mieli możliwość obejrzenia kronik prowadzonych od 1931 roku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie
 • Aktywnie po zdrowie

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2023

Wykaz odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry w II półroczu 2023 r.
Szczegóły w załączniku

Kompot wielkopolski, czyli deser po obiedzie

W ramach projektu edukacyjnego pn. „Dziedzictwo kulinarne Wielkopolski
– produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w woj. wielkopolskim” realizowanego przez Instytut Skrzynki przygotowujemy materiały dot. wspomnianych produktów.
Planowane są również inne działania aktywizujące mieszkańców Wielkopolski, m.in. pokazy kulinarne, warsztaty, konkursy, o których będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Konkurs na najpiękniejszy wianek

    Noc Świętojańska już w sobotę, przypominamy więc o jej tradycji – konkursie na najpiękniejszy wianek. Kwitną kwiaty i inne rośliny niezbędne do jego wykonania, zachęcamy zatem do wykazania się pomysłowością i udziału w naszej zabawie.
    Wianek powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego (kwiaty, gałązki, liście i zioła). Te wykonane ze sztucznych kwiatów i styropianu nie będą brały udziału w konkursie. Ponadto wianek powinien unosić się na wodzie i posiadać trwale przymocowaną jedną lub więcej świec.
    Prace, opatrzone karteczką z imieniem i nazwiskiem, należy dostarczyć w dniu imprezy (24.06 od godz. 18.00 do 19.00 na przystań wodniacką).
    Komisja konkursowa oceniając wianki będzie brała pod uwagę: estetykę projektu, oryginalność pomysłu, nawiązanie do tradycji i dobór materiałów. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się po godz. 20.00.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Konkurs
 • Konkurs
 • Konkurs

Budowa drogi w Dolnych Grądach

Dziś podpisana została umowa na dofinansowanie budowy drogi w Dolnych Grądach.
Gmina Pyzdry pozyskała ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotację w wysokości 1.115.066,00zł1, z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy.
Wąska droga gruntowa zostanie na odcinku długości 708 m poszerzona oraz zyska nową nawierzchnię bitumiczną.
Realizacja zadania poprawi dostępność komunikacyjną przyległych terenów oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.
Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku.


wyświetl galerię w Cooliris
 • Budowa drogi w Dolnych Grądach - pozyskanie funduszy
 • Budowa drogi w Dolnych Grądach - pozyskanie funduszy
 • Budowa drogi w Dolnych Grądach - pozyskanie funduszy

„Z rodziną najlepiej" - konkurs plastyczny, edycja IV

Rusza IV edycja konkursu plastycznego "Z rodziną najlepiej"
Wojewoda Wielkopolski, Michał Zieliński wraz z Przewodniczącą Rady Rodziny, I wicewojewodą wielkopolskim Anetą Niestrawską, zapraszają dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych do wzięcia udziału w IV edycji konkursu plastycznego pn. „Z rodziną najlepiej - edycja IV”.
Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.
Konkurs ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 31 lipca 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami proszę przesyłać wyłącznie na adres skrzynki e-mail:
konkursplastyczny@poznan.uw.gov.pl w terminie do 30 czerwca 2023 r.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.

Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

O tradycjach Nocy Świętojańskiej

    W Noc Kupały wianki wito z siedmiu ziół i wraz z płonącą świeczką puszczano je na wodę. Dlatego na naszej sobotniej imprezie odbędą się warsztaty zielarskie dla dzieci i dorosłych.
    Pani Małgorzata – właścicielka ,,Na Ziołowej" będzie inspirować do życia w harmonii ze sobą, środowiskiem naturalnym i innymi ludźmi.
Będziemy wysłuchiwać opowieści o tradycjach Nocy Świętojańskiej, mieszać, dotykać faktur, wąchać i degustować zielone lemoniady. Nie zabraknie też ciekawostek o ziołach.
    W programie dla dzieci: kolaż kwiatowo-ziołowy, mini-układanka świętojańska, ziołobieg, zgadywanka dla czujnego nosa, małe rękodzieło – dziki naszyjnik i mini ścieżka sensoryczna.
Dla dorosłych – przepis na oliwę z dziurawca, która powinna być w każdym domu.
Zapraszamy serdecznie – 24.06 godz. 18.00-20.00 – warsztaty zielarskie
wyświetl galerię w Cooliris
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty
 • Warsztaty

Piknik kół gospodyń wiejskich w Lisewie !

W Lisewie, 16 czerwca odbył się piknik integracyjny dla członków kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy Pyzdry.
Spotkanie było okazją do skosztowania pysznych dań i ciast przygotowanych przez członków oraz wspólnej zabawy i rozmów.
Szczególne podziękowania dla gospodarzy pikniku-KGW Lisewo.
W wydarzeniu wzięły udział następujące koła:
KGW Lisewo
KGW Ciemierów
KGW Wrąbczynek
KGW Wrąbczynkowskie Holendry.
KGW Ciemierów-Kolonia
KGW Ruda Komorska
KGW Rataje
KGW Dolne Grądy
wyświetl galerię w Cooliris
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik
 • piknik

Nowe inwestycje w gminie Pyzdry.

Dziś w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa na wykonanie zadania pn. „Modernizacja świetlic  wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska”.
Prace o wartości 2 387 019,75 zł wykona firma TWARDY Sp. z o.o. z Borzykowa. Ponad 80% tej kwoty, tj. 1 941 380,00 zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Modernizacja obu świetlic zakończona zostanie do lipca przyszłego roku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy
 • Świetlica w Rudzie Komorskiej
 • Świetlica we Wrąbczynku

Już w tę sobotę!

Serdecznie zapraszamy dzieci na wspólną zabawę w czasie Nocy Świętojańskiej. Mamy dla Was ciekawą propozycję - interaktywny program ,,Piraci z Karaibów".
Będzie śpiew, taniec i zabawa. Strój i akcesoria pirackie mile widziane.
Oczekujemy Was w godz. 18.00 - 20.00 w najbliższą sobotę.

https://www.youtube.com/watch?v=AJEQ12JULtc
wyświetl galerię w Cooliris
 • Prym Art

Naturalne produkty, przysmaki, strefa rozrywki i wiele więcej...

Już w sobotę Noc Świętojańska. Zapraszamy dzieci i dorosłych. Zachęcamy do odwiedzenia naszych kramów handlowych.
- Będziecie mogli kupić m.in. miód od Pasieka Trzmiel z Wrześni, chleb od Moje Wypieki z Pyzdr, świece sojowe od Solyes, sznurkowe dekoracje od Makrama dla Ciebie z Tomic i naturalne przyprawy od Zielony namiot.
- Gastronomię zapewnią lokalne gospodynie. Te z Dolnych Grądów serwować będą ciasto i gofry, a Lisewo – grillowane przysmaki, hod-dogi i zapiekanki. Zimny trunek dla dorosłych sprzedawać będzie Bajka-Shop.
Ponadto strefa rozrywki, warkoczyki, tautaże...
Zapraszamy serdecznie
wyświetl galerię w Cooliris
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska

Sesja Rady Miejskiej- zapowiedź

XLI Sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 30 czerwca 2023 r.  o godz. 14.00 w sali kina w Pyzdrach.
Porządek obrad w załączniku

Rozbudowa strażnicy OSP w Pyzdrach

Trwa rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyzdrach,
w ramach której powiększony zostanie istniejący budynek o około 120 m2. Dobudowany zostanie garaż, przybędzie kilka pomieszczeń gospodarczych i biurowych, dwie toalety, stalowa wiata oraz klatka schodowa.
Prace wykonuje lokalny zakład usług remontowo-budowlanych Arkada p. Krzysztofa Wintra. Dobudowa będzie kosztował 848 tys. zł., z czego 85% stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Polski Ład. Czas realizacji do końca września bieżącego roku.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rozbudowa strażnicy OSP w Pyzdrach
 • Rozbudowa strażnicy OSP w Pyzdrach
 • Rozbudowa strażnicy OSP w Pyzdrach

Noc Świętojańska 2023

    Nawiązanie do tradycji i dobra zabawa – taka była wczorajsza Noc Świętojańska. Licznie zebrani uczestnicy świetnie się bawili od początku do końca.
    Warsztaty zielarskie były okazją do wprowadzenia zebranych w świat roślin i przypomnienia obrzędów Nocy Kupały. Najmłodsi chętnie brali w nich udział, podobnie jak w tworzeniu makramowych ważek czy w przygodzie z piratami. Pokaz ognia oglądano z zapartym tchem, a na koncertach LaMaro, Malibu i zabawie tanecznej było wesoło.
    Imprezie tradycyjnie towarzyszył konkurs na najpiękniejszy wianek. Wygrała go Justyna Pilarska.


 • Serdeczne podziękowania kierujemy przede wszystkim w stronę tak licznie zgromadzonej publiczności. Mamy nadzieję, że faktycznie dobrze się bawiliście.
 • Osobne podziękowania kierujemy w stronę osób, organizacji i firm, które pomogły nam zrealizować to wydarzenie.
 • Dziękujemy:
  - wszystkim wystawcom, rękodzielnikom i prowadzącym warsztaty, a także tym, którzy zapewnili muzyczno-artystyczny akcent.
  - Koło Gospodyń Wiejskich Dolne Grądy , KGW Lisewo-Prosna, Właścicielom Sklepu Bajka za obsługę gastronomiczną
  - Straż Grupa Serwisowa, OSP Wrąbczynek i Agencja Ochrony Magnum Konin za zapewnienie bezpieczeństwa.
  - Kubicki Sound i pracownikom porządkowym za techniczne ogarnięcie imprezy.
 • Kolejne ważne wydarzenie - Wystrzałowe Pyzdry- 2️⃣2️⃣ lipca Stadion Zawarciański.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska
 • Noc Świętojańska

Wnioski o wyprawkę szkolną Dobry Start

Od 1 lipca można wnioskować o środki na wyprawkę szkolną "Dobry start"
Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Dokumenty można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną a świadczenie będzie wypłacane na rachunek płatniczy.
1 lipca rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu "Dobry start". To 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka.
Od roku szkolnego (2021/2022) to Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenie z programu „Dobry Start’, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. W ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.
Wsparcie przysługuje raz w roku - na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.
Szczegółowe informacje w załączniku

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przybory szkolne

Kolejna inwestycja w rozwój turystyczny Gminy Pyzdry.

Także w tym roku Gmina i Miasto Pyzdry otrzyma od Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie na zadania z zakresu turystyki.
Dziś została podpisana przez Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Burmistrza Pyzdr Przemysława Dębskiego umowa dotacji celowej na realizację zadania pn. „Poprawa dostępności Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego
w m. Białobrzeg”.
Wsparcie w wysokości 90 000,00 zł przeznaczone zostanie na utwardzenie, za pomocą płyt betonowych, trudno przejezdnego fragmentu
Szlaku w m. Białobrzeg.
Całkowita wartość zadania to 152 421,00 zł

wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Ruszył kolejny etap rolnych badań ankietowych!

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora).


Zakres zbieranych informacji:

             użytkowanie gruntów,

             sady

             powierzchnia zasiewów,

             metody uprawy,

             nawadnianie,

             zwierzęta gospodarskie,

             nawożenie,

             ochrona roślin,

             ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,

             działalność gospodarcza,

             struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidual-

nego,

             aktywność ekonomiczna.

Więcej informacji na temat badań ankietowych z zakresu rolnictwa znajduje się pod adresem: stat.gov.pl/aktualnosci/wez-udzial-w-badaniu-gus-i-zmieniaj-polskie-rolnictwo,491,1.html oraz na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Użytkownicy znajdą tu najważniejsze informacje na temat m.in.: aktualnie realizowanych przez GUS badań ankietowych, ochrony danych zbieranych podczas wywiadów oraz sposobów weryfikacji tożsa- mości ankieterów statystycznych – pracowników urzędów statystycznych.
Opublikowana strona jest odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez respondentów, ułatwia proces poszukiwania informacji w zakresie badań ankietowych, a także uwierzytelnia pracę Głównego Urzędu Statystycznego w czasach szerzącej się dezinformacji.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej oraz udziału w badaniach.
Pomóż nam zebrać rzetelne informacje, z których w przyszłości będziesz mógł skorzystać!

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ulotka informacyjna

Konkurs plastycznym "Z rodziną najlepiej-edycja IV" – zmiana terminu nadsyłania zgłoszeń

Przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół podstawowych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie z klas 1-3 i uczniowie z klas 4-8.
Konkursu ma na celu rozwijanie umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni u dzieci i młodzieży, kształcenie poczucia estetyki, umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji oraz docenienie kreatywności i pomysłowości uczniów z wielkopolskich szkół.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi we wrześniu 2023 r., a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu w załączniku.
Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 15 września 2023 r.
Link do wydarzenia na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
https://www.poznan.uw.gov.pl/wydarzenia-biezace/rusza-iv-edycja-wojewodzkiego-konkursu-plastycznego-2023-r-pt-z-rodzina-najlepiej

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Wystrzałowe Pyzdry - zapowiedź

Serdecznie zapraszamy na naszą cykliczną imprezę. Szczegóły na załączonym plakacie.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wystrzałowe Pyzdry

Informacja dotycząca rekrutacji i realizacji Projektu "W kierunku zatrudnienia"

Informacja dotycząca rekrutacji i realizacji Projektu "W kierunku zatrudnienia"
Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą na ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła,informuje, że realizuje na terenie Województwa Wielkopolskiego projekt pn. „W kierunku zatrudnienia” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 os .dorosłych (48 kobiet i 32mężczyzn) - osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego; dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu w okresie od 01.05.2023 do 31.01.2024, skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 25%UP.

Projekt skierowany do osób:

• niepełnosprawnych,

• zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego,

• pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)

• w wieku aktywności zawodowej,

• pełnoletnich

 

Wielka Pętla Wielkopolski w plebiscycie ,,Cuda Polski 2023"

    Trwa głosowanie na ,,Cuda Polski 2023” ogłoszone przez National Geographic Traveler Poland. W plebiscycie nominowana została Wielka Pętla Wielkopolski.
    Do 16 lipca poprzez głosowanie wybieramy najbardziej atrakcyjne, zaskakujące i warte odwiedzenia miejsca w każdym województwie. Nasz region reprezentuje między innymi Wielka Pętla Wielkopolski czyli najdłuższy szlak wodny w Polsce. Zatem zachęcamy Państwa do oddawania swoich głosów.

Należy zrobić to tutaj:
klikając przycisk ,,zagłosuj”.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Cuda Polski 2023

Nowy Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego!

    Joanna Czechyra została awansowana na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyzdrach. Zastąpi na tym stanowisku dotychczasowego Kierownika Panią Elżbietę Gonerkę, która odeszła na zasłużoną emeryturą.
    Joanna Czechyra przez ostatnie lata pełniła funkcję Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Swoje obowiązki pełnić będzie od dnia 1 sierpnia 2023r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
wyświetl galerię w Cooliris
 • Kierownik USC
 • Kierownik USC
 • Kierownik USC

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 27-07-2023 w Pyzdrach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu.
OPEN to ośrodek diagnostyczny posiadający status Ośrodka Referencyjnego w zakresie diagnostyki gruczołu piersiowego Siemens.
Mammobusy OPEN wyposażone są w najnowocześniejsze cyfrowe mammografy.
Zachęcamy wszystkie mieszkanki naszej gminy urodzone w latach (1954- 1973) do udziału w nieodpłatnym badaniu. Mammobus będzie dostępny przy Ochotniczej Straży Pożarnej  w Pyzdrach, Pl. Sikorskiego 19 w godzinach 14:00-17:00.
Aby skorzystać z bezpłatnego badania  należy zarezerwować termin swojego badania telefonicznie  pod nr 61 855 75 28  lub wysłać maila z prośbą o kontakt podając nr telefonu na adres mammobus@open.poznan.pl
Więcej informacji na temat projektu bezpłatnych badań dla kobiet znajdziecie Państwo na stronie  https://openbadania.pl
O zaletach mammografii i celowości badań informacje można znaleźć tu: https://open.poznan.pl/qa/

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Znamy wyniki egzaminu ósmoklasisty

Znamy już wyniki egzaminu ósmoklasisty, który odbył się w maju 2023 r.
Uczniowie musieli zmierzyć się z językiem polski (23.05.), matematyką (24.05.) i językiem obcym (25.05.)
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II, w której do egzaminu przystąpiło 52 uczniów, są powody do radości.
Poszczególne wyniki w % przedstawia poniższa tabela.

Część egzaminu ósmoklasisty

Wynik w % Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach

Gmina

Powiat

Województwo

Okręg

Miasto Pyzdry

Obszar wiejski

Język polski

65

65

58

64

63

66

Matematyka

68

68

54

53

51

53

Język angielski

63

63

38

63

63

66

 

Najlepiej uczniowie poradzili sobie rozwiązując zadania z matematyki. Arkusz standardowy z matematyki zawierał 19 zadań, w tym 15 zadań zamkniętych (zadania wyboru wielokrotnego, zadania prawda-fałsz i zadania na dobieranie)
i 4 zadania otwarte. Za rozwiązanie zadań ósmoklasiści pyzdrskiej Szkoły Podstawowej uzyskali średnio 68 proc. punktów możliwych do zdobycia. Natomiast średnia w województwie wyniosła 51 %  a w powiecie 53 %.

Zadania zawarte w arkuszu z języka polskiego  wymagały od ucznia znajomości wybranych lektur obowiązkowych, udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstów zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, interpretacji tekstu kultury – rysunku – oraz napisania zaproszenia. W drugiej części arkusza uczeń wybierał jeden z dwóch tematów wypracowania: wypowiedź o charakterze argumentacyjnym – rozprawkę – albo wypowiedź o charakterze twórczym – opowiadanie. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego nasi uczniowie uzyskali średnio 65 proc. punktów możliwych do zdobycia, więcej niż uczniowie z powiatu (64 %) i województwa (63 %).
W arkuszu egzaminacyjnym z języka angielskiego  sprawdzane były umiejętności uczniów w pięciu obszarach: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej. Nasi ósmoklasiści uzyskali średnio 63 % punktów możliwych do zdobycia, podobnie jak uczniowie w powiecie i województwie.
Serdecznie gratulujemy wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom. Mamy nadzieję, że uzyskane punkty pozwolą dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej.
Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA,
które odbędzie się w dniu 08.08.23r., we Wrześni w Przychodni MEDINET na ul. Legii Wrzesińskiej 23c.
Program dobiega końca, jest to ostatnia szansa aby się bezpłatnie przebadać pod kątem tętniaka aorty we Wrześni.
Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
Badanie USG aorty brzusznej dotychczas wykonano u 9 500 pacjentów. Dzięki programowi ponad 220 pacjentów z tętniakiem aorty brzusznej (potencjalnie śmiertelną chorobą, jeśli nie zostanie wykryta w odpowiednim czasie) zostało objętych programem Zdrowa Aorta, a dzięki inicjatywie twórcy projektu prof. Grzegorza Oszkinisa zostali oni objęci również bezpłatną opieką po zakończeniu udziału w programie, w postaci bezpłatnych badań kontrolnych, których prowadzenie planowane jest przez 3 lata po zakończeniu projektu.
Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
Zapisy na badanie:

- telefonicznie: 503 075 095 (kontakt od pon. do pt. w godz. 9 - 15)

- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com
(proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Stanowisko

Tydzień liczenia motyli w wielkopolskich parkach krajobrazowych

III edycja kampanii edukacyjnej "Tydzień Liczenia Motyli"
W trzecim tygodniu lipca, tj. w dniach 17 – 23 lipca br., Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego organizuje
III edycję kampanii edukacyjnej pn. Tydzień Liczenia Motyli.
Jest to kampania poświęcona:
- edukacji nt. występujących w Polsce gatunków motyli, ich roli w środowisku i zagrożeń w kontekście zmian klimatu i antropopresji
- promocji działań proekologicznych związanych z ochroną motyli, ale i innych owadów zapylających
Jej celem jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w obszarze znaczenia roślin nektarodajnych, zachowania łąk w krajobrazie wiejskim oraz małych i dużych miast, aktywizacja do zachowania nieużytków i łąk na terenie wielkopolskich parków krajobrazowych oraz ogrodów i ogródków przydomowych, promocja modeli „trawników” przyjaznych owadom zapylającym
W ramach kampanii Zespół Parków Krajobrazowych zachęca społeczeństwo do wzięcia udziału w liczeniu motyli, podczas którego uczestnicy na specjalnie przygotowanej karcie pracy zaznaczają zaobserwowane przez siebie motyle. Wypełnione karty należy odesłać do siedziby ZPKWW pocztą tradycyjną lub elektroniczną, a następnie uczestnicy liczenia mogą wziąć udział w losowaniu nagród – nasion łąk kwietnych.
Wszystkie szczegóły dotyczące kampanii oraz metodyki prowadzenia liczenia znajdują się na karcie.
Kartę liczenia można również pobrać w formacie PDF ze strony internetowej https://www.zpkww.pl/

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Karta z motylami
 • Zasady liczenia motyli

Modernizacja stacji uzdatniania wody we Wrąbczynku.

Zakres prac modernizacyjnych na Stacji Uzdatniana Wody we Wrąbczynku jest już dość zaawansowany.
W ostatnim czasie wykonano fundamenty w budynku stacji, na które wstawiono trzy nowe filtry ciśnieniowe Kotłorembud oraz wyczyszczono istniejący zbiornik aeracji. Obecnie trwają prace murarskie – odtworzenie ściany budynku oraz odtworzenie elewacji.
Inwestycję realizuje firma z Baranowa –  H2Optim, kosztem ponad 1,2 mln zł
Zadanie jest współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 475 000,00 zł.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowe filtry ciśnieniowe

Rozbudowa drogi gminnej w Dolnych Grądach

Burmistrz Pyzdr podpisał z Firmą Drogową Begier Sławomir Spółka Komandytowo – Akcyjna, umowę na rozbudowę drogi gminnej w m. Dolne Grądy.
W terminie do połowy października, istniejąca droga gruntowo- tłuczniowa, wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 442 (Września – Kalisz), zostanie poszerzona oraz utwardzona masą bitumiczną na długości 700 mb.
Inwestycja kosztować będzie około 1 180 000,00 zł.  Zadanie jest współfinasowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 727.420,00 zł oraz ze środków Województwa Wielkopolskiego na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 320.750,00 zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo PROW
 • Logo Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Multi-światłowód od Fiberhost

Multi-światłowód od Fiberhost to rozwiązanie dające mieszkańcom Pyzdr dostęp do oferty nawet kilkunastu firm zapewniających szybki i stabilny internet oraz telewizję w najwyższej jakości.
Listę dostawców usług internetu i telewizji w swojej miejscowości można sprawdzić na stronie fiberhost.com w zakładce „Sprawdź zasięg”.  
Dodatkowo, w najbliższych miesiącach na terenie gminy Pyzdry Fiberhost będzie prowadził działania komunikacyjne promujące multi-światłowód. Już podczas najbliższych Wystrzałowych Pyzdr mieszkańcy będą mieli szansę porozmawiania z dostawcami usług internetu i telewizji o możliwościach, jakie daje multi-światłowód, a także dowiedzieć się więcej o ich ofercie.
Spółka Fiberhost planuje również kampanię, w ramach której, na terenie gminy będą dystrybuowane materiały edukacyjne z zakresu nowych technologii. Działania te są jednym z elementów przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, które nadal dotyka sporą część polskiego społeczeństwa. Dostęp do nowoczesnych technologii to podstawa, ale nie należy zapominać, jak ważna w tym procesie jest również edukacja i swobodny dostęp do wiedzy.
W kwietniu tego roku pisaliśmy o spółce Fiberhost, informując, że jej przedstawiciele rozpoczynają zbieranie ankiet wśród mieszkańców na temat sposobu korzystania z internetu. Badania na terenie gminy Pyzdry zostały już zakończone. Spółka Fiberhost dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy poświęcili swój czas i wzięli udział w ankiecie.
Każda zebrana opinia i przekazana informacja, to kolejny krok w rozwoju sieci multi-światłowodowych w Polsce oraz budowania świadomości na temat nowych technologii wśród jej mieszkańców.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Światłowody
wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Program "Czyste Sołectwo"

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wraz z Organizacją Odzysku ASEKOL PL serdecznie zapraszają do udziału w programie „CZYSTE SOŁECTWO”.
Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją.
Co więcej – sołectwa mogą tylko zyskać zdobywając dodatkowe nagrody pieniężne!
Zgłoszenia udziału można dokonać na stronie:
https://czystesolectwo.pl/

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Relacja z Dnia Otwartych Skrzynek

Kilka tysięcy mieszkańców odwiedziło w minioną niedzielę Dwór Skrzynki
Zabytkowy Dwór Skrzynki (gm. Stęszew, pow. poznański) po dwuletniej rewitalizacji otworzył swoje podwoje dla mieszkańców metropolii poznańskiej i nie tylko W niedzielę 16 lipca, na festyn rodzinny „Dzień Otwartych Skrzynek” tłumnie przybyli by zwiedzić obiekt, ale również spróbować menu restauracyjnego i kuchni grillowej, które od dnia otwarcia będą czynne w weekendy dla gości indywidualnych. Dwór w Skrzynkach wyremontowany przez powiat poznański to nie tylko ośrodek konferencyjno-szkoleniowy, ale również Centrum Dziedzictwa Kulturalnego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Placówkę prowadzi samorządowa instytucja kultury INSTYTUT SKRZYNKI - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Podczas niedzielnego festynu uczestnicy wydarzenia mogli wziąć udział m.in. w licznych konkursach, warsztatach nauki tańca ludowego czy pokazie wytwarzania białej wielkopolskiej parzonej kiełbasy według tradycyjnej receptury. Nie zabrakło także animacji dla najmłodszych. W przyziemiu dworu zaprezentowano także dwie wystawy w Galerii Skrzynki: fotograficzną „Topografia ciszy” Waldemara Śliwczyńskiego oraz „Szlachetna Tradycja” – wystawa artefaktów z fabryki J.A. Baczewski ze Lwowa i Hartwig Kantorowicz z Poznania z kolekcji Fundacji Adama Łukawskiego, które będą dostępne dla odwiedzających dwór jeszcze przez jakiś czas.  Zależy nam na tym, aby obiekt cały czas tętnił życiem. Od września startujemy z ofertą kulturalną. W planach mamy spotkania z muzyką, filmem, fotografią i szeroko rozumianymi kulinariami.  Ale jeszcze latem -  już w najbliższy piątek 21 lipca  wystartuje kino plenerowe, w którym zaprezentujemy  ponadczasowe polskie filmy o tematyce wiejskiej.– zachęca Jan Babczyszyn, Dyrektor Instytutu Skrzynki.
Oferta restauracji  Dworu Skrzynki opiera się na lokalnych produktach, głównie od wielkopolskich producentów – w menu znaleźć można m.in. ryby z Gospodarstwa Rybackiego – Ryszard Nogacz z Wierzenicy (gm. Swarzędz), lodów z Wytwórni Lodów z Kórnika, piwa z Browaru Szreniawa (gm. Komorniki), czy kiełbas dostępnych w kuchni grillowej z Wiejskiego Stołu – Dr Maryniak ze Skórzewa (gm. Dopiewo). Na festynie nie zabrało regionalnego akcentu: mieszkańcy licznie odwiedzali stoiska rękodzielników z sąsiednich gmin i członków Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”, którego Instytut Skrzynki jest operatorem, którzy oferowali swoje przysmaki: SER-ce Jadzi z Dobieżyna (gm. Buk), Zagroda Szczęśliwych Zwierząt z miejscowości Białęgi (gm. Murowana Goślina), Gospodarstwo Pasieczne Miody Ibrona z Puszczykowa.
Na pikniku swoje wspólne stoisko mieli również powiat poznański oraz Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, którzy zachęcali do skorzystania oferty turystycznej okolic. O edukację przyrodniczą zadbali przedstawiciele Wielkopolskiego Parku Narodowego, zaś tradycje i zwyczaje w wielkopolskiej wsi przybliżano na stoisku Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.
Piknik zakończył się niezwykle ciepło przyjętym, ponad godzinnym występem zespołu muzycznego Julia & Sweet Piano Jazz.
Informacje o bieżących działaniach obiektu oraz Instytutu znaleźć można na stronach Instytutu Skrzynki jak i Dworu Skrzynki oraz w mediach społecznościowych.

Przygotował: Instytut Skrzynki

Fot. Instytut Skrzynki, powiat poznański

wyświetl galerię w Cooliris
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek
 • Festyn Dzień Otwartych Skrzynek

Nieodpłatna pomoc prawna

Potrzebujesz pomocy prawnika? Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej!

Nie radzisz sobie z zadłużeniem?

Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

Skorzystaj z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!

Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem starostwa powiatowego

od poniedziałku do piątku

pod numerem tel. 61 640 44 17

w godzinach:

poniedziałek 8.00 – 16.00

wtorek – piątek 7.00 – 15.00

i poproś o umówienie na wizytę.

Jaką pomoc możesz otrzymać?

• informację, jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa

i obowiązki;

• informację, jak można rozwiązać twój problem;

• pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie

od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;

• pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań)

oraz w jego realizacji;

• darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

640-ta rocznica pierwszego wystrzału armatniego

    W tym roku przypada 640-ta rocznica pierwszego wystrzału armatniego na ziemiach polskich, który miał miejsce w naszym mieście. Obchodzić ją będziemy w czasie ,,Wystrzałowych Pyzdr" czyli 22 lipca. Serdecznie zapraszamy.

Przypominamy opis tego zdarzenia.
- Pierwsze wzmianki o broni palnej w Polsce pojawiły się w XIV wieku. Najstarsza pochodzi z 1383 roku z wiarygodnej kroniki napisanej przez podkanclerzego koronnego z czasów Kazimierza Wielkiego, Janka z Czarnkowa. Opowiada on, jak w czasie walk wewnętrznych, które wybuchły w Polsce podczas bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgierskiego, stronnicy jednego z kandydatów na tron oblegali swych przeciwników w Pyzdrach. Oblegający posiadali armatę, obsługiwaną przez puszkarza. Fachowiec ten „wystrzelił kamień ze spiżowego działa w bramę miasta, który to kamień przeszedłszy przez dwa zamknięcia bramy, uderzył znajdującego się po drugiej stronie bramy, na ulicy miasta, pana Mikołaja, proboszcza z Biechowa tak, że ten upadł i wkrótce wyzionął ducha” .
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry

Zlot pojazdów zabytkowych

    Jedną z atrakcji Wystrzałowych Pyzdr ma być zlot pojazdów zabytkowych i klasycznych. Auta z poprzednich epok to rzadkość na polskich drogach. Jeśli masz w garażu taki klasyk zapraszamy do udziału w naszej imprezie! 
Więcej informacji na załączonym plakacie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zlot pojazdów zabytkowych

Wystrzałowe Pyzdry – będzie głośno!

    Motyw przewodni naszej imprezy stanowi pyzdrska armata. Nie zabraknie zatem inscenizacji z jej udziałem, nawiązującej do wydarzenia z 1383 r. 
   Na tegorocznej edycji, dzięki współpracy z Grupą Rekonstrukcji Historycznej 7D. A.K. iPracownią Renowacji Zabytków Techniki Militarnej w Wolsztynie pojawią się też dwie inne – Zośka i Kaśka. Prawosławne armaty kalibru 76,2 i 75 mm, używane w czasie I i II wojny światowej.
    Ponadto, dzięki nawiązanym kontaktom z Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego, działającym przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona w Kaliszu ,,ściągniemy'' też nieco cięższy sprzęt. Zrobimy pokaz z udziałem samobieżnej haubicy 2S1 Goździk i wozu dowodzenia - Transportera MTLBU.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry

Susza 2023

Wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku suszy
Informujemy, że wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy można składać w Urzędzie Miejskim lub za pośrednictwem PUBLICZNEJ APLIKACJI od dnia 24 lipca 2023 r.
Poniżej link do aplikacji suszowej :
https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Ponadto informujemy, że nadal trwają prace w Ministerstwie Rolnictwa na temat procedur składania wniosków suszowych. Pracownicy urzędu będą na bieżąco monitorować i aktualizować ewentualne zmiany.
Więcej informacji udziela biuro nr 16 Urzędu Miejskiego w Pyzdrach,
tel.  63 2768 333 wew.16
Wniosek w załączniku

 

WFOŚiGW w Poznaniu ważny komunikat dotyczący Programu Czyste Powietrze i nieuczciwych firm

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!
Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.
Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!
Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.
Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.
Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw.
Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w Internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/
która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.
Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.
Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.
Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Uwaga dodatkowa:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.
Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl .

Susza 2023-aktualizacja

Informacje dotyczące składania wniosków „suszowych”
Rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia suszy obowiązkowo wypełniają wniosek za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign
W celu zalogowania się do aplikacji należy posiadać aktywny profil zaufany.
Złożenie wniosku w aplikacji suszowej jest konieczne do ważności szacowania strat przez Komisje.
Aplikacja jest już aktywna !!!
Wnioski składane do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach są dla tych rolników, którzy dodatkowo chcieliby, aby szacowania dokonała również komisja gminna.
Wnioski o dodatkową lustrację poniesionych szkód prosimy zgłaszać do 28.07.2023 r.
Wnioski składane do Urzędu Miejskiego nie są OBOWIĄZKOWE.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Susza

Zmiana siedziby Punktu Konsultacyjnego Komisji ds. Profilaktyki

Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyzdrach informuje,
że Punkt Konsultacyjny mieszczący się w budynku Pro Familii w Pyzdrach przy ul.Rynek 5 na czas remontu zmienia swą siedzibę.
Z dniem 1 sierpnia br.  psycholog p.Elżbieta Tomczak dyżurować będzie tak jak dotychczas w każdą środę miesiąca w godz. 15.30 – 17.30 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach (biuro nr 1) przy ul.Taczanowskiego 1.
Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z nieodpłatnego poradnictwa osobiście lub telefoniczne pod numerem 516-409-212.

 

Rozbudowa sieci gazowej

Budowa sieci gazowej odbywa się obecnie w ścisłym centrum Pyzdr.
Kilka ekip buduje sieć gazową w ul.:
3 Maja,
11 Listopada,
Staszica 
Kościuszki
oraz na osiedlu w ul.:
Mickiewicza i Matejki.
Zrealizowano ponad 45% zadania, które będzie kosztować ponad 6 mln zł.
Prace wykonuje firma ARTBIX z Kalisza oraz podwykonawcy z Pyzdr.
Inwestycja dofinansowana jest w 90% z Programu inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Rozbudowa sieci gazowej
 • Rozbudowa sieci gazowej
 • Rozbudowa sieci gazowej
 • Rozbudowa sieci gazowej
 • 363847001_1492149864923994_4634547801201580885_n

Jubileusz 75- lecia ROD im. Tadeusza Kościuszki w Pyzdrach

W dniu 29 lipca br. Podczas Powiatowego Dnia Działkowca we Wrześni  Rodzinny Ogród Działkowy im. Tadeusza Kościuszki
w Pyzdrach obchodził jubileusz 75-lecia istnienia.
 
Prezes ROD Pani Barbara Łagodzińska odebrała szereg gratulacji i życzeń z tej okazji.
Z uwagi na tak zacny jubileusz  składamy  podziękowania oraz życzenia dalszej owocnej działalności.  
Życzymy również, aby czerpali Państwo ze swoich dokonań na działkach, ze spędzonego tam czasu, jak najwięcej radości i satysfakcji, także bogatych plonów i miłego relaksu, dzielonego z bliskimi.

                                                                                

wyświetl galerię w Cooliris
 • 75-lecie ROD w Pyzdrach
 • 75-lecie ROD w Pyzdrach
 • 75-lecie ROD w Pyzdrach

Remont ośrodka zdrowia

W budynku ośrodka zdrowia w Pyzdrach przy Rynku systematycznie i etapowo prowadzone są prace modernizacyjne.
     W 2021 r. zamontowano windę zewnętrzną dla niepełnosprawnych kosztem 260 tys. zł.
W kolejnym roku wyremontowano m.in. dwie łazienki, wykonano prace dekarskie, położono wykładziny z PCV, a przede wszystkim wykonano nową instalację c.o., łącznie prace te kosztowały 135 tys. zł.
     W roku bieżącym zaplanowano 260 tys. zł na II etap wymiany c.o. oraz instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem. Etapowo realizowane są prace wykończeniowe, tj. malowanie ścian, sufitów i stolarki drzwiowej.
wyświetl galerię w Cooliris
 • winda
 • 362974610_668249945333073_4811887486360300182_n
 • remont
 • remont

Ogłoszenie

Ogłoszenie o dyżurach komisji okręgowej - nabór podstawowy

wyświetl galerię w Cooliris
 • ogłoszenie

Dożynki Gminne - zapowiedź

    Tegoroczne Gminne Święto Plonów odbędzie się 19 sierpnia w Modlicy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko rolników i sadowników.
    Impreza ta będzie dziękczynieniem za zebrane plony, a także wspaniałą zabawą, mającą na celu integrację lokalnej społeczności.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dożynki Gminne

Jubileuszowe bieganie - zapowiedź

    Tym razem nie w ostatnią niedzielę sierpnia, a w sobotę. Serdecznie zapraszamy na popularną imprezę biegową w regionie. Świętować będziemy 40-tą edycję tego wydarzenia.
➡️➡️ Zmieniona trasa, start i meta też, nowe niespodzianki.... Zapraszamy zarówno biegaczy, jak i mieszkańców. Uczcijmy razem ten jubileusz.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Bieg Kazimierzowski
 • Bieg Kazimierzowski

V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich

W dniach 24-27 sierpnia br., godz. 10.00 – 18.00 odbędzie się V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
To bez wątpienia największe i jedno z najważniejszych spotkań środowiska plecionkarzy i jego sympatyków na świecie. Piąty jubileuszowy festiwal przenosi się z Nowego Tomyśla do Poznania, miasta Międzynarodowych Targów Poznańskich, stolicy nowoczesnego regionu – Wielkopolski, w której leży też Nowy Tomyśl, gospodarz poprzednich edycji. Ta edycja będzie równie wyjątkowa dzięki partnerowi wydarzenia, którym jest samorządowa instytucja kultury Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. W czwartek, 24 sierpnia podczas inauguracji wydarzenia restauracja  Dworu Skrzynki prowadzona w miejscowości Skrzynki (gmina Stęszew, pow. Poznański) przez Instytut przygotuje dla uczestników festiwalu degustację regionalnych przysmaków, w ramach promocji tradycji kulinarnych regionu a także Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego”. Ponadto w Dworze Skrzynki gościć będą uczestnicy festiwalu: artyści i rzemieślnicy ze Słowacji i Szwajcarii.
W dniach 25-27 sierpnia, tuż obok sceny głównej wydarzenia - na Placu św. Marka na terenie MTP swoje barwne stoiska zaprezentują także koła gospodyń wiejskich z Wielkopolski, które oferować będą lokalne przysmaki: w piątek - KGW w Gurówku (gm. Niechanowo, powiat gnieźnieński), w sobotę – KGW Terespotockie (gm. Opalenica, powiat nowotomyski), KGW Grupa dla Rybna Wielkiego (gm. Kiszkowo, powiat gnieźnieński), w niedzielę zaś KGW Niegolewo (gm. Opalenica, powiat nowotomyski). Na uczestników czekać będą m.in. żurek z jajkiem, czernina z lanymi kluskami, swojska kiełbasa biała zapiekana z cebulą i jabłkiem, chleb ze smalcem i ogórkiem małosolnym, wyśmienite domowe konfitury i napoje, czy klasyczne pyry z gzikiem. Stoisko swoje prowadzić będzie także restauracja Dworu Skrzynki.
Podczas wydarzenia odbędzie się VI Międzynarodowy Konkurs Plecionkarski o Grand Prix Festiwalu. Dwudniowa rywalizacja o tytuł jest dla plecionkarzy z całego świata okazją nie tylko do poddania swojej pracy ocenie międzynarodowego jury, lecz przede wszystkim poznawania wzorniczych trendów, technik i materiałów plecionkarskich, stosowanych w innych szerokościach geograficznych. Wymiana doświadczeń sprzyja odkrywaniu zupełnie nowych obszarów rzemiosła, znanego ludzkości od kilku tysięcy lat. W ten sposób powstają unikalne dzieła kultury materialnej, które śmiało można nazwać dziedzictwem kulturowym ludzkości. Mimo zmian  zachodzących w innych gałęziach gospodarki, w plecionkarstwie niezmiennie liczy się przede wszystkim człowiek, a praca jego rąk jest niezastąpiona. Konkurs składa się z dwóch części: prac wykonywanych na żywo oraz prac nadesłanych, a uczestnicy przystępują do konkursu indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Prace wykonywane na żywo, międzynarodowe jury podda ocenie w pięciu kategoriach: kosz tradycyjny, galanteria, tradycyjna forma ogrodowa, abstrakcyjna forma dekoracyjna, forma dekoracyjno-użytkowa z „papierowej wikliny”, natomiast prace nadesłane oceniane będą w dwóch kategoriach: forma użytkowa i forma dekoracyjna. Zwieńczeniem konkursu będzie tradycyjnie wielka gala, podczas której w świetle kamer i błysku fleszy uroczyście ogłoszone zostaną wyniki konkursu i wręczone nagrody.  Obecność wielu znamienitych gości, ciekawy przebieg oraz pełna życzliwości atmosfera sprawią, że będzie to zapewne niezapomniane wydarzenie. Warto być z nami, by poczuć emocje towarzyszące zdrowej, twórczej rywalizacji oraz spotkać plecionkarzy z całego świata przy pracy!
Kolejna atrakcja to dwa wieczorne spotkania z mistrzami plecionkarstwa, mające charakter barwnych prelekcji, wzbogaconych pokazami i prezentacjami multimedialnymi, a także pytaniami od widzów. Każdemu spotkaniu towarzyszyć będzie muzyka i kuchnia gospodarzy wieczoru. Dnia 24.08.2023r. -Polska i Europa, zaś 25.08.2023r. - Europa i Świat. Jest to impreza zamknięta dostępna wyłącznie dla zaproszonych gości.
Dla zwiedzających otwarty będzie kiermasz. Międzynarodowy targ to okazja nie tylko do nabycia unikatowych przedmiotów, ale także do nawiązania kontaktu z twórcami, rzemieślnikami, artystami i projektantami z całego świata. Choć wydarzenie kręci się wokół plecionkarstwa, spotkacie tutaj również inne stoiska z rękodziełem. Ekologiczne, zaskakująco finezyjne w swojej formie oraz barwie, a przy tym funkcjonalne i praktyczne wyroby, zachwycą każdego. W prezentowanych  pracach zaklęta jest szczypta emocji i osobistych przeżyć twórcy, dlatego też każdy przedmiot jest jedyny w swoim rodzaju.
Zaplanowano także liczne wystawy. Cykl ekspozycji obok walorów historycznych i poznawczych, dostarczy inspiracji w zakresie wykorzystania wyrobów plecionkarskich (dekoracyjnych i użytkowych) we wnętrzach mieszkań, domów i w ogrodach. To miejsce, w którym tradycja splata się z nowoczesnością. Barwne ekspozycje, prezentujące dorobek krajowych i zagranicznych twórców,  wypełnią urokliwe eksponaty, interesujące informacje wzbogacone fotografiami i prezentacje multimedialne, a towarzyszyć im będą opowieści twórców  i przewodników.
Skoro Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa  Poznań 2023 ma być festiwalem „na piątkę”, organizatorzy zaplanowali prezentację dorobku wybranych z całego świata regionów o tradycjach plecionkarskich:
· plecionkarstwa niemieckiego regionu Lichtenfels i Muzeum Michelau, Bawaria
· plecionkarstwa  Chibarongo w Chile, reprezentanta Ameryki Południowej
· plecionkarstwa francuskiego regionu Les Rochers (spółdzielni plecionkarskiej, szkoły i muzeum)
· plecionkarstwa polskiego:
- „Wiklina pięknieje” – wystawa Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem
- „Nasze plecionkarskie dziedzictwo” – wystawa prezentująca twórców z Wielkopolski i ich wkład w rozwój polskiego plecionkarstwa
- „Plecione jest TRENDY” – wystawa artykułów dekoracyjnych i użytkowych do wnętrz mieszkań, domów i ogrodów z   Liceum Plastycznego im J. Chełmońskiego w Nałęczowie
- „Poznaj wiklinę”  – wystawa prac z dotychczasowych edycji festiwalu, Muzeum  Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu.
Festiwal ten będzie też okazją to bliższego poznania tego rzemiosła „biorąc sprawy w swoje ręce”. Warsztaty plecionkarskie będą odbywać się codziennie w godzinach 11.00-16.00 oraz w niedzielę 10.00-15.00 i co ważne  nie obowiązują na nie żadne zapisy ani opłaty. Otwarte warsztaty są dedykowane każdemu bez żadnych ograniczeń i tym samym będą okazją do wypróbowania swoich sił i stworzenia swojego plecionkarskiego dzieła*. Będą mogli Państwo zapoznać się z różnorodnymi technikami oraz materiałami plecionkarskimi. W świat wyplatania wprowadzą uczestników warsztatów  wykwalifikowani instruktorzy.
Plecionkarstwo może  wspomagać  problemy, z jakimi musi na co dzień mierzyć się wielu ludzi. Sprzyja to kształtowaniu postaw społecznych i relacji interpersonalnych, pomaga kształtować  szacunek dla pracy, może wspierać resocjalizację osadzonych, leczenie zaburzeń sensorycznych i pokonywanie psychicznych i emocjonalnych barier. W tym bloku wydarzeń organizatorzy zaplanowali pokazy, dyskusje i warsztaty* terapii zajęciowej, dedykowane osobom  z niepełnosprawnościami i zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Warsztaty „Wiklinowe Przedszkola” to blok prowadzony z myślą o najmłodszych**. Dzieci pod opieką animatorów wykonają prace plecionkarskie*. Wyplatanie ma aspekty sprzyjające rozwojowi sensorycznemu, społecznemu oraz artystycznemu.
Wszystkie warsztaty przeprowadzą instruktorzy z krajów goszczących na Festiwalu. To niepowtarzalna możliwość zapoznania się z technikami plecionkarskimi* z różnych stron świata oraz poznania innej kultury.
*Praca plecionkarska wykonana podczas warsztatów jest własnością uczestnika, który ją wykonał.
** Dzieci muszą pozostać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Serdecznie zapraszamy!
V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa
24-27.08.2023 r. g. 10.00 – 18.00
Miejsce wydarzenia/adres: Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Pawilon 3 oraz Plac św. Marka. Wejście: Hol Wschodni od ulicy Głogowskiej.
Przygotował: Instytut Skrzynki/MTP

wyświetl galerię w Cooliris
 • V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich
 • V Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Dożynki Gminne

    Tegoroczne Dożynki Gminne, zorganizowane 19 sierpnia w Modlicy, pokazały jak ważne jest zaangażowanie i pomoc lokalnych mieszkańców. Sukces tej imprezy był możliwy dzięki ich bezinteresownej pracy.
    Po dwóch latach świętowania przy wiatraku holenderskim powróciliśmy do dawnej formuły, kiedy to dożynki odbywały się w innej wsi w gminie. Współorganizacji tym razem podjęło się sołectwo Zamość, które razem z Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach, na zlecenie Gminy i Miasta Pyzdry przywróciło dawne tradycje. Wyrażaliśmy radość i wdzięczność – za plony oraz trud rolników i sadowników.
    Dziękczynną mszę świętą odprawił Proboszcz Pyzdrskiej Parafii, a obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca Siekieracy. Starostowie Święta Plonów Ewa Marczak i Marcin Budziszewski przekazali gospodarzom - Burmistrzowi Pyzdr i Sołtysowi Sołectwa Zamość – chleb upieczony z ziarna tegorocznych zbóż. Okolicznościowe przemowy, oprócz włodarza gminy wygłosiła Aneta Niestrawska - I Wicewojewoda Wielkopolski i Wicestarosta Powiatu Wrzesińskiego Waldemar Grzegorek. Miłym akcentem części oficjalnej było wręczenie wyróżnień zasłużonym rolnikom i sadownikom. Otrzymali je: Przemysław Zieliński, Mirosław Szulc, Elżbieta Majchrzak, Robert Kruszyński, Anna Kaczmarek, Barbara Piątkiewicz, Wiesława i Przemysław Kowalscy, Damian Kryszak, Marcin Szymański oraz Mirosław Bruś.
Impreza była okazją nie tylko do dziękczynienia za zabrane plony, ale także do wspaniałej zabawy i integracji mieszkańców. Atrakcji było wiele, a zgromadzona publiczność dobrze się bawiła do późnych godzin nocnych.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne
 • Dożynki Gminne

XL Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski

    Już jutro odbędzie się XL Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski. Serdecznie zachęcamy do kibicowania biegaczom oraz do wzięcia udziału w jubileuszowym pikniku!
    Uczestnicy po raz 4️⃣0️⃣sty pobiegną ulicami na dystansie 10 km. Najmłodsi będą próbować swoich sił w trójboju lekkoatletycznym przy Powiatowej Strefie Sportu. Nie zabraknie również zabaw i animacji dla dzieci w królewskim towarzystwie.
➡️ 26 sierpnia 23r.
➡️ Przystań Wodniacka w Pyzdrach
wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski

Pierwsze wypłaty czternastej emerytury już 1 września

Wypłaty czternastej emerytury do pierwszych seniorów trafią już 1 września. Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty.
We wrześniu emeryci i renciści mogą spodziewać się na swoich kontach bankowych wyższych niż zwykle przelewów. Oprócz świadczenia podstawowego otrzymają bowiem również kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę.
Czternasta emerytura wynosi 2650 zł brutto. Do pierwszych seniorów trafi już 1 września. Kolejne terminy wypłat to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.
Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje to świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastkę.
Aby otrzymać czternastkę, nie trzeba składać wniosku, bowiem ZUS wypłaci pieniądze z urzędu – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Na pełną kwotę czternastki mogą liczyć osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Powyżej tej kwoty czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”. Przy czym, aby prawo do dodatkowego świadczenia przysługiwało, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza kwoty 5500 zł brutto.
Dodatkowe świadczenie otrzymają osoby, które na ostatni dzień sierpnia mają prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego z ZUS. Będzie można otrzymać tylko jedną czternastkę, a w przypadku renty rodzinnej, kwota czternastki zostanie podzielona każdemu uprawnionemu po równo. Czternastki nie otrzymają osoby ze świadczeniem zawieszonym, np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania.
Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Według szacunków, osobom z emeryturą lub rentą w wysokości do ok. 2194 zł brutto cała kwota zaliczek pobranych od kwietniowej trzynastki i wrześniowej czternastki zostanie zwrócona w rozliczeniu rocznym. Osobom ze świadczeniem do 2500 zł brutto zostanie zwrócona cała kwota zaliczek, ale pomniejszona o należny podatek. Powyżej tej kwoty efekt nie występuje.
Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.
Szacunkowo dodatkowe roczne świadczenie pieniężne otrzyma w tym roku ok. 8,8 mln emerytów i rencistów ze wszystkich organów rentowych. W tym ok. 6,8 mln osób otrzyma czternastkę w pełnej wysokości, a w przypadku ok. 2 mln osób świadczenie będzie pomniejszone zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę".
Wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł.

 

 

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne 2023/2024

Stypendia szkolne 2023/2024
Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach  informuje, iż istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyzdry w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2023/2024
Wniosek można składać od 1 września do 15 września.

Wymagane dokumenty
Uczeń rozpoczyna lub kontynuuje naukę? Pamiętaj, że może otrzymać pomoc finansową na wydatki szkolne, jeśli:
•             uczeń mieszka Gminie Pyzdry
•             dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 600 zł netto na osobę.
Jeśli jesteś min:
•             rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia;
•             pełnoletnim uczniem i nie ukończyłeś 24 lat;
Złóż wniosek o stypendium, który możesz pobrać w siedzibie MGOPS w Pyzdrach.
Zwróć uwagę, aby w części V wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródła dochodów, dokładnie opisz sytuację dochodową rodziny.
Nie zapomnij podpisać wniosku wraz z pouczeniem.
Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku
Do wniosku dołącz:
•             w przypadku zatrudnienia:
zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
•             w przypadku utraty dochodu:
dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
•             w przypadku otrzymywania alimentów:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
•             w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
•             w przypadku niealimentacji:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
•             w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej; opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
•             w przypadku pobierania renty/emerytury:
decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
•             w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych;
•             w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia:
zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach ,Plac Sikorskiego 19, 62 – 310 Pyzdry  od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do 15.00.
 WAŻNE: Wniosek można składać od 1 września do 15 września.

 

 

 

40. Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski

    Dziś, tj. 26 sierpnia 2023 r. w godzinach popołudniowych odbył się 40. Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski. Wzięli w nim udział najlepsi i wytrwali biegacze, dla których ta dyscyplina sportu ważna jest od lat. Okolicznościowe medale na mecie otrzymało 28 kobiet i 104 mężczyzn. 
    Mieli do pokonania nową, niełatwą zresztą trasę - dwie pętle z przystani wodniackiej do Tarnowej. Na przeszkodzie żar lejący się z nieba, wzniesienie i wiatr, który nie ułatwiał, a przeszkadzał. Mimo wszystko zawodnicy zadowoleni - pokonali ten odcinek każdy według swoich możliwości.
    Nie zabrakło również salwy armatniej i okazałego tortu. Uczestnicy 40. Ogólnopolskiego Biegu Kazimierzowskiego po zaliczeniu 10km trasy wzięli udział w pikniku. Był czas na wspominki i niespodzianki. Specjalną nagrodę otrzymał Henryk Czerniak, który po raz 39-ty wziął udział w naszym biegu, a także Patryk Świerblewski, który na mecie był 40-ty.
   Ważnym punktem była oczywiście dekoracja najlepszych biegaczy. Wśród mężczyzn triumfował Grzegorz Michalak z Poznania, a wśród kobiet najszybszą zawodniczką okazała się Katarzyna Chojnacka ze Środy Wielkoplskiej. Przedstawiciele pyzdrskiego samorządu nagrody wręczyli też najlepszym Pyzdrzanom – Damianowi Nowickiemu. Tomaszowi Szternelowi i Jackowi Kwitowskiem.

Wszystkim uczestnikom raz jeszcze gratulujemy i życzymy, by tę dyscyplinę sportu uprawiali jak najdłużej.

Serdeczne podziękowania kierujemy także w stronę osób i instytucji, które pomogły w przeprowadzeniu i zabezpieczeniu biegu:
- Time4Run
- Warta Pyzdry
- OSP Pyzdry i MDP Pyzdry
- OSP Lisewo
- OSP Wrąbczynek
- Postarunek Policji w Pyzdrach

Osobne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów:
-Speckable.pl
-Ceres International sp. z o.o
-Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni
-GTC
-Spółka Szymańscy


Zobaczcie co działo się na trasie biegu...

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski
 • Ogólnopolski Bieg Kazimierzowski

Wystrzałowe Pyzdry

    Mając na uwadze barwną i chlubną historię naszego miasta 22 lipca zorganizowaliśmy Wystrzałowe Pyzdry. Nazwa imprezy okazała się ponownie trafiona, bo nie inaczej było wtedy na Stadionie Zawarciańskim.
    Nasze najważniejsza impreza kulturalna przyciągnęła sympatyków lokalnej historii i dobrej zabawy. Inscenizacja wydarzenia z 1383 r., czyli oblężenia miasta i użycia po raz pierwszy broni palnej, robiła wrażenie. Podobnie pokaz sprzętu wojskowego i uzbrojenia.
    Atrakcji dodatkowych nie brakowało – m.in. zabytkowe pojazdy, park rozrywki i stoiska militarne. Największe zainteresowanie wzbudził spacerujący w tłumie dinozaur. Dobre koncerty dali – Pyzdrska Orkiestra i Loving Live, a także Sindey Polak i zespół Shantel. Zwieńczeniem była zabawa i fajerwerki.
Co najważniejsze licznie zgromadzona publiczność dobrze się bawiła – od początku do końca.

,,Wystrzałowe Pyzdry'' zostały zorganizowane przez Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach i pod patronatem honorowym Burmistrza Pyzdr.

Pomocy i wsparcia udzielili:
- Urząd Miejski w Pyzdrach
- Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej
- Muzeum Techniki Uzbrojenia Wojskowego, działające przy Stowarzyszeniu Strzeleckim Bellona w Kaliszu
- Grupa Rekonstrukcji Historycznej 7 D.A.K. w Wolsztynie
- Pracownia Renowacji Zabytków Techniki Militarnej w Wolsztynie- - - Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie
- 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej 124 Batalion Lekkiej Piechoty ze Śremu
- Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych -
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna
- Stowarzyszenie Pojazdów Zabytkowych Moto-Weteran Jarocin
- Liga Obrony Kraju Koło w Pyzdrach
- Fiberhost
- OSP Pietrzyków
- OSP Lisewo
- OSP Wrąbczynek
- Zakład Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych
- Sklep Bajka w Pyzdrach
- Koło Gospodyń Wiejskich Dolne Grądy
- Koło Gospodyń Wiejskich Wrąbczynek
Koło Gospodyń Wiejskich Ciemierów Kolonia
- Koło Gospodyń Wiejskich Nadwarcianki
- Kubicki Sound Włodzimierz Kubicki
- Agencja Ochrony Magnum Konin
- Posterunek Policji w Pyzdrach
wyświetl galerię w Cooliris
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • ystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry
 • Wystrzałowe Pyzdry

Ogólnopolskie konkursy plastyczne

Serdecznie zapraszamy do udziału w trzech  ogólnopolskich konkursach!!!
Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat.
Każdy uczestnik (dziecko/młodzież) wykonuje tylko jedną pracę w ramach wybranego konkursu
wiec…jak tylko da radę…
to wykonuje na oddzielnych kartkach A4 trzy prace plastyczne o tematyce: PAŁACU, LIZAKA i RYBKI
w dowolnej technice płaskiej: rysowanie, malowanie, wyklejanie (z wyjątkiem technik nietrwałych, komputerowych, przestrzennych, z artykułów spożywczych).
W sumie każdy UCZESTNIK konkursów może otrzymać: 3 DYPLOMY i 3 BILETY WSTĘPU
… a Opiekunowie prac nadesłanych Pocztą Tradycyjną otrzymają:   3 Podziękowania

Ponadto w trzech kategoriach wiekowych w każdym z konkursów zostanie przyznana atrakcyjna NAGRODA GŁÓWNA
Zachęcamy do udziału w kilku trwających jednocześnie konkursach plastycznych ogłoszonych przez organizatora z zachowaniem oddzielnego sposobu nadsyłania.
Każda placówka może przysłać nieograniczoną liczbę prac  i każda praca będzie oceniana indywidualnie!
Malujemy-rysujemy prace plastyczne:
„Mój Pałac Marzeń” – dla HISTORYCZNY PARK ROZRYWKI Gorlice      (termin do 31.01.2024.)
„Mój wymarzony Lizak” – dla MUZEUM LIZAKA Jasło      (termin do 28.02.2024r.)
„Moja wymarzona Złota Rybka” - dla MUZEUM  ZŁOTEJ RYBKI Krzemienna   (termin do 31.03.2024r.)
Szczegóły i wymogi formalne w Regulaminach konkursów oddzielnie dla PAŁACU, LIZAKA i RYBKI (w załączeniu).
Serdecznie zachęcamy!!!
http://www.uschabinskiej.pl
Telefon w sprawie konkursu:  510 925 000
E-mail w sprawie konkursu: konkurs@uschabinskiej.pl

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

Podziękowania za pełnienie funkcji dyrektora

    Dzisiejszego dnia Burmistrz Pyzdr podziękował Pani Grażynie Rogowicz za 15 lat pracy na stanowisku dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach.
    Złożył wyrazy najwyższego uznania za wieloletnią, bardzo owocną pracę, pełen profesjonalizm i poświęcenie z jakim służyła szkole.
wyświetl galerię w Cooliris
 • podziękowania
 • podziękowania

Modernizacja oświetlenia drogowego

Na terenie Gminy Pyzdry rozpoczęto długo oczekiwaną wymianę nieekonomicznego oświetlenia drogowego
na energooszczędne typu LED.
Wymienionych zostanie ponad 160 lamp.
Środki na ten cel w kwocie 300 tys. zł zostały zarezerwowane  przez mieszkańców gminy w ramach funduszu sołeckiego i Zarządu Miasta – Osiedla.
Zadanie realizuje Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja oświetlenia
 • Modernizacja oświetlenia

Wybory do Izb Rolniczych

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ogłoszenie

Sesja Rady Miejskiej

XLII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 8 września 2023 r. w sali kina w Pyzdrach o godz. 14.00
Program sesji w załączniku

Transport lekkimi pojazdami użytkowymi- badanie pilotażowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu, informuje, iż do października 2023 r. na terenie całej Polski przeprowadzane jest badanie pilotażowe:
Transport lekkimi pojazdami użytkowymi.
Celem badania jest uzyskanie informacji o zakresie użytkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 t.
Użytkownicy pojazdów, których numery rejestracyjne zostały wylosowane do badania, otrzymają z Urzędu Statystycznego w Szczecinie pocztą tradycyjną lub elektroniczną formularz o symbolu LPU wraz z pismem informującym o badaniu.
Zwracamy się z prośbą o udział w badaniu poprzez:
samodzielne wypełnienie otrzymanego formularza oraz jego odesłanie, zgodnie z terminem wskazanym dla danego pojazdu, w formie papierowej lub elektronicznej na adres Urzędu,
lub
telefoniczne przekazanie niezbędnych informacji wskazanemu w piśmie pracownikowi urzędu statystycznego.
Zebrane dane podlegają ochronie, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej i zostaną wykorzystane wyłącznie do zbiorczych opracowań, zestawień i analiz statystycznych.
Dostarczone przez Państwa dane umożliwią uzupełnienie informacji w istotnym zakresie, który jest obecnie niedostępny w zasobach statystyki publicznej.
Informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej https://spis.gov.pl/
oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Urzędu Statystycznego

Bezpłatne badania mammograficzne

Dnia 26 września 2023 r. przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat,
które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.
Bardzo zależy nam na tym aby dotrzeć do mieszkanek urodzonych w latach: 1954 r.-1973 r. - te Panie mogą już wykonać badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Zapisy na badania:
Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. ) lub online https://pacjent.diagnostyk.pl/
Po prostu przyjdź
Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa.
W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.
Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.
Dlaczego warto robić mammografię?
Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Jesienno-zimowa oferta zajęć w Centrum Kultury

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach zaktualizowało ofertę jesienno-zimową, ma propozycję na zagospodarowanie wolnego czasu, a tym samym rozwój pasji i zainteresowań.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zajęcia
 • Zajęcia
 • Zajęcia
 • Zajęcia
 • Zajęcia
 • Zajęcia
 • -

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach planuje przystąpić w roku 2024 do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024.
Program, ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:

 • poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 • wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 • dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 • zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Celem  usługi asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Zakres usługi asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb danej osoby z niepełnosprawnością, a sama usługa przez nią kierowana.
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia, o zgłaszanie takiej potrzeby w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach, ul. Plac Sikorskiego 19 , w nieprzekraczalnym terminie do 29 września 2023 r.
Zebrane informacje posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2024 i aplikowanie o środki finansowe na jej realizację.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi na rok 2024

Burmistrz Pyzdr zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry na spotkanie, którego celem będzie przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 poz. 571 z późń. zm.) nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2024, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
Konsultacje rozpoczynają się od dnia 13 września 2023r. do dnia 4 października 2023r.
Konsultacje odbywać się będą poprzez:
- podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pyzdry.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyzdrach projektu Programu współpracy Gminy i Miasta Pyzdry z organizacjami pozarządowymi na rok 2024.
- spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 4 października 2023r. o godz. 13.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach
Opinie należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail:organ@pyzdry.pl
lub w formie papierowej bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pyzdrach do 4 października 2023r.

Ogłoszenie

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni
Przypominamy o konieczności zgłoszenia się do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, według harmonogramu.
Osoby, które nie zgłosiły się do kontroli, a termin upłynął, proszone są o niezwłoczne przedłożenie wymaganych dokumentów w Urzędzie Miejskim ( pokój nr 16 ).
W załączeniu harmonogram.

 

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr z dnia 14 września 2023 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.:

wyświetl galerię w Cooliris
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie

ZUS informuje

Uczysz się i masz rentę rodzinną, powiadom ZUS o kontynuowaniu nauki lub o jej zaprzestaniu
Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki. Warto się pospieszyć ze złożeniem dokumentów, by nie stracić wrześniowego świadczenia.
Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak dziecko nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba, że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
Renta rodzinna wypłacana jest uczniom przez rok szkolny i okres wakacji, a więc do końca sierpnia. Jeżeli uczniowie, którzy ukończyli szkoły ponadpodstawowe i zostali przyjęci na studia, chcą mieć prawo do renty za wrzesień,  muszą złożyć w ZUS-ie, najpóźniej do końca września, zaświadczenie o kontynuowaniu kształcenia. Potrzebne zaświadczenie wyda placówka, w której będzie kontynuowana nauka.
Należy też pamiętać o tym, by w październiku, po rozpoczęciu roku akademickiego, złożyć zaświadczenie o podjęciu nauki, po to by mieć prawo do wypłaty renty rodzinnej za kolejne miesiące.
Natomiast studenci, którzy kontynuują studia, a decyzję mieli wydaną na rok,  mają czas na złożenie zaświadczenia o kontynuowaniu nauki do końca października. 

Podobnie, jeśli uprawniony do renty uczeń/student przestanie się uczyć, musi niezwłocznie zawiadomić o tym ZUS, który wstrzyma wypłatę świadczenia – dodaje Nowicka -
Jeśli nie zawiadomimy ZUS-u o okolicznościach powodujących zmniejszenie, zawieszenie lub utratę prawa do renty i Zakład nadal będzie wypłacał nam niezmienioną kwotę, będziemy musieli zwrócić nienależnie wypłacane nam świadczenia z odsetkami.

Program "Poznaj Polskę"

Odwiedzili stolicę.
Na wycieczkę do Warszawę w dniu 15 września 2023 r. wybrali się uczniowie klas 7a i 7b Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach wraz z opiekunami: p. I. Zielińską, p. E. Górską i p. P. Dowbuszem.
Wizyta w Centrum Nauki Kopernik, spacer po parku w Łazienkach Królewskich i zwiedzanie Zamku Królewskiego dostarczyło młodym podróżnikom wielu niezapomnianych przeżyć.
Wrócili w doskonałym humorze, pełni wrażeń i miłych emocji.
Wycieczka odbyła się w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Wycieczka do Warszawy
 • Wycieczka do Warszawy