wyświetl galerię w Cooliris
  • Pomoc techniczna
  • Fundusz spójności

Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

Fundusz Spójności
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”
 
Nazwa zadania: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Pyzdry do roku 2023

Wartość projektu: 41 600,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 41 600,00 zł
Dotacja:  37 440,00 zł
Okres realizacji: 2016 – 2017  rok