wyświetl galerię w Cooliris
 • Program Regionalny
 • EFRR

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Nazwa zadania: Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski

Numer umowy: RPWP.04.04.01-30-0001/17-00 z dnia 20.07.2017 r.
Termin realizacji: 2016-2018
Wartość całego projektu: 6 082 621,06 zł
Dofinansowanie: 4 493 915,46 zł

Beneficjent: Wielkopolska Organizacja Turystyczna
Partnerzy: Miasto Kalisz, Miasto Gniezno, Miasto Konin, Gmina Pobiedziska, Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej

Celem projektu jest zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój Szlaku Piastowskiego - dziedzictwa kulturalnego Wielkopolski poprzez interwencje skierowane na inwestycje chroniące jego stan. Przedmiotem projektu są działania mające na celu zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój markowego produktu turystyki kulturowej Wielkopolski-Szlaku Piastowskiego. Projekt realizowany na terenie województwa Wielkopolskiego składa się z 3 głównych modułów. Moduł 1 realizowany niezależnie przez każdego z Partnerów Projektu stanowi priorytetowy element infrastrukturalny - działania inwestycyjne na trasie Szlaku Piastowskiego. Moduł 2 i 3 realizowany przez Lidera - oznakowanie obiektów Szlaku tablicami informacyjnymi wzbogaconymi tzw. rozszerzoną rzeczywistością oraz krajowa kampania promocyjna zrealizowanych obiektów.

Muzeum Regionalne Ziemi Pyzdrskiej jako Partner realizuje prace związane z Domem Podcieniowym w Pyzdrach przy ulicy Rynek.

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:
- powstanie stałej ekspozycji związanej ze Szlakiem Piastowskim i początkami Państwa Polskiego
- wymianę pokrycia dachowego Domu Podcieniowego
- roboty remontowe – stolarka okienna i drzwiowa, roboty ślusarsko-kowalskie pomieszczeń na cele kulturalno-edukacyjne. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach

STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

wyświetl galerię w Cooliris
 • informacja