wyświetl galerię w Cooliris
 • pl_lad_ (1)

EDYCJA PIERWSZA

Nazwa zadania: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pyzdrach

Wartość operacji: 1.866.493,51 zł
Dofinansowanie: 1.679.844,15 zł
Termin realizacji: 2022 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek

Wartość operacji: 1.206.013,28 zł
Dofinansowanie: 475.000,00 zł
Termin realizacji: 2022/2023 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
wyświetl galerię w Cooliris
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku
 • Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we Wrąbczynku

Nazwa zadania: Gazyfikacja gminy Pyzdry

Wartość operacji: 5.965.500,00 zł
Dofinansowanie: 5.368.950,00 zł
Termin realizacji: 2022/2023 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -

EDYCJA DRUGA

Nazwa zadania: Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach

Wartość operacji: 848.000,00 zł
Dofinansowanie: 720.800,00 zł
Termin realizacji: 2023 r.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków-Kolonia i Ksawerów, etap II

Wartość operacji: 4.999.950,00 zł
Dofinansowanie: 4.749.952,50 zł
Termin realizacji: 2023-2025 r.

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa

Wartość operacji: 4.911.931,24 zł
Dofinansowanie: 4.666.334,68 zł
Termin realizacji: 2023/2024 r.

 

EDYCJA TRZECIA PGR

Nazwa zadania: Modernizacja świetlic wiejskich w m. Wrąbczynek i Ruda Komorska

Wartość operacji: 2 425 720,00 zł
Dofinansowanie:  1 941 380,00 zł
Termin realizacji: 2023-2024 r.

Nazwa zadania: Budowa drogi gminnej w m. Zapowiednia

Wartość operacji: 2 497 000,00 zł
Dofinansowanie:  2 205 000,00 zł
Termin realizacji: 2024 r.

 

EDYCJA SZÓSTA PGR II nabór

Nazwa zadania: Poprawa skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pyzdry

Wartość operacji: 5 000 000,00 zł
Dofinansowanie:  4 900 000,00 zł
Termin realizacji: 2024-2025 r.

 

EDYCJA ÓSMA

Nazwa zadania: Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez budowę i modernizację dróg na terenie gminy Pyzdry

Wartość operacji: 1 982 000,00 zł
Dofinansowanie:  1 882 900,00 zł
Termin realizacji: 2024-2025 r.

 

Nazwa zadania: Modernizacja i budowa dróg oraz chodników na terenie miasta Pyzdry wraz z rozbudową sieci gazowej

Wartość operacji: 6 100 000,00 zł
Dofinansowanie:  5 795 000,00 zł
Termin realizacji: 2024-2025 r.