wyświetl galerię w Cooliris
  • pl_lad_ (1)

EDYCJA PIERWSZA

Nazwa zadania: Termomodernizacja szkoły podstawowej w Pyzdrach

Wartość operacji: 1.866.493,51 zł
Dofinansowanie: 1.679.844,15 zł
Termin realizacji: 2022 r.

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -

Nazwa zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wrąbczynek

Wartość operacji: 1.206.013,28 zł
Dofinansowanie: 475.000,00 zł
Termin realizacji: 2022/2023 r.

Nazwa zadania: Gazyfikacja gminy Pyzdry

Wartość operacji: 5.965.500,00 zł
Dofinansowanie: 5.368.950,00 zł
Termin realizacji: 2022/2023 r.

wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -

EDYCJA DRUGA

Nazwa zadania: Rozbudowa siedziby OSP w Pyzdrach

Wartość operacji: 848.000,00 zł
Dofinansowanie: 720.800,00 zł
Termin realizacji: 2023 r.

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pietrzyków-Kolonia i Ksawerów, etap II

Wartość operacji: 4.999.950,00 zł
Dofinansowanie: 4.749.952,50 zł
Termin realizacji: 2023-2025 r.

Nazwa zadania: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa

Wartość operacji: 4.911.931,24 zł
Dofinansowanie: 4.666.334,68 zł
Termin realizacji: 2023/2024 r.