wyświetl galerię w Cooliris
 • .
 • .

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie: Przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach

Kwota dofinansowania: 449 252,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 141 134,06 zł
Okres realizacji: 2020 rok

Głównym celem zadania jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie udziału obywateli w kulturze. Zadanie ukierunkowane jest także na ochronę, promocję i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Miasto Pyzdry charakteryzuje się bogatym dziedzictwem historycznym. Efektywnie działająca placówka organizująca życie kulturalne, pozwoli na skuteczniejsze kreowanie wśród mieszkańców postaw lokalnego patriotyzmu oraz na pogłębianie świadomości historycznej zarówno wśród mieszkańców Pyzdr, jak i osób odwiedzających miasto. Cele przedmiotowego zadania to także rozwój oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Gminy i Miasta Pyzdry. W ramach zadania przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlane, przebudowa oraz przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnej; prace obejmą instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacje, elementy konstrukcji obiektu zostaną zakonserwowane, zabezpieczone, wzmocnione.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • remiza (24)
 • remiza (21)
 • remiza (2)
 • remiza (5)
 • remiza (1)
 • remiza (16)
 • remiza (15)
 • remiza (9)
 • remiza (10)

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia

Kwota dofinansowania: 156 794,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 485 770,81 zł
Okres realizacji: 2020 rok

Celem zadania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia w celu podniesienia jej standardu technicznego, poziomu bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej. Długość przebudowanej drogi 985 m. 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Droga przed remontem
 • Droga przed remontem
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie

Zadanie: Rozbudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 559 332,06 zł
Okres realizacji: 2021 rok

Przedmiotem zadania jest wykonanie rozbudowy drogi gminnej nr G408019P w m. Zapowiednia (Królewiny) w celu podniesienia jej standardu technicznego, poziomu bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej. Długość przebudowanej drogi 910 m. Przedmiotowa droga jest równoległa do drogi powiatowej i stanowić będzie jej alternatywę w przypadku wypadku i zamknięcia drogi. Ponadto poszerzenie pasa drogowego usprawni komunikację i skróci czas przejazdu. 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi
 • Budowa drogi

Nazwa zadania:  Przebudowa centrum Pyzdr

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 800 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 8 113 753,00 zł
Okres realizacji: 2022 – 2023  rok

Celem zadania jest przywrócenie tej części miasta roli atrakcyjnego miejsca
do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej
i spędzania wolnego
czasu. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przebudowa centrum Pyzdr
 • Przebudowa centrum Pyzdr
 • Przebudowa centrum Pyzdr
 • Przebudowa centrum Pyzdr