Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zadanie: Przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach
Kwota dofinansowania: 449 252,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 141 134,06 zł
Okres realizacji: 2020 rok

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia
Kwota dofinansowania: 156 794,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 485 770,81 zł
Okres realizacji: 2020 rok