Rada Miejska w Pyzdrach w latach 2018-2023

Rada Miejska w Pyzdrach:

 • Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach - Justyna Sosnowska
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach - Monika Łakoma
 • Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach - Piotr Pilarski

Radni Rady Miejskiej:

 • Krzysztof Paszak
 • Elżbieta Kłossowska
 • Barbara Sulkowska
 • Henryk Pyrzyk
 • Marcin Budziszewski
 • Robert Nowak
 • Elżbieta Ratajczyk
 • Andrzej Łyskawa
 • Stanisław Janiak
 • Ilona Nowicka
 • Mieczysław Podlewski
 • Zofia Sikorska-Rogowska

Komisja Rewizyjna:

 • Robert Nowak - Przewodniczący,
 • Ilona Nowicka,
 • Krzysztof Paszak,
 • Marcin Budziszewski,
 • Barbara Sulkowska.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:

 • Elzbieta Ratajczyk - Przewodnicząca,
 • Ilona Nowicka - Z-ca Przewodniczącej,
 • Elżbieta Kłossowska,
 • Barbara Sulkowska,
 • Robert Nowak.

Komisja Budżetowo – Finansowa:

 • Stanisław Janiak - Przewodniczący,
 • Mieczysław Podlewski - Z-ca Przewodniczącego,
 • Monika Łakoma,
 • Piotr Pilarski,
 • Henryk Pyrzyk.

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:

 • Andrzej Łyskawa - Przewodniczący,
 • Krzysztof Paszak - Z-ca Przewodniczącego,
 • Marcin Budziszewski,
 • Zofia Sikorska-Rogowska.

Komisja Inwentaryzacyjna:

 • Elżbieta Klossowska,
 • Andrzej Łyskawa,
 • Krzysztof Paszak,
 • Piotr Pilarski,
 • Elżbieta Ratajczyk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Andrzej Łyskawa - Przewodniczący,
 • Robert Nowak - Z-ca Przewodniczącego,
 • Stanisław Janiak,
 • Henryk Pyrzyk.