Rada Miejska w Pyzdrach
2018-2023

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyzdrach - Justyna Sosnowska

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach - Monika Łakoma

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pyzdrach - Piotr Pilarski


Radni Rady Miejskiej:

Krzysztof Paszak 
Elżbieta Kłossowska
Barbara Sulkowska 
Henryk Pyrzyk 
Marcin Budziszewski 
Robert Nowak 
Elżbieta Ratajczyk 
Andrzej Łyskawa
Stanisław Janiak 
Ilona Nowicka 
Mieczysław Podlewski 
Zofia Sikorska-Rogowska


Komisja Rewizyjna:
Robert Nowak - Przewodniczący, Ilona Nowicka, Krzysztof Paszak,
Marcin Budziszewski, Barbara Sulkowska.

Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Ochrony Środowiska,
Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji:
Elzbieta Ratajczyk - Przewodnicząca, Ilona Nowicka - Z-ca Przewodniczącej,
Elżbieta Kłossowska, Barbara Sulkowska, Robert Nowak.

Komisja Budżetowo – Finansowa:
Stanisław Janiak - Przewodniczący, Mieczysław Podlewski - Z-ca Przewodniczącego,
Monika Łakoma, Piotr Pilarski, Henryk Pyrzyk.

Komisja ds. Samorządu, Inicjatyw Gospodarczych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego:
Andrzej Łyskawa - Przewodniczący, Krzysztof Paszak - Z-ca Przewodniczącego,
Marcin Budziszewski, Zofia Sikorska-Rogowska.

Komisja Inwentaryzacyjna:
Elżbieta Klossowska, Andrzej Łyskawa, Krzysztof Paszak,
Piotr Pilarski, Elżbieta Ratajczyk.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Andrzej Łyskawa - Przewodniczący, Robert Nowak - Z-ca Przewodniczącego,
Stanisław Janiak, Henryk Pyrzyk.