wyświetl galerię w Cooliris
  • 17554

Fundusz Szerokopasmowy 2022

Celem projektu jest włączenie miejscowej społeczności do społeczności zinformatyzowanej oraz  zmniejszenie różnic terytorialnych na terenie gminy Pyzdry

Gmina Pyzdry wybierze przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzy budowę sieci szerokopasmowej na jej terenie.

Wartość projektu:  6 125 000,00 zł 

Dofinansowanie: 5 000 000,00 zł