wyświetl galerię w Cooliris
 • flaga_polski
 • godlo_polski.svg

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Zadanie: Przebudowa nowej siedziby Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach 

Kwota dofinansowania: 450 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 1 105 095,96 zł
Okres realizacji: 2020 rok 

Głównym celem zadania jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie udziału obywateli w kulturze. Zadanie ukierunkowane jest także na ochronę, promocję i udostępnianie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Miasto Pyzdry charakteryzuje się bogatym dziedzictwem historycznym. Efektywnie działająca placówka organizująca życie kulturalne, pozwoli na skuteczniejsze kreowanie wśród mieszkańców postaw lokalnego patriotyzmu oraz na pogłębianie świadomości historycznej zarówno wśród mieszkańców Pyzdr, jak i osób odwiedzających miasto. Cele przedmiotowego zadania to także rozwój oferty kulturalnej, zwiększenie atrakcyjności turystycznej oraz rozwój społeczno - gospodarczy Gminy i Miasta Pyzdry. W ramach zadania przeprowadzone zostaną niezbędne prace budowlane, przebudowa oraz przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji kulturalnej; prace obejmą instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylacje, elementy konstrukcji obiektu zostaną zakonserwowane, zabezpieczone, wzmocnione.

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • Remiza przed remontem
 • remiza (24)
 • remiza (21)
 • remiza (2)
 • remiza (5)
 • remiza (1)
 • remiza (16)
 • remiza (15)
 • remiza (9)
 • remiza (10)