wyświetl galerię w Cooliris
  • Państwowy Fundusz Celowy

Państwowy Fundusz Celowy

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 9 i 10

Kwota dofinansowania: 123 492,00 zł
Całkowita wartość zadania: 137 487,76 zł
Okres realizacji: 2021 rok 

Celem realizacji zadania jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Pozwoli to zwiększyć możliwości dotarcia mieszkańcom gminy środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, placówek zdrowia i instytucji kultury.
Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy przez mieszkańców gminy.