Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Zadanie: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 9 i 10

Kwota dofinansowania: 123 492,00 zł
Całkowita wartość zadania: 137 487,76 zł

Okres realizacji: 2021 rok 

Celem realizacji zadania jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Pozwoli to zwiększyć możliwości dotarcia mieszkańcom gminy środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, placówek zdrowia i instytucji kultury.
Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy przez mieszkańców gminy.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”