Państwowy Fundusz Celowy

Fundusz Dróg Samorządowych


Zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kilińskiego w Pyzdrach

Kwota dofinansowania: 132 477,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 220 795,82 zł

Okres realizacji: 2019 rok 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także poprawi estetykę miasta. Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna miasta, będącego lokalnym ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Długość przebudowanej drogi 616 m. 

 

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Pyzdrach

Kwota dofinansowania: 143 540,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 239 234,75 zł

Okres realizacji: 2019 rok 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także poprawi estetykę miasta. Zwiększona zostanie dostępność komunikacyjna miasta Pyzdry, będącego lokalnym ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Długość przebudowanej drogi 761 m. 

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia

Kwota dofinansowania: 294 298,20 zł

Całkowita wartość inwestycji: 420 426,00 zł

Okres realizacji: 2020 rok 

Celem zadania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia w celu podniesienia jej standardu technicznego, poziomu bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej. Długość przebudowanej drogi 985 m.