Państwowy Fundusz Celowy

Fundusz Dróg Samorządowych

wyświetl galerię w Cooliris
 • Państwowy Fundusz Celowy

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ul. Kilińskiego w Pyzdrach

Kwota dofinansowania: 132 477,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 220 795,82 zł
Okres realizacji: 2019 rok 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także poprawi estetykę miasta. Poprawiona zostanie dostępność komunikacyjna miasta, będącego lokalnym ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Długość przebudowanej drogi 616 m.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ul. Kilińskiego w Pyzdrach
 • Ul. Kilińskiego w Pyzdrach
 • Ul. Kilińskiego w Pyzdrach

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Pyzdrach

Kwota dofinansowania: 143 540,00 zł
Całkowita wartość inwestycji: 239 234,75 zł
Okres realizacji: 2019 rok 

Realizacja zadania podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, ale także poprawi estetykę miasta. Zwiększona zostanie dostępność komunikacyjna miasta Pyzdry, będącego lokalnym ośrodkiem administracyjnym i usługowym. Długość przebudowanej drogi 761 m. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Ul. Polna w Pyzdrach
 • Ul. Polna w Pyzdrach
 • Ul. Polna w Pyzdrach
 • Ul. Polna w Pyzdrach
 • Ul. Polna w Pyzdrach
 • Ul. Polna w Pyzdrach

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia

Kwota dofinansowania: 294 298,20 zł
Całkowita wartość inwestycji: 420 426,00 zł
Okres realizacji: 2020 rok 

Celem zadania jest wykonanie przebudowy drogi gminnej nr 408033 w m. Pietrzyków-Kolonia w celu podniesienia jej standardu technicznego, poziomu bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej. Długość przebudowanej drogi 985 m. 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Droga w Pietrzykowie Kolonii
 • Droga w Pietrzykowie Kolonii
 • Droga w Pietrzykowie Kolonii

FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Dłusk

Kwota dofinansowania: 379 551,25 zł
Całkowita wartość inwestycji: 678 713,40 zł 
Okres realizacji: 2021 rok 

Celem zadania jest podniesienie standardu technicznego, poziomu bezpieczeństwa i spójności sieci drogowej w gminie Pyzdry poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dłusk, która łączy się z drogą wojewódzką nr 466 i drogą gminną w m. Pyzdry. W ramach zadania planowane jest włączenie się w drogę wojewódzką, co zapewni poprawę spójności sieci dróg. Przebudowa drogi poprawi dostępność komunikacyjną mieszkańców wsi Dłusk, a przede wszystkim umożliwi objazd skrzyżowania dwóch dróg wojewódzkich w Pyzdrach. Przy drodze położone są zabudowania mieszkalne, gospodarstwo agroturystyczne, a droga ta stanowi jedyną możliwość dojazdu do nich. Dzięki przebudowie drogi mieszkańcy szybciej dojadą do miasta Pyzdry i obiektów handlowo-usługowych tam zlokalizowanych.

 

 

Państwowy Fundusz Celowy

Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Zadanie: Organizacja przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na liniach nr 9 i 10
Kwota dofinansowania: 122 508,00 zł
Całkowita wartość zadania: 136 392,24 zł
Okres realizacji: 2023 rok
Celem realizacji zadania jest przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych. Pozwoli to zwiększyć możliwości dotarcia mieszkańcom gminy środkami transportu publicznego do pracy, szkoły, placówek zdrowia i instytucji kultury.
Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy przez mieszkańców gminy