Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Pyzdr ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej o powierzchni 31.9906 ha, położonej w m. Pyzdry

Treść ogłoszenia dostępna pod linkiem https://www.bip.pyzdry.pl/plik,10472,tresc-ogloszenia.pdf