wyświetl galerię w Cooliris
 • swwznak-kolor.1281683387

Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Pyzdrach dz. nr 2177/3

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 109 423,26

Okres realizacji: 2022 rok

wyświetl galerię w Cooliris
 • staw
 • staw
 • staw
 • staw
 • staw
 • staw
 • staw

Środki Województwa Wielkopolskiego związane z budową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni co najmniej 4 m

Przebudowa drogi gminnej w m. Baraniec – obręb Grądy Dolne

Kwota dofinansowania: 111 375,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 298 328,97 zł

Okres realizacji: 2022 rok

wyświetl galerię w Cooliris
 • tablica informacyjna
 • droga
 • droga
 • droga
 • budowa drogi
 • tablica informacyjna

Środki Województwa Wielkopolskiego związane z budową, przebudową dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości jezdni co najmniej 4 m

Przebudowa drogi gminnej w m. Kolonia Janowska 

Kwota dofinansowania: 113 500,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 171 594,00 zł

Okres realizacji: 2021 rok

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie
 • Droga po remoncie

Rozbudowa drogi gminnej w m. Zapowiednia  

Kwota dofinansowania: 132 750,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 559 332,06 zł

Okres realizacji: 2021 rok

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • 36358
 • 36359
 • 36360
 • 36482
 • received_145928264365945
 • received_864104807635695

Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Pyzdrach dz. nr 2177/2

Kwota dofinansowania: 35 400,00 zł 

Całkowita wartość inwestycji: 70 400,96 zł

Okres realizacji: 2021 rok

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Renowacja stawu
 • Renowacja stawu
 • Renowacja stawu
 • Staw po renowacji
 • Staw po renowacji
 • Staw po renowacji