1. Referat Organizacyjny

Kierownik Grażyna Juszczak
tel. 63 2768-333 wew. 110

 • podinspektor ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu burmistrza
  Katarzyna Gozdowiak, tel. 63 2768-333

 • inspektor ds. organizacyjnych, kadrowych i płacowych
  Agnieszka Kamyszek, tel. 63 2768-333 wew. 112

 • podinspektor ds. obsługi Rady i jej organów
  Alina Banaszak, tel. 63 2768-333 wew. 107

2. Referat Finansowo - Podatkowy

Główna Księgowa/Kierownik
Marta Zielińska, tel. 63 2768-333 wew. 103

 • podinspektor ds. działalności gospodarczej
  Iwona Bąkowska, tel. 63 2768-333 wew. 108

 • referent ds. obsługi kasy
  Marta Kopczyńska, tel. 63 2768-333 wew. 106

 • inspektor ds. księgowości budżetowej
  Katarzyna Urbaniak, tel. 63 2768-333 wew. 126

 • referent ds. księgowości budżetowej
  Jolanta Fajka, tel. 63 2768-333 wew. 126
 • podinspektor ds. wymiaru podatku i opłat
  Mariola Jasińska, tel. 63 2768-333 wew. 108

 • referent ds. windykacji podatkowej
  Jolanta Kryszak, tel. 63 2768-333 wew. 109

3. Referat Inwestycyjny, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska

Kierownik
Robert Klimczak, tel. 63 2768-333 wew. 111

 • inspektor ds. zamówień publicznych, obrony cywilnej  i ochrony informacji niejawnych
  Aleksander Ciesielski, tel. 63 2768-333 wew. 110

 • podinspektor ds. gospodarki wodno-kanalizacyjnej
  Mirosław Balicki, tel. 63 2768-333 wew. 119

 • podinspektor ds. planowania przestrzennego
  Honorata Koszarek, tel. 63 2768-333 wew. 115

 • referent ds. rolnictwa, ochrony przeciwpożarowej, dróg gminnych
  Dorota Roszak, tel. 63 2768-333 wew. 116

 • inspektor ds. gospodarki nieruchomościami  i komunalizacji mienia
  Aleksandra Rusin, tel. 63 2768-333 wew. 115

4. Referat oświaty

Kierownik
Anna Wojciechowska, tel. 63 2768-333 wew. 117

 • inspektor ds. księgowości
  Ewa Kubacka, tel. 63 2768-333 wew. 117

 • inspektor ds. wynagrodzeń i obsługi szkół
  Magdalena Czerniak, tel. 63 2768-333 wew. 105

 • inspektor ds. księgowości
  Anna Bisiorek, tel. 63 2768-333 wew. 117

5. Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Elżbieta Gonerka tel. 63 2768-333 wew. 102

 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Joanna Czechyra, tel. 63 2768-333 wew. 127

6. Pozostałe stanowiska

 • Radca prawny
  mec. Alicja Płoszewska, tel. 63 2768-333 wew. 104

 • Inspektor Ochrony Danych
  Sławomir Laskowski, 509 776 801