Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LEADER

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego

W listopadzie 2017 r. zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego”. W ramach zadania, firma Goliat II Sp. z o.o. ze Rzgowa wykonała roboty w zakresie kształtowania zieleni i nawierzchni ścieżek pieszych oraz zainstalowała oświetlenie i meble uliczne.

Koszt inwestycji – 238 386,92 zł.
Otrzymane dofinansowanie: 128 835,00 zł.

Zadanie wykonano ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja została wybrana do realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo
Wartość operacji: 123 430,50  zł
Koszty kwalifikowalne: 122 267,00 zł
Dofinansowanie: 77 798,00 zł
Termin realizacji: 2020 r.

Cel:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Pyzdry poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Lisewie.

Roboty konserwacyjno-budowlane w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. Rynek

Wartość operacji: 146 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 122 267,00 zł
Dofinansowanie: 72 117,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Cel:  poprawa aktywności  społecznej  w  zakresie  kultury,  turystyki  i  rekreacji na obszarze LGD poprzez poddanie pracom konserwacyjno-budowlanym domu podcieniowego - obiektu zabytkowego w m. Pyzdry.