Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – LEADER

wyświetl galerię w Cooliris
 • PROW 2014-2020
 • Leader
 • 2 a flag_yellow_low

Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Nazwa zadania: Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego

W listopadzie 2017 r. zakończono prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa miejsca rekreacji i wypoczynku przy obiekcie kultury w Pyzdrach ul. Plac Sikorskiego”. W ramach zadania, firma Goliat II Sp. z o.o. ze Rzgowa wykonała roboty w zakresie kształtowania zieleni i nawierzchni ścieżek pieszych oraz zainstalowała oświetlenie i meble uliczne.

Koszt inwestycji – 238 386,92 zł.
Otrzymane dofinansowanie: 128 835,00 zł.

Zadanie wykonano ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Operacja została wybrana do realizacji przez Lokalną Grupę Działania „Z Nami Warto”

wyświetl galerię w Cooliris
 • Park przed modernizacją
 • Park przed modernizacją
 • Park przed modernizacją
 • Odnowione miejsce rekreacji
 • Odnowione miejsce rekreacji
 • Odnowione miejsce rekreacji
 • Odnowione miejsce rekreacji
 • Odnowione miejsce rekreacji
 • Odnowione miejsce rekreacji

Nazwa zadania: Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Lisewo

Wartość operacji: 123 430,50  zł
Koszty kwalifikowalne: 123.430,50 zł
Dofinansowanie: 77 848,00 zł

Termin realizacji: 2020 r.

Cel: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na terenie gminy Pyzdry poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Lisewie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Świetlica w Lisewie
 • Remont świetlicy w Lisewie
 • Remont świetlicy w Lisewie
 • 20210310_122317
 • 20210310_122347

Nazwa zadania: Roboty konserwacyjno-budowlane w budynku domu podcieniowego w Pyzdrach przy ul. Rynek

Wartość operacji: 146 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 122 267,00 zł
Dofinansowanie: 72 117,00 zł
Termin realizacji: 2021 r.

Cel:  poprawa aktywności  społecznej  w  zakresie  kultury,  turystyki  i  rekreacji na obszarze LGD poprzez poddanie pracom konserwacyjno-budowlanym domu podcieniowego - obiektu zabytkowego w m. Pyzdry. 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dom podcieniowy w Pyzdrach
 • Wnętrze jednej z izb
 • Podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze przed remontem
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu
 • Wnętrze w czasie remontu

Projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne:

Parafia Rzymsko - Katolicka Narodzenia N. Maryi Panny

Nazwa zadania: Remont elewacji wraz z wymianą okien z parapetami wewnętrznymi i drzwi budynku poklasztornego od strony ul. Zamkowej w Pyzdrach

Wartość operacji: 98 260,86  zł
Koszty kwalifikowalne: 98 260,86 zł
Dofinansowanie: 98 260,00 zł

Termin realizacji: 2017 r.

Cel: Przywrócenie właściwego stanu technicznego obiektu, zabezpieczenie przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, poprawa estetyki oraz przyciągnięcie lokalnej społeczności i odwiedzających do cennego zabytku na terenie LGD ,,Z Nami Warto".

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Remont budynku poklasztornego
 • Remont budynku poklasztornego

Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych "Bego" - Beata Wieczorek

Nazwa zadania: Przebudowa pomieszczeń w celu podniesienia standardów świadczonych usług rehabilitacji ambulatoryjnej w Pyzdrach

Wartość operacji: 145 605,00  zł
Koszty kwalifikowalne: 142 900,93 zł
Dofinansowanie: 99 034,00 zł

Termin realizacji: 2020-2021

Cel: Wzrost poziomu konkurencyjności firmy BEGO  poprzez rozszerzenie prowadzonej działalności o nowy rodzaj usług rehabilitacyjnych świadczonych stacjonarnie dla mieszkańców obszaru LGD ,,Z Nami Warto".