Strefa gospodarcza Pyzdry 5

wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Pyzdry 5 z lotu ptaka
 • Strefa Pyzdry 5 z lotu ptaka

Najważniejsze informacje

 • Położenie/nazwa lokalizacji Strefa Gospodarcza Pyzdry 5
  Działki nr: 1116/2

 • Powierzchnia nieruchomości - 8,001 ha

 • Właściciel/właściciele - Właściciel publiczny – gmina

 • Charakterystyka działki/Klasa gruntów wraz z powierzchnią:
  V - 5.3253 ha (66,6%)
  N -  0.1151 ha (1,4%)
  V -  1.9115 ha (23,9%)
  VI - 0.4205 ha (5,3%)
  W - 0.2227 ha (2,8%)

 • Obecne użytkowanie -  Lasy, łąki

 • Budynki i zabudowania na terenie - Strzelnica sportowa

 • Droga dojazdowa do terenu: Bezpośredni zjazd z drogi wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz

 • Istniejąca infrastruktura: Elektryczność, na terenie działki przyłącze energetyczne.

Strefa gospodarcza Pyzdry 5 - szczegółowe informacje

wyświetl galerię w Cooliris
 • Strefa Pyzdry 5
 • Strefa Pyzdry 5