Mamy nowy sprzęt komputerowy w bibliotece

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. 
  Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. 
  W ramach zadania zakupiono: 2 laptopy, 3 czytniki e-booków, 3 tablety, 3 roboty edukacyjne oraz oprogramowanie antywirusowe. Koszt ogółem zadania wynosił 12.000.zł, z tego 10.000 .zł dofinansowania z Instytutu Książki.
   Ze sprzętu można korzystać w bibliotecznej czytelni. Przysłuży się on również do poszerzenia oferty zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe oraz lekcji programowania dla dzieci i młodzieży. 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Nowy sprzęt w bibliotece
  • Nowy sprzęt w bibliotece
  • Nowy sprzęt w bibliotece
  • Nowy sprzęt w bibliotece

wstecz