Spotkanie opłatkowe emerytów

    Choć mamy już prawie połowę stycznia, wczorajsze popołudnie w Centrum Kultury wypełniła iście świąteczna atmosfera. Przy wspólnym stole zasiedli członkowie Koła Emerytów, by złożyć sobie noworoczne życzenia.
    Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań. Złotą Odznaką Honorową PZERiI wyróżniono Panią Barbarę Sulkowską. Pamiątkowe odznaczenie wręczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Poznaniu.
    Gościem specjalnym były członkinie Stowarzyszenia Wrzesińskiego Klubu AMAZONKI, które przypomniały jak ważne są badania okresowe. Później przyszła pora na zabawę. Głośnym rozmowom i tańcom nie było końca. Pyzdrscy Seniorzy w Nowy Rok wkroczyli aktywnie!

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZŁOTE GODY 2024 R.

Dostojni Jubilaci
Burmistrz Pyzdr zaprasza wszystkie Pary Małżeńskie, które zawierały związek małżeński w 1974 r. oraz zamieszkują na terenie gminy i miasta Pyzdry do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. Prosimy zatem Pary Małżeńskie zainteresowane odznaczeniem o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Pyzdrach w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. pokój nr 3, tel. 63-2768-333 wew.102
Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach przyjmuje również zgłoszenia Par Małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  

.

 

Kwalifikacja wojskowa

Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznik 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na terenie powiatu wrzesińskiego odbędzie się w dniach od 27 lutego do 15 marca 2024 r.

Osoby z terenu gm. Pyzdry podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej o terminie kwalifikacji zostaną powiadomione indywidualnym wezwaniem.

Zaproszenie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w jutrzejszym wydarzeniu, podczas którego zostanie odsłonięta rzeźba upamiętniająca pierwszy wystrzał armatni na ziemiach polskich.

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat najnowszy

Pyzdry kolebką polskiej artylerii

    Dziś miało miejsce odsłonięcie rzeźby upamiętniającej pierwszy na ziemiach polskich wystrzał armatni. Pyzdry teraz wszystkim kojarzyć się będą z początkami polskiej artylerii.
    Kameralna uroczystość stała się symbolicznym zakończeniem rewitalizacji rynku, która odbywała się przez ostatnie miesiące. Wzięli w niej udział mieszkańcy, zaproszeni goście, a wśród nich reprezentanci wojska i stowarzyszeń artyleryjskich. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonali: Gen. Dyw. Sławomir Owczarek - Inspektor Rodzaju Wojsk, Gen.Bryg. w stanie spoczynku Antoni Skibiński - nestor artylerii polskiej, Płk Roman Kłosińki - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Dariusz Guńka - wykonawca rzeźby, Michał Pyrzyk - Poseł na Sejm RP, Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński, Justyna Sosnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej i Przemysław Dębski - Burmistrz Pyzdr. Ceremoniał odsłonięcia podkreślił oczywiście wystrzał armaty.
   Druga część uroczystości odbyła się w sali kina. Włodarz gminy składał podziękowania tym, którzy promują Pyzdry, jako miasto pierwszego wystrzału. Natomiast prof. Jerzy Łojko wygłosił okolicznościową prelekcję.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w zakresie:
krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej i umacnianie tożsamości europejskiej;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 19 stycznia 2024 roku
jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1496,styczen-2024?tresc=24806

DODATEK OSŁONOWY – 2024 rok

Dodatek osłonowy realizował będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
Wnioski można składać:
1. papierowo od 25 stycznia 2024 r.

 • w siedzibie MGOPS w Pyzdrach, pl. Sikorskiego 19  
 • w godzinach 800 – 1500 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki
 • w czwartki w godzinach  800 – 1700 (w okresie od 25 stycznia do 29 lutego br.)

2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek (nie wiadomość) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek ma na celu wsparcie „osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe. 
Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.
 Ile wyniesie dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy podwyższony, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od stycznia 2024 r. do końca czerwca 2024 r.
Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Dyżur poselski

Poseł Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 31 stycznia 2024r. 
31 stycznia 2024 r. w godz. 15.00 do 17.00
siedziba Filii Biura Poselskiego we Wrześni, ul. 3 Maja 4, budynek ZNP

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok.
Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysyłane do końca lutego br.
Jak co roku, do końca lutego, ZUS roześle do swoich klientów deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Otrzyma ją każdy, kto, chociażby przez jeden dzień w 2023 r., pobierał świadczenie z ZUS – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.
PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.
PIT-11A otrzymają również świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i  pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.
Co ważne, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku oraz świadczeniobiorców zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie których świadczenia wypłacane z ZUS podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego.
Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.
ZUS przypomina, że w szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.
Świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinni zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co  w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

WOŚP - ruch gorących serc

    Już za tydzień 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku będzie to kolorowe i radosne święto wzajemnej życzliwości i pomocy. Tym razem pieniądze zbieramy na ratowanie płuc po pandemii.
Przez cały dzień kwestować będą wolontariusze.
Impreza towarzyszącą tej akcji odbędzie się tym razem w CKSiP. Występy artystyczne odbywać się będą w sali kina, a z dodatkowych atrakcji będzie można skorzystać na drugiej sali, na naszym podwórku i w sąsiadującej z nami strażnicy.
Nadal oczekujemy na wsparcie firm i instytucji w celu przekazania przedmiotów oraz usług na licytacje.
wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Nowe chodniki w Gminie Pyzdry

Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie gminy wybudował w Lisewie  nowy chodnik z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
Wykonany został odcinek o długości 350 m, który połączył mały park z drogą powiatową. Inwestycja kosztowała 180 tys. zł.
Natomiast w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 w Pietrzykowie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koninie wykonał remont chodnika na odcinku 130 mb kosztem prawie 113 tys. zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniach od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu podatku określonego na 2024r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł x średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Spotkanie z prawnikiem

Darmowe spotkanie z prawnikiem.
Wydarzenie jest zorganizowane przez Fundację Taurus w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacja prawna. Spotkanie będzie dotyczyło prawa spadkowego.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Ruszył nabór wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.
Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2024 r., ZUS wypłaci świadczenie  do 30 czerwca 2024 r., w maju 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu  2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2024 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2024 r.  – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 45 - 74 lat,
które w ciągu 24-miesięcy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ
12.03.2024r. przy OSP w Pyzdrach  Pl. Sikorskiego 19

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

6 lutego 2024 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach finał Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.
W konkursie wzięło udział dziesięcioro reprezentantów ze szkół z gminy Pyzdry, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolnego etapu konkursu.
Zadania konkursowe sprawdzały zakres wiedzy uczniów z zasobu słownictwa, znajomości gramatyki oraz rozumienia czytanych treści w języku angielskim.
Laureatami konkursu zostali:
 I miejsce: Norbert Jaszczak (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie),
 II miejsce: Dominika Żądło (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach)
 III miejsce: Tymoteusz Wesołek (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach).
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Konkurs nie mógłby odbyć się bez wsparcia sponsorów, dzięki którym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.
Fundatorami nagród w konkursie byli Burmistrz Pyzdr p. Przemysław Dębski, Dyrektor Banku Spółdzielczego we Wrześni oddział w Pyzdrach p. Marek Sobczak, Przewodniczący Zarządu Miasto - Osiedle p. Mirosław Balicki.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Kolejny odcinek promenady nad Wartą

Powstanie kolejny odcinek promenady nad Wartą
Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski  podpisał z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy umowę na budowę ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Warty.
Nowy odcinek o długości 400  mb połączy istniejącą promenadę z podejściem w kierunku wiatraka holenderskiego. Będzie wykonany z tłucznia kamiennego spojonego żywicą epoksydową.
Zadanie będzie kosztować ponad 630 tys. zł.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 116 411,00 zł.

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Ogłoszenie

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2024 roku nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów. Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 13:00.

 

Bezpłatne spotkanie z prawnikiem

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Fundacji Taurus
świadczącej usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wrzesińskiego, zapraszamy na bezpłatne spotkanie z prawnikiem w dniu 7 marca 2024 r., o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Pałczynie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni,
w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
Stawki pomocy
Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:
1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).
Nabór wniosków
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(www.arimr.gov.pl)
Pomoc a ubezpieczenie
Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.
Podstawa prawna
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

 

Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim

„Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie- wkrótce ruszy nabór.
Powyższy projekt będzie realizowany w ramach działania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na:htthttps://arrkonin.org.pl/juz-wkrotce-ruszy-pierwszy-nabor-w-ramach-projektu-uslugi-rozwojowe-inwestycja-w-kapital-ludzki-w-podregionie-koninskim/
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • grafika
 • dokument