Spotkanie opłatkowe emerytów

    Choć mamy już prawie połowę stycznia, wczorajsze popołudnie w Centrum Kultury wypełniła iście świąteczna atmosfera. Przy wspólnym stole zasiedli członkowie Koła Emerytów, by złożyć sobie noworoczne życzenia.
    Spotkanie było doskonałą okazją do podsumowań. Złotą Odznaką Honorową PZERiI wyróżniono Panią Barbarę Sulkowską. Pamiątkowe odznaczenie wręczyli przedstawiciele Zarządu Oddziału Okręgowego PZERiI w Poznaniu.
    Gościem specjalnym były członkinie Stowarzyszenia Wrzesińskiego Klubu AMAZONKI, które przypomniały jak ważne są badania okresowe. Później przyszła pora na zabawę. Głośnym rozmowom i tańcom nie było końca. Pyzdrscy Seniorzy w Nowy Rok wkroczyli aktywnie!

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

ZŁOTE GODY 2024 R.

Dostojni Jubilaci
Burmistrz Pyzdr zaprasza wszystkie Pary Małżeńskie, które zawierały związek małżeński w 1974 r. oraz zamieszkują na terenie gminy i miasta Pyzdry do składania wniosków o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o orderach i odznaczeniach, Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat. Prosimy zatem Pary Małżeńskie zainteresowane odznaczeniem o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Pyzdrach w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r. pokój nr 3, tel. 63-2768-333 wew.102
Urząd Stanu Cywilnego w Pyzdrach przyjmuje również zgłoszenia Par Małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

  

.

 

Kwalifikacja wojskowa

Burmistrz Pyzdr informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa wielkopolskiego kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn rocznik 2005 oraz mężczyzn urodzonych w latach 2000–2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej na terenie powiatu wrzesińskiego odbędzie się w dniach od 27 lutego do 15 marca 2024 r.

Osoby z terenu gm. Pyzdry podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej o terminie kwalifikacji zostaną powiadomione indywidualnym wezwaniem.

Zaproszenie

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w jutrzejszym wydarzeniu, podczas którego zostanie odsłonięta rzeźba upamiętniająca pierwszy wystrzał armatni na ziemiach polskich.

wyświetl galerię w Cooliris
 • plakat najnowszy

Pyzdry kolebką polskiej artylerii

    Dziś miało miejsce odsłonięcie rzeźby upamiętniającej pierwszy na ziemiach polskich wystrzał armatni. Pyzdry teraz wszystkim kojarzyć się będą z początkami polskiej artylerii.
    Kameralna uroczystość stała się symbolicznym zakończeniem rewitalizacji rynku, która odbywała się przez ostatnie miesiące. Wzięli w niej udział mieszkańcy, zaproszeni goście, a wśród nich reprezentanci wojska i stowarzyszeń artyleryjskich. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonali: Gen. Dyw. Sławomir Owczarek - Inspektor Rodzaju Wojsk, Gen.Bryg. w stanie spoczynku Antoni Skibiński - nestor artylerii polskiej, Płk Roman Kłosińki - Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Dariusz Guńka - wykonawca rzeźby, Michał Pyrzyk - Poseł na Sejm RP, Dionizy Jaśniewicz - Starosta Wrzesiński, Justyna Sosnowska - Przewodnicząca Rady Miejskiej i Przemysław Dębski - Burmistrz Pyzdr. Ceremoniał odsłonięcia podkreślił oczywiście wystrzał armaty.
   Druga część uroczystości odbyła się w sali kina. Włodarz gminy składał podziękowania tym, którzy promują Pyzdry, jako miasto pierwszego wystrzału. Natomiast prof. Jerzy Łojko wygłosił okolicznościową prelekcję.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby
 • Odsłonięcie rzeźby

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w zakresie:
krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej i umacnianie tożsamości europejskiej;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 19 stycznia 2024 roku
jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1496,styczen-2024?tresc=24806

DODATEK OSŁONOWY – 2024 rok

Dodatek osłonowy realizował będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
Wnioski można składać:
1. papierowo od 25 stycznia 2024 r.

 • w siedzibie MGOPS w Pyzdrach, pl. Sikorskiego 19  
 • w godzinach 800 – 1500 w poniedziałki, wtorki, środy, piątki
 • w czwartki w godzinach  800 – 1700 (w okresie od 25 stycznia do 29 lutego br.)

2. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP – wniosek (nie wiadomość) opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek ma na celu wsparcie „osób najuboższych w celu eliminacji zjawiska ubóstwa i wykluczenia energetycznego”, dlatego przewidziano kryterium dochodowe. 
Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące).
 3. W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu członka rodziny przekracza ww. kryteria, dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Uwzględniany jest dochód osiągnięty w 2022 roku.
 Ile wyniesie dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy wyniesie:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy podwyższony, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od stycznia 2024 r. do końca czerwca 2024 r.
Wnioski składa się w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Dodatek osłonowy wypłacany będzie jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będą przekazywane na wskazany adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, informację o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Dyżur poselski

Poseł Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 31 stycznia 2024r. 
31 stycznia 2024 r. w godz. 15.00 do 17.00
siedziba Filii Biura Poselskiego we Wrześni, ul. 3 Maja 4, budynek ZNP

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

ZUS wysyła deklaracje PIT za 2023 r. dla świadczeniobiorców

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok.
Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysyłane do końca lutego br.
Jak co roku, do końca lutego, ZUS roześle do swoich klientów deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Otrzyma ją każdy, kto, chociażby przez jeden dzień w 2023 r., pobierał świadczenie z ZUS – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.
PIT-40A otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub rozliczenie wyniesie zero złotych. Dotyczy to także emerytów i rencistów zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zgodnie z którymi emerytury i renty z ZUS podlegają opodatkowaniu w Polsce.
PIT-11A to informacja o dochodach dotycząca osób, które pobierały inne niż wymienione powyżej świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego m.in. zasiłki: chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne. Deklaracje te otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego albo w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.
PIT-11A otrzymają również świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo wniosek o obliczanie i  pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej, czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.
PIT-11 otrzymają z kolei osoby, które pobrały w ubiegłym roku: świadczenie należne po osobie zmarłej, alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub należności na zaspokojenie potrzeb rodziny jeżeli pozostają w rozdzielności majątkowej.
Co ważne, ZUS nie rozlicza świadczeniobiorców z nadpłatą podatku oraz świadczeniobiorców zamieszkałych za granicą w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, na podstawie których świadczenia wypłacane z ZUS podlegają opodatkowaniu w państwie zamieszkania. Takie osoby otrzymają PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego.
Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego. Jeśli świadczeniobiorca nie uzyskał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36.
ZUS przypomina, że w szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.
Świadczeniobiorcy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, w takim przypadku powinni zrobić to w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia. Każdy emeryt i rencista może również przekazać 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jeżeli jest to ta sama organizacja co  w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.

WOŚP - ruch gorących serc

    Już za tydzień 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku będzie to kolorowe i radosne święto wzajemnej życzliwości i pomocy. Tym razem pieniądze zbieramy na ratowanie płuc po pandemii.
Przez cały dzień kwestować będą wolontariusze.
Impreza towarzyszącą tej akcji odbędzie się tym razem w CKSiP. Występy artystyczne odbywać się będą w sali kina, a z dodatkowych atrakcji będzie można skorzystać na drugiej sali, na naszym podwórku i w sąsiadującej z nami strażnicy.
Nadal oczekujemy na wsparcie firm i instytucji w celu przekazania przedmiotów oraz usług na licytacje.
wyświetl galerię w Cooliris
 • -

Nowe chodniki w Gminie Pyzdry

Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie gminy wybudował w Lisewie  nowy chodnik z betonowej kostki brukowej wraz z odwodnieniem.
Wykonany został odcinek o długości 350 m, który połączył mały park z drogą powiatową. Inwestycja kosztowała 180 tys. zł.
Natomiast w ciągu drogi wojewódzkiej nr 466 w Pietrzykowie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koninie wykonał remont chodnika na odcinku 130 mb kosztem prawie 113 tys. zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry
 • Nowe chodniki w Gminie Pyzdry

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniach od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu podatku określonego na 2024r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł x średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Spotkanie z prawnikiem

Darmowe spotkanie z prawnikiem.
Wydarzenie jest zorganizowane przez Fundację Taurus w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: udzielanie nieodpłatnych porad prawnych oraz edukacja prawna. Spotkanie będzie dotyczyło prawa spadkowego.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Ruszył nabór wniosków o 800+ na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego ZUS zaczął przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do ZUS odpowiedni wniosek wyłącznie drogą elektroniczną.
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Wniosek można również wypełnić na komputerze za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia albo swój bank – jeśli bank uruchomił taką usługę. Jeżeli rodzic złoży wniosek przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez klienta we wniosku.
Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2024 r., ZUS wypłaci świadczenie  do 30 czerwca 2024 r., w maju 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu  2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu 2024 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2024 r., wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu 2024 r.  – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2024 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badanie mammograficzne dla Pań w wieku 45 - 74 lat,
które w ciągu 24-miesięcy nie miały przeprowadzonego profilaktycznego badania mammograficznego na koszt NFZ
12.03.2024r. przy OSP w Pyzdrach  Pl. Sikorskiego 19

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Gminny Konkurs Języka Angielskiego

6 lutego 2024 r. odbył się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach finał Gminnego Konkursu Języka Angielskiego.
W konkursie wzięło udział dziesięcioro reprezentantów ze szkół z gminy Pyzdry, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas szkolnego etapu konkursu.
Zadania konkursowe sprawdzały zakres wiedzy uczniów z zasobu słownictwa, znajomości gramatyki oraz rozumienia czytanych treści w języku angielskim.
Laureatami konkursu zostali:
 I miejsce: Norbert Jaszczak (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lisewie),
 II miejsce: Dominika Żądło (Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Pyzdrach)
 III miejsce: Tymoteusz Wesołek (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach).
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
Konkurs nie mógłby odbyć się bez wsparcia sponsorów, dzięki którym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody.
Fundatorami nagród w konkursie byli Burmistrz Pyzdr p. Przemysław Dębski, Dyrektor Banku Spółdzielczego we Wrześni oddział w Pyzdrach p. Marek Sobczak, Przewodniczący Zarządu Miasto - Osiedle p. Mirosław Balicki.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego

Kolejny odcinek promenady nad Wartą

Powstanie kolejny odcinek promenady nad Wartą
Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski  podpisał z Firmą Budowlano-Usługową EKO-BUD s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy umowę na budowę ścieżki spacerowej wzdłuż rzeki Warty.
Nowy odcinek o długości 400  mb połączy istniejącą promenadę z podejściem w kierunku wiatraka holenderskiego. Będzie wykonany z tłucznia kamiennego spojonego żywicą epoksydową.
Zadanie będzie kosztować ponad 630 tys. zł.
Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 116 411,00 zł.

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Ogłoszenie

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2024 roku nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów. Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 26 lutego 2024 roku o godzinie 13:00.

 

Bezpłatne spotkanie z prawnikiem

W ramach działań z zakresu edukacji prawnej Fundacji Taurus
świadczącej usługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wrzesińskiego, zapraszamy na bezpłatne spotkanie z prawnikiem w dniu 7 marca 2024 r., o godzinie 18.00 w Świetlicy wiejskiej w Pałczynie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni,
w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.
Stawki pomocy
Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:
1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).
Nabór wniosków
Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(www.arimr.gov.pl)
Pomoc a ubezpieczenie
Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.
Podstawa prawna
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

 

Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim

„Usługi rozwojowe – inwestycja w kapitał ludzki w podregionie konińskim” projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie- wkrótce ruszy nabór.
Powyższy projekt będzie realizowany w ramach działania Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na:htthttps://arrkonin.org.pl/juz-wkrotce-ruszy-pierwszy-nabor-w-ramach-projektu-uslugi-rozwojowe-inwestycja-w-kapital-ludzki-w-podregionie-koninskim/
 
wyświetl galerię w Cooliris
 • grafika
 • dokument

Dyżury PSG dla mieszkańców zainteresowanych przyłączem gazowym.

Firma Artbix zakończyła budowę sieci gazowej na terenie miasta Pyzdry.
Aby zapewnić sobie możliwość korzystania z gazu należy rozpocząć dość czasochłonną procedurę projektowania i budowy przyłącza gazowego.
Wobec powyższego w dniach:
06.03.2024 r.,
13.03.2024 r.,
20.03.2024 r.,
27.03.2024 r.
w godzinach od 8:00 do 14:00 można skorzystać z pomocy pracownika Polskiej Spółki Gazownictwa.
Dyżury już po raz ostatni odbywać się będą w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach biuro nr 6. Zapraszamy!

 

Emerycie/Rencisto jeśli dorabiałeś do świadczenia, do końca lutego rozlicz się z tego w ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach.
Renciści i emeryci, którzy przeszli na wcześniejszą emeryturę, a w  ubiegłym roku pracowali zawodowo, powinni do 29 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych 2023 r. przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym - w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla świadczeniobiorcy. 
Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia pracodawcy, który zatrudnia emeryta lub rencistę. Osoby opłacające składki same za siebie (np. prowadzący działalność gospodarczą) powinny przedstawić oświadczenie o wysokości przychodu. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność, za przychód uważa się  podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Zaświadczenie/oświadczenie należy dostarczyć do oddziału ZUS, który wypłaca emeryturę lub rentę.
Osiągany przez emeryta/rencistę przychód może wpływać na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia.

Informacja o wyborze oferty na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry.

Informacja w sprawie wyboru oferty o udzieleniu dotacji na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry.
Burmistrz Pyzdr po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdza do realizacji zadania w działach „Podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej i umacnianie tożsamości europejskiej w 2024r.”, „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2024r.” oraz „Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2024r.”.
Przyznanie dotacji  nastąpi w drodze umów, które określają szczegółowe prawa i obowiązki stron.

 

 

Od marca emerytury i renty w górę

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych.
Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procenta.
Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji uzależniona jest od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika - 112,12 procent - została opublikowana w Monitorze Polskim.
Aby świadczenie zostało zwaloryzowane nie trzeba składać żadnego wniosku, odbywa się to automatycznie – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce - Każdy emeryt i rencista, który ma prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się jednak  nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można  sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji
Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie  1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna. Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2 419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe dla tej grupy wynosić będzie 6 246,13 zł.
Wzrosną też dodatki do świadczeń                     
Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

I tak dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

 

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 1 marca 2024 roku
jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1501,marzec-2024?tresc=25149

 

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

XLV nadzwyczajna sesja  Rady Miejskiej w Pyzdrach 1 marca 2024 r. w sali kina w Pyzdrach o godz. 13 00.
Porządek obrad w załączniku

Badania ankietowe 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina,
że w 2024 r. na terenie gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane jest Badanie budżetów gospodarstw domowych (BBGD).

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Bieg Tropem Wilczym 2024

1 marca 2024 r. w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych po raz trzeci w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się Bieg Tropem Wilczym.
Łącznie z klas IV-VI uczestniczyło w nim 62 uczniów. Bieg na dystansie 1963 metrów ukończyli wszyscy startujący uczniowie.
Symboliczny bieg upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, które działało w latach 1944–1963 w przedwojennych granicach Polski.
Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta IV-VI

1.       Maja kl. V
 Zofia kl. V
Alicja kl. IV

Chłopcy IV-VI

1.       Igor kl. IV
 Paweł kl. V
Alan kl. VI

Dziewczęta VII-VIII

1.       Faustyna kl. VII
Samanta kl. VIII
Dominika kl. VIII

Chłopcy VII-VIII

1.       Bartosz kl. VII
Jakub kl. VIII
Wiktor kl. VII

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
wyświetl galerię w Cooliris
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024
 • Bieg Tropem Wilczym 2024

Ważny komunikat dla mieszkańców

Komunikat do wszystkich właścicieli psów na terenie Gminy i Miasta Pyzdry
Właściciele psów ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich czworonogów. Mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi. Obowiązkiem każdego właściciela jest takie dopilnowanie zwierzęcia, aby było jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Obowiązek taki nakładają na właściciela obowiązujące przepisy prawa:
Art. 10a ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt :„Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna
Art. 77. § 1 Kodeksu wykroczeń : „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. §  2.  Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”
W reakcji na zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, dotyczące psów biegających po ulicach Pyzdr informujemy że psy w większości przypadków mają swoich właścicieli.
Pojawiające się na ulicach „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane/zabezpieczone przez właściciela. Do obowiązków Gminy, wynikających
z ustawy o ochronie zwierząt należy sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Przypadki błąkających się psów, które mają właściciela należy zgłaszać na Policję.
Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych) należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu lub całodobowo telefonicznie  Policji.
Przypadki psów agresywnych, atakujących przechodniów, (jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która podejmując interwencję, powiadomi też lekarza weterynarii, działającego na zlecenie Gminy.

Obwieszczenie o obwodach wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr z dnia 28 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada; Sołectwo: Tarnowa.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46,

62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=


2

Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10,

 62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

3

Sołectwo Ksawerów: Ksawerów; Sołectwo Pietrzyków: Pietrzyków; sołectwo Pietrzyków Kolonia: Pietrzyków-Kolonia

Środowiskowy Dom Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

4

Sołectwo Białobrzeg: Białobrzeg; sołectwo Trzcianki: Królewiny, Trzcianki; Sołectwo Walga: Walga; Sołectwo Wrąbczynek: Wrąbczynek; sołectwo Wrąbczynkowskie Holendry: Wrąbczynkowskie Holendry; Sołectwo Zapowiednia: Białobrzeg Ratajski, Glinianki, Zapowiednia, Żdżary

Budynek po dawnej szkole podstawowej, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry

5

sołectwo Ciemierów: Ciemierów; sołectwo Ciemierów-Kolonia: Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo; Sołectwo Dolne Grądy: Dolne Grądy, Baraniec, Zimochowiec; sołectwo Górne Grądy: Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska; Sołectwo Kruszyny: Benewicze, Kruszyny, Lisiaki, Tłoczyzna

 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

6

Sołectwo Lisewo: Lisewo, Olsz

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Lisewo 108, 62-310 Pyzdry

7

Sołectwo Dłusk: Dłusk; sołectwo Rataje: Rataje

Świetlica Wiejska w Ratajach, Rataje 22, 62-310 Pyzdry

8

Sołectwo Ruda Komorska: Ruda Komorska, Łupice; Sołectwo Zamość: Modlica, Zamość

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

9

Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

Centrum Kultury, Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”-eliminacje gminne

5 marca 2024 r. w Sali Centrum Kultury Promocji i Sportu w Pyzdrach odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Turniej jest adresowany do wszystkich młodych ludzi zainteresowanych bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową (nie tylko członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych). Turniej przeprowadzany jest we wszystkich województwach, od szczebla lokalnego do ogólnopolskiego w trzech grupach wiekowych. Rywalizacja jest przeprowadzona w formie testu pisemnego, zadań praktycznych i finału ustnego.
W tegorocznych eliminacjach najlepsze wyniki uzyskali:

I grupa wiekowa (klasy I-IV)

1.            Sebastian Węgrzynek – SP Pyzdry

2.            Klaudia Grześkowiak –SP Lisewo

3.            Filip Frąckowiak-  NSP Pietrzyków

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

1.            Sandra Majdecka- SSP Lisewo

2.            Paweł Marciniak – SP Pyzdry

3.            Adam Staszak – NSP Pietrzyków

III grupa wiekowa (szkoły ponadpodstawowe)

1.            Szymon Nowaczyk – LO Września

2.            Michalina Jędrusiak – ZSZ Września

3.            Jakub Przybyła – ZSOiZ Zagórów

Laureaci otrzymali upominki od @Gmina i Miasto Pyzdry.

Gratulujemy uczestnikom, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach na szczeblu powiatowym, które odbędą się już 22 marca 2024 r.
Do zobaczenia za rok J

wyświetl galerię w Cooliris
 • Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 • Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Spotkanie dla osób zainteresowanych prowadzeniem własnej firmy

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

INFORMACJA O ZGROMADZENIU – PROTEST ROLNIKÓW

Burmistrz Pyzdr informuje,że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym dnia 20 marca 2024 r.
od godz. 6:00 do godz. 18:00 zostanie zablokowany przez uczestników protestu most nad rzeką Wartą w Pyzdrach - droga wojewódzka nr 442.
Organizator zgromadzenia dopuszcza ruch pieszych oraz w godz. 6:00-8:00 oraz 15:00-16:00 przejazd pojazdów.
Planujących podróż w dniu 20 marca br. prosimy o uwzględnienie ewentualnych utrudnień i zachowanie ostrożności.

Komunikat dla mieszkańców

Komunikat w sprawie ofert składanych mieszkańcom w ramach programu "Czyste Powietrze" oraz kontroli posiadanego źródła ogrzewania.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Treść komunikatu

Tydzień Języka Ojczystego

W dniach od 4 do 8 marca br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach obchodzony był Tydzień Języka Ojczystego.
Uczniowie wykonywali zadania propagujące piękno polskiej mowy oraz poprawność językową.
Projekt rozpoczął się od konkursu „Z frazeologią za pan brat”,  w którym trzech przedstawicieli z każdej klasy rozwiązywało test sprawdzający znajomość związków frazeologicznych. Najlepszą znajomością związków frazeologicznych wykazały się uczennice: Julia Dębska z klasy VIa i Oliwia Wojciechowicz z klasy VIIIa, które zdobyły maksymalną ilość punktów, a zarazem najwięcej punktów dla swoich klas.
Kolejne zadanie polegało na przygotowaniu plakatów „Stop wulgaryzmom”, najlepsze zostały zaprezentowane na górnym holu.
Natomiast w konkursie fotograficznym „Nasze lektury” udział wzięli uczniowie z klas:  IVb, Va, Vb, VIa, VIb, VIIb, którzy przygotowali fotografię zainspirowaną omawianą w tym roku szkolnym lekturą.
Ostatnim zadaniem uczniów, wzorem Wisławy Szymborskiej, było ułożenie lepiei.
Najwięcej punktów do Rankingu o Puchar Króla zdobyła klasa VIa, która w nagrodę otrzymuje „Dzień bez pytania”, II miejsce zajęły klasy IVb, Va, VIb i VIIb, które w nagrodę otrzymują „Lekcję bez pytania”.
Nad realizacją projektu czuwały panie: Olga Dębska, Maria Kalińska, Anna Michalak, Beata Paprzycka.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego
 • Tydzień Języka Ojczystego

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyzdrach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach
z dnia 18 marca 2024 r.

 

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pyzdrach
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza
w Pyzdrach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
do Rady Miejskiej w Pyzdrach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Okręg wyborczy Nr 1

 

1.

CIEŚLAK Marek Maria, lat 49, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - Lista nr 1

 

 

2.

RADNA Ewa Violetta, lat 53, zam. Tarnowa,

zgłoszona przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI - Lista nr 3

 

 

3.

PASZAK Norbert, lat 26, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

4.

PASZAK Krzysztof, lat 67, zam. Tarnowa,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 2

 

1.

WICHER Renata, lat 32, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

KŁOSSOWSKA Elżbieta Maria, lat 61, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

MNICH Monika, lat 46, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

CHACIUK Kamil Dawid, lat 40, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW PIOTRA SIKORY - Lista nr 15

 

 

3.

SULKOWSKA Barbara Bożena, lat 68, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 4

 

1.

OLEJNICZAK Ewa Irena, lat 52, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

PYRZYK Henryk Paweł, lat 69, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 5

 

1.

PATERKA Paulina Weronika, lat 25, zam. Dłusk,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

BUDZISZEWSKI Marcin Andrzej, lat 38, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 6

 

1.

SIKORA Piotr Konrad, lat 52, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW PIOTRA SIKORY - Lista nr 15

 

 

2.

NOWAK Robert, lat 45, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

 

 

 

Okręg wyborczy Nr 7

 

1.

WOJCIŃSKI Przemysław, lat 45, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

RATAJCZYK Elżbieta, lat 57, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 8

 

1.

KLIMAS Patrycja, lat 37, zam. Rataje,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

ŁYSKAWA Andrzej, lat 65, zam. Rataje,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 9

 

1.

TKACZ Agnieszka, lat 32, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

SOSNOWSKA Justyna, lat 43, zam. Pyzdry,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 10

 

1.

WICHER Marcin Piotr, lat 37, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

JANIAK Stanisław Ireneusz, lat 71, zam. Zapowiednia,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 11

 

1.

MAZUREK Magdalena, lat 37, zam. Wrąbczynkowskie Holendry,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

SIKORSKA-ROGOWSKA Zofia, lat 41, zam. Wrąbczynek,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 12

 

1.

NOWICKA Ilona, lat 55, zam. Ciemierów,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 13

 

1.

WAWRZYNIAK Anna, lat 51, zam. Dolne Grądy,

zgłoszona przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

PILARSKI Piotr Paweł, lat 39, zam. Dolne Grądy,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Okręg wyborczy Nr 14

 

1.

PODLEWSKI Mieczysław, lat 61, zam. Ruda Komorska,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

2.

STYCZYŃSKI Karol Lech, lat 40, zam. Zamość,

zgłoszony przez KWW KS - Lista nr 17

 

 

Okręg wyborczy Nr 15

 

1.

MILBRANT Marek, lat 44, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW MŁODE PYZDRY - Lista nr 14

 

 

2.

ŁAKOMA Monika Magdalena, lat 47, zam. Lisewo,

zgłoszona przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY - Lista nr 16

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach

 

Honorata Koszarek

wyświetl galerię w Cooliris
 • Obwieszczenie
 • Obwieszczenie

Dzień Liczby Pi

14 marca to Dzień Liczby Pi.
 Dlaczego? W Ameryce datę 14 marca zapisuje się jako 3.14, a dokładnie tyle wynosi stosowana w praktyce przybliżona wartość liczby Pi (π~3,14).
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach uczniowie mieli okazję przyjrzeć się bliżej tej liczbie.
Tajemnicza π jest liczbą niewymierną, jej rozwinięcie dziesiętne ma nieskończenie wiele cyfr po przecinku. Przekonali się o tym uczniowie klas IV, którzy wykonali długie łańcuchy rozszerzenia dziesiętnego tej liczby.
Uczniowie klas V szukali Pi w wyrazach, wykonali kompozycje z kwiatków i figur geometrycznych oraz zadania z kodowania.
Klasy VI wykonały kolorowe parkietaże oparte na kształcie π, a uczniowie klas VII grafikę - Miasto Pi.
Klasa VIII zajęła się pomiarami, obliczeniami i kodowaniem.
Były też filmy z informacjami i ciekawostkami o liczbie π oraz gra Wyturlaj Pi.
Zespołowa aktywność i integracja wywołała pozytywną atmosferę, sprzyjała nauce przez zabawę, a w szkole zrobiło się kolorowo i zaroiło się od liczb.
Nad całością czuwały panie uczące matematyki, którym liczba Pi nie sprawia kłopotu: p. Elżbieta Górska, p. Małgorzata Radziejewska oraz p. Katarzyna Depczyńska-Wlazło.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • Dzień Liczby Pi
 • 432597424_415558580850014_5478211794355011854_n
 • 432681141_415558170850055_7464564431074511177_n
 • tytuł pi

Informacja o lokalach wyborczych w Pyzdrach

W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. podaje się informację o lokalach wyborczych w Pyzdrach i przynależności ulic.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46

 Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada;
Sołectwo: Tarnowa
.

 Centrum Kultury, Sportu i Promocji,

ul. Kilińskiego 15

 Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

 Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10

 Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach z dnia 20 marca 2024 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Pyzdr zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Miejskiej Komisji Wyborczej w Pyzdrach
z dnia 20 marca 2024 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Pyzdr zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

 

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Pyzdrach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Pyzdr zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

1.

DĘBSKI Przemysław, lat 42, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Pyzdry,

zgłoszony przez KWW WSPÓLNIE DLA GMINY PYZDRY

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Pyzdrach

 

 Honorata Koszarek

Pasowanie na czytelnika

W dniu 19 marca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych.
Uczennice z Koła Przyjaciół Biblioteki przy wsparciu koleżanek z klasy VIa i VIIb przygotowały przedstawienie dla swoich młodszych koleżanek i kolegów. W rolę Książki wcieliła się Alicja Flisiak, Maja Duszak, Julia Dębska i Barbara Sobczak odgrywały odpowiednio postacie: Koszałka Opałka, Kota w butach oraz Czerwonego Kapturka. Krasnalami były: Małgorzata Mianowska, Wiktoria Paszak i Jesika Sapikowska.
Podczas ceremonii pasowania na czytelnika przez Koszałka Opałka – patrona szkolnej biblioteki – uczniowie otrzymali pamiątkowe zakładki do książek.
Nowi czytelnicy mogą rozpocząć swoją przygodę z książkami od przeczytania pozycji ufundowanej przez Instytut Książki w ramach akcji „Książką połączeni”.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika
 • Pasowanie na czytelnika

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły

Burmistrz Pyzdr ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie” do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach.

Szczegóły dotyczące wymagań w załączeniu.

ZUS będzie zamknięty 29 marca

W piątek 29 marca 2024 r. wszystkie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zamknięte.
Tego dnia nie będzie można również skorzystać z pomocy konsultantów infolinii ZUS.
29 marca jest dniem wolnym dla pracowników ZUS za dzień świąteczny – sobotę 6 stycznia 2024 r.
ZUS zachęca do załatwiania swoich spraw w ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, która umożliwia wysłanie wniosków i dokumentów przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Marlena Nowicka
rzeczniczka prasowa ZUS
w Wielkopolsce

Nowa tablica do wyliczania emerytur

Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy średniego dalszego trwania życia, ogłoszonej przez Główny Urząd Statystyczny.
Co do zasady, nowa tablica nie dotyczy osób, które już przeszły na emeryturę. Nie ma zatem sensu składanie wniosków o ponowne przeliczenie świadczenia.
Główny Urząd Statystyczny opublikował nową tablicę trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2023 r. W ubiegłym roku odnotowano 408 tys. zgonów, czyli mniej o 39 tys. niż w 2022 r., a tyle samo, co w ostatnim, przedpandemicznym - 2019 r.
Tablica średniego dalszego trwania życia jest istotnym elementem przy ustalaniu wysokości emerytury – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Obliczenie wysokości świadczenia polega bowiem na podzieleniu kapitału emerytalnego danej osoby przez przeciętne dalsze trwanie życia. Im większy licznik (czyli nasz kapitał) oraz mniejszy mianownik (czyli średnie trwanie życia), tym wysokość naszej emerytury, jest wyższa.
Ustalając wysokość emerytury, ZUS zawsze sprawdza, czy dla zainteresowanego korzystniejsza jest tablica obowiązująca w momencie złożenia wniosku o emeryturę, czy ta, która obowiązywała w momencie, gdy ukończył on swój wiek emerytalny – i przyjmuje do obliczeń korzystniejszy dla danej osoby wariant.
Od 1 kwietnia br. ZUS będzie korzystał z nowej tablicy GUS, obliczając wysokość nowo przyznawanych emerytur. Najnowsza tablica trwania życia powoduje obliczenie emerytury osoby w wieku 60 lat niższej o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat – o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy.
Dla przykładu 60-latka z kapitałem 700 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2649,51 zł, czyli niższą o ok. 103 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 264,2 zamiast 254,3 miesięcy).
Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracował i odprowadzał składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia, może on je sobie doliczyć do świadczenia. Jednak najnowsza tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych składek, a nie do całego świadczenia.
Zgodnie z nowymi tablicami GUS wzrost dalszego trwania życia nastąpił we wszystkich grupach wiekowych. Osoba w wieku 30 lat będzie żyła dłużej o: 12,7 miesiąca, 60-latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o 6,1 miesiąca niż wskazywały statystki w roku ubiegłym.

Transport w dniu wyborów

Bezpłatny transport wyborców do lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Transport w dniu wyborów
 • Transport w dniu wyborów
 • Transport w dniu wyborów
 • Transport w dniu wyborów
 • Transport w dniu wyborów

”Alleluja Jezus żyje”

„Są takie święta raz do roku, co budzą życie, budzą czas. Wszystko rozkwita w słońcu blasku i w sercach naszych radość trwa.” 
Te święta to Wielkanoc – najważniejsze, a zarazem najradośniejsze święto w tradycji chrześcijańskiej. Gdyby bowiem Chrystus nie zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi cieszymy się w ciągu całego roku. W obchody tej niezwykle ważnej uroczystości wprowadzili nas uczniowie przedstawieniem wielkanocnym pt. ”Alleluja Jezus żyje”, które  odbyło się  w naszej szkole 26 marca.
Pierwsza część przedstawienia ukazywała wydarzenia związane z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa.
Teksty przedstawianych wierszy i fragmentów prozy, recytowane przez uczniów, nawiązywały do męki pańskiej i zachęcały do odnowy życia i czynienia dobra. 
Z kolei  w  drugiej części młodsi artyści przypomnieli nam tradycje i obrzędy związane z Wielkanocą. Oczywiście nie mogło zabraknąć śmigusa-dyngusa i jak śpiewali nasi uczniowie „Poleje nasze też dziewczyny by miały radosne miny!”, dyngusiarze nie żałowali wody, by każdy  otrzymał jej choćby kropelkę. Ta część przedstawienia była więc okazją aby dowiedzieć się, że tradycje  podkreślają nasz narodowy charakter, polską gościnność, serdeczność i głęboką pobożność.
Cały spektakl był wzbogacony odpowiednimi pieśniami i wielkanocnymi.
Na zakończenie przedstawienia uczniowie oraz pani dyrektor złożyli wszystkim zebranym życzenia:

Niech radosne Alleluja

będzie dla Nas ostoją zwycięskiej miłości, pokoju i harmonii,

niech pogoda ducha towarzyszy Nam w trudach każdego dnia,

a radość serca płynie z zasłużonego odpoczynku.

Życzymy błogosławionej Wielkanocy!

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Przedstawienie wielkanocne
 • Przedstawienie wielkanocne
 • Przedstawienie wielkanocne
 • Przedstawienie wielkanocne
 • Przedstawienie wielkanocne

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

XLIVI sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 2kwietnia 2024  r. o godz. 14.00 w sali kina w Pyzdrach
Program sesji w załączniku

Zmiana siedzib lokali wyborczych w Pyzdrach

 Informujemy o zmianach siedzib lokali wyborczych w Pyzdrach .

Szanowni Państwo!

 

Informujemy o zmianach siedzib lokali wyborczych w Pyzdrach.

 Zmieniła się siedziba lokalu wyborczego nr 1 w Pyzdrach:

 z Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach ul. Kilińskiego 15

na

Hala widowiskowo–sportowa w Pyzdrach

ul. 3 Maja 46

 

Poniżej wykaz ulic i miejscowości należących do lokalu wyborczego nr 1:

Miasto Pyzdry - ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Niecała, Nadrzeczna, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Szkolna, Staszica, Taczanowskiego, Winnica, Wrzesińska, Wymysłowska, Wrocławska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada, Sołectwo: Tarnowa.

 Został utworzony nowy lokal wyborczy nr 9 w Pyzdrach

Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach
ul. Kilińskiego 15

 Poniżej wykaz ulic należących do lokalu wyborczego nr 9:

Miasto Pyzdry - ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa,
Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska.

 Bez zmian pozostaje lokal wyborczy nr 2 w Pyzdrach mieszczący się

w Przedszkolu Publicznym w Pyzdrach
ul. Jana Pawła II 10

 Poniżej wykaz ulic należących do lokalu wyborczego nr 2:

Miasto Pyzdry - ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II,
J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego.

 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 700 – 2100.

 

Wesołego Alleluja

Życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy i Miasta Pyzdry

wyświetl galerię w Cooliris
 • życzenia

Badania ankietowe 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu przypomina, że w II kwartale 2024 r. na terenie gminy realizowane jest Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL).
Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Badania ankietowe 2024

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 2-22.04.2024 r. na terenie naszej gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie: Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).
Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Komunikat w sprawie wypłat dotacji z Czystego Powietrza

Finansowanie programu „Czyste Powietrze” jest zapewnione.
W styczniu uruchomiono na ten cel środki Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz budżet Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Jeszcze przez jakiś czas wypłata dotacji przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) może być opóźniona, ale każda płatność dla beneficjentów „Czystego Powietrza” zostanie zrealizowana.
Poza dotychczasowymi przelewami z KPO i NFOŚiGW – łącznie ponad miliard złotych (1 096 900 004 zł) – trwają prace nad wypłatą kolejnych pieniędzy z KPO. Ponadto w kwietniu br. do budżetu programu trafi 6,4 mld zł środków europejskich.

Pytania i odpowiedzi
Czy program „Czyste Powietrze” nadal działa?
Tak, program jest realizowany i każdy zainteresowany nadal może składać wniosek o dotację na wymianę kopciucha i termomodernizację swojego domu.
Czy moje zaległe środki zostaną wypłacone?
Tak, choć mogą występować opóźnienia w wypłatach, ale każda dotacja zostanie wypłacona.
Kiedy finansowanie programu zostanie w pełni przywrócone?
Już w styczniu nastąpiło odblokowanie (wznowienie płatności) środków KPO. Od początku roku wypłacono 700 mln zł na konta wfośigw. Ponadto NFOŚiGW zaangażował znaczną wartość środków własnych (ok. 397 mln zł), które obecnie trafiają do beneficjentów, co pozwala wypłacać zaległe płatności.
Jeśli mój wfośigw nie ma obecnie pieniędzy na dotacje, to czy mogę się zwrócić do resortu klimatu lub NFOŚiGW po moje płatności?
Nie, ponieważ Ministerstwo Klimatu i Środowiska nadzoruje program, z kolei NFOŚiGW wdraża go za pośrednictwem wfośigw w poszczególnych województwach. Za wypłatę dotacji odpowiadają tylko wojewódzkie fundusze, które otrzymują na to środki z NFOŚiGW.
Skąd mam się dowiedzieć, czy mój wfośigw otrzymał kolejną transzę pieniędzy na wypłaty dotacji?
O tym na bieżąco informujemy m.in. na stronie programu „Czyste Powietrze”: czystepowietrze.gov.pl (strona główna – ważne komunikaty).

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/wszystkie-dotacje-z-programu-czyste-powietrze-beda-wyplacone/

Obwieszczenie o obwodach wyborczych

Obwieszczenie o obwodach wyborczych

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pyzdr

z dnia 28 lutego 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada; Sołectwo: Tarnowa.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46,

62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

2

Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10,

 62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

3

Sołectwo Ksawerów: Ksawerów; Sołectwo Pietrzyków: Pietrzyków; sołectwo Pietrzyków Kolonia: Pietrzyków-Kolonia

Środowiskowy Dom Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

4

Sołectwo Białobrzeg: Białobrzeg; sołectwo Trzcianki: Królewiny, Trzcianki; Sołectwo Walga: Walga; Sołectwo Wrąbczynek: Wrąbczynek; sołectwo Wrąbczynkowskie Holendry: Wrąbczynkowskie Holendry; Sołectwo Zapowiednia: Białobrzeg Ratajski, Glinianki, Zapowiednia, Żdżary

Budynek po dawnej szkole podstawowej, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry

5

sołectwo Ciemierów: Ciemierów; sołectwo Ciemierów-Kolonia: Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo; Sołectwo Dolne Grądy: Dolne Grądy, Baraniec, Zimochowiec; sołectwo Górne Grądy: Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska; Sołectwo Kruszyny: Benewicze, Kruszyny, Lisiaki, Tłoczyzna

 

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

6

Sołectwo Lisewo: Lisewo, Olsz

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Lisewo 108, 62-310 Pyzdry

7

Sołectwo Dłusk: Dłusk; sołectwo Rataje: Rataje

Świetlica Wiejska w Ratajach, Rataje 22, 62-310 Pyzdry

8

Sołectwo Ruda Komorska: Ruda Komorska, Łupice; Sołectwo Zamość: Modlica, Zamość

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

9

Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

Centrum Kultury, Sportu i Promocji, ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub

3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pyzdr najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Pyzdr

 

Przemysław DĘBSKI

wyświetl galerię w Cooliris
 • Informacja
 • Informacja

Bezpłatny transport wyborców

Bezpłatny transport wyborców do lokalu wyborczego w dniu wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bezpłatny transport wyborców - harmonogram
 • Bezpłatny transport wyborców - harmonogram
 • Bezpłatny transport wyborców - harmonogram
 • Bezpłatny transport wyborców - harmonogram
 • Bezpłatny transport wyborców - harmonogram

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 5 kwietnia 2024 roku
jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie. Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1503,kwiecien-2024?tresc=25347

Rekrutacja do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Kwalifikacja osób i rodzin do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - Podprogram 2023
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach informuje, iż od 11.04.2024 r. do 17.04.2024 r. będą przyjmowane  oświadczenia:
o dochodach wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód (np. odcinki od rent/emerytur, zaświadczenia o wysokości wynagrodzenia, zaświadczenie
o wielkości gospodarstwa rolnego itp.), w celu otrzymania pomocy żywnościowej.

Wobec  powyższego MGOPS w Pyzdrach zaprasza osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia z w/w Programu, do siedziby Ośrodka przy  Plac Sikorskiego 19, w godz. od 8 00  do 14 00  w celu otrzymania  skierowania.
Paczki żywnościowe trafiać będą do osób w trudnej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów.
Kwoty kryterium dochodowego nie mogą przekraczać:

•             2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej

•             1 590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane pomocą mogą pobrać dokumenty na stronie www.pyzdry.naszops.pl w zakładce FEPŻ 2021-2027.
O terminie wydawania żywności będziemy informować na bieżąco.
Przypominamy, że osoby pobierające żywność  są zobowiązane uczestniczyć  w działaniach na rzecz włączenia społecznego organizowanych przez Bank Żywności oraz Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (m. in. warsztaty kulinarne, edukacyjne itp.).

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo

Wyniki wyborów samorządowych 2024

Informacja o wynikach wyborów samorządowych  2024r.
Wyniki w wyborach na Burmistrza
Wyniki w wyborach do Rady Miejskiej
Wyniki w wyborach do Rady Powiatu
Wyniki w wyborach do Sejmiku

Frekwencja: 49,79%

Wydłużenie terminu rekrutacji do Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Termin rekrutacji do programu żywnościowego zostaje wydłużony
W związku z dużym zainteresowaniem pomocą żywnościową z Podprogramu 2023, który skierowany jest dla osób najuboższych, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Miasta i Gminy Pyzdry,  MGOPS Pyzdry przedłuża termin przyjmowania oświadczeń na w/w pomoc do końca miesiąca kwietnia 2024 r.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „CZYSTE POWIETRZE”

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!
Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.
Uwaga na nierzetelnych wykonawców
Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.
Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.
W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.
Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.
Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.
Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.
Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.
„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu
Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).
Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.
Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.
Rekomendacje
W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.
Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.
Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.
Pamiętaj!
Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.
Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!
Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.
Życzymy zadowolenia z ciepłych domów, niskich rachunków za ogrzewanie i czystego powietrza!
czystepowietrze.gov.pl


wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Uczą się pływać

Od 6 marca 2024 roku w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie realizowany jest Program Ministerstwa Sportu i Rekreacji po hasłem „Umiem Pływać”.
Dzięki temu, w każdą środę, pod opieką nauczycieli, uczniowie z kl. I-III wyjeżdżają do Jarocina na pływalnię, by pod bacznym okiem wykwalifikowanych instruktorów zdobywać umiejętności pływackie.
Zajęcia na basenie to dla uczniów nie tylko nauka pływania, ale przede wszystkim przyjemność z uprawiana sportu oraz kształtowania nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.
Choć w nauce pływania wiele tak naprawdę zależy od tego, jak często się trenuje i z jaką intensywnością, to po 20 godzinach regularnych zajęć uczniowie zdobędą podstawy niezbędne do tego, aby nie bać się wody i czerpać z pływania samą przyjemność.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nauka pływania
 • Nauka pływania
 • Nauka pływania
 • Nauka pływania

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 19 kwietnia 2024 roku jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1503,kwiecien-2024?tresc=25418

 

Zaproszenie na Akademię Czystego Powietrza o zmianach w programie "Czyste Powietrze"

W imieniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej serdecznie zapraszamy na kolejny webinar w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024.
O nowościach w zmienionym właśnie programie „Czyste Powietrze” będziemy opowiadać już w najbliższy czwartek, 25 kwietnia o godz. 10:00 w ramach cyklu #AkademiaCzystegoPowietrza2024. Na nasze spotkanie online można się już rejestrować pod linkiem: https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P.
Eksperci Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Instytutu Ochrony Środowiska (IOŚ-PIB) przedstawią najważniejsze informacje dotyczące nowych zasad w programie „Czyste Powietrze”, który zmienia się 22 kwietnia 2024 r.
Usłyszymy o obowiązkach związanych z listą zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM) – zarówno pod kątem wnioskodawców, jak i producentów czy importerów urządzeń, a także o innych, istotnych nowościach, jak np. jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, czy doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa.
W czasie spotkania, przewidujemy możliwość zadawania pytań za pomocą aktywnego czatu.
Formularz rejestracyjny na najbliższy webinar – https://forms.office.com/e/xVwryuvD6P – dostępny będzie dla wszystkich zainteresowanych do 24.04.2024 r. do godz. 12:00. Link do spotkania, po rejestracji, wysyłany będzie dzień przed webinarem, na adres mailowy podany w formularzu.

***
Cykl „Akademia Czystego Powietrza” – baza praktycznej wiedzy o ogólnopolskim programie „Czyste Powietrze” – jest realizowany od 2020 r. przez NFOŚiGW, we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Polskim Alarmem Smogowym.
wyświetl galerię w Cooliris
 • Zaproszenie na webinar

Badania ankietowe 2024

Badanie ankietowe:Europejskie badanie warunków życia ludności
Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w okresie 22.04 – 28.06.2024 r. na terenie naszej gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, realizowane będzie badanie: Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC).
Więcej o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny na https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Jubileusz 100-lecia urodzin mieszkanki Kruszyn

Dnia 21 kwietnia 2024 roku swoje 100. urodziny obchodziła Pani Kazimiera Chlebowska.
Z tej okazji życzenia Dostojnej Jubilatce złożył Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Joanna Czechyra.
Burmistrz Pyzdr zaznaczył, że ten Jubileusz to wielka duma dla mieszkańców oraz władz samorządowych Gminy Pyzdry, a życzenia, kwiaty, pamiątkowy list gratulacyjny i upominki są wyrazem głębokiego szacunku dla Jubilatki za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat życia.
Pani Kazimiera mimo trudów życia codziennego wychowała trzy córki Alinę, Jadwigę i Krystynę oraz doczekała 9 wnuków i 11 prawnuków.
Szanownej Jubilatce jeszcze raz składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych jubileuszy w zdrowiu i samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Jubilatka w otoczeniu władz i najbliższych

Rozmawiali o zdrowiu

Tydzień Zdrowia w szkole w Pyzdrach
W dniach od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach w klasach 1-3 realizowane były zadaniach w ramach Tygodnia Zdrowia, którego głównym celem jest kształtowanie u uczniów potrzeby dbania o zdrowie i promowanie zdrowego stylu życia.
W poniedziałek uczniowie poznali zasady zdrowego stylu życia oraz losowali rymowankę - przysłowie o zdrowiu, do której każdy wykonał ilustrację.
Wtorek minął natomiast pod hasłem „Dzień Numeru Alarmowego”.
W kolejnym dniu uczniowie przygotowali zdrowe koreczki, sałatki i kanapki. Odbyła się degustacja potraw i z talerzy szybko zniknęły kolorowe kanapki i szaszłyki a miseczki z sałatkami były puste. Wszystkim bardzo smakował zdrowy posiłek.
Z zabawami naszych dziadków i zumbą uczniowie zapoznali się w czwartek, spędzając aktywnie przerwy.
Obchody Tygodnia Zdrowia uczniowie zakończyli w piątek uczestnicząc w warsztatach na temat pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych przez p. Grzegorza - ratownika medycznego.

Realizacja zadań była związana z Programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły i uświadomiła uczniom konieczność racjonalnego odżywiania się oraz prowadzenia aktywnego trybu życia.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia
 • Tydzień Zdrowia

Od 22 kwietnia nowe zasady w programie „Czyste Powietrze”.

W trosce o beneficjentów
„Zmieniliśmy program „Czyste Powietrze”, kierując się troską o naszych beneficjentów. Aktualne zasady mają chronić wnioskodawców i ograniczać nieuczciwe praktyki związane m.in. ze sprzedażą nieefektywnych urządzeń, które bez termomodernizacji domu, zamiast obniżać, to podwyższają rachunki za ogrzewanie” – mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).
Ale to nie koniec nowości w „Czystym Powietrzu”, bo program zyskał właśnie nowe finansowanie.
„Mamy kolejne duże pieniądze dla Polaków na wymianę kopciuchów i termomodernizację domów. To aż 6,4 miliarda złotych z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), które obok środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), zapewniają nam ciągłość i stabilne finansowanie „Czystego Powietrza” w najbliższym czasie. To ogromy sukces, wypracowany wspólnie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska” – dodaje prezes NFOŚiGW.
Obecna wersja programu z dnia 22.04.2024 r. zobowiązuje wnioskodawców – od 14.06.2024 r. – do wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę ZUM. To ma być gwarancja wyboru urządzeń o potwierdzonej jakości, czyli takich, które spełniają deklarowane w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametry oraz rzeczywiście przełożą się na efektywniejsze (tańsze) ogrzewanie polskich domów.
Nowe zasady stwarzają trzy opcje dla wnioskodawców:

1.            wniosek złożony do 21.04 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

2.            wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia do 13.06 – pozwala na dotację na urządzenia spoza listy ZUM;

3.            wniosek złożony od 22.04 i dowód zakupu urządzenia od 14.06 – dotacja tylko na urządzenia z listy ZUM.

Zamknięcie listy zielonych urządzeń i materiałów dotyczy również producentów i dystrybutorów pomp ciepła. Wszystkie pompy ciepła, znajdujące się obecnie na liście ZUM, wymagają uzupełnienia dokumentacji o raport z badań z niezależnych akredytowanych laboratoriów z terenu EU lub EFTA. Uszczelnienie listy ZUM – jak już wspomniano – obejmuje również kotły zgazowujące drewno i te na pellet drzewny, ale w tym przypadku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. O szczegółach technicznych nowych wymogów, pisaliśmy wielokrotnie na stronie programu: czystepowietrze.gov.pl.
Najwyższe dofinansowanie
Kolejną istotną zmianą w „Czystym Powietrzu” jest kwestia zasad wnioskowania w ramach części 3) programu. Beneficjent, który skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania na dany budynek – na podstawie wniosku złożonego od 22.04.2024 r. – będzie mógł starać się o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania). Tutaj też – podobnie jak przy liście ZUM – obowiązuje okres przejściowy do 13.06.2024 r. włącznie.
Nowe reguły dotyczące najwyższego dofinansowania należy rozumieć tak, że:

             Wniosek o dotację złożony do 21.04 – zmiany Cię nie dotyczą;

             Wniosek o dotację złożony od 22.04 do 13.06 – okres przejściowy, uwzględniający poniższy warunek;

             Wniosek o dotację złożony od 14.06 lub później – zmiany Cię dotyczą, jedna szansa na dotację w ramach najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu) o ile już wcześniej (od 22.04) nie udzielono Ci dotacji z części 3) programu na inny budynek/lokal mieszkalny.
Prefinansowanie i pełnomocnictwo uszczegółowione
W umowie dotacji z prefinansowaniem doprecyzowano, że warunkiem wypłaty zaliczki na konto wykonawcy jest złożenie do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) podpisanej własnoręcznie przez beneficjenta dyspozycji wypłaty zaliczki wraz z kopią faktury zaliczkowej (wystawionej na beneficjenta lub beneficjenta i małżonka wspólnie). A ponadto określono czas na złożenie wniosku o płatność – rozliczającego zakres przedsięwzięcia wynikający z danej umowy z wykonawcą – do 120 dni od daty wypłaty zaliczki dotyczącej realizacji tej umowy z wykonawcą.
W przypadku składania wniosku o dotację z „Czystego Powietrza” przez pełnomocnika, teraz wymagane jest pełnomocnictwo z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy notarialnie poświadczonym (czyli z podpisem własnoręcznym złożonym przez wnioskodawcę na pełnomocnictwie w obecności notariusza, bądź wcześniej złożonym podpisem uznanym przez wnioskodawcę przed notariuszem za własnoręczny).
Nowe źródła finansowania programu „Czyste Powietrze”
NFOŚiGW sfinalizował właśnie (16.04.2024 r.) w ramach „Czystego Powietrza” podpisanie szesnastu umów (ze wszystkimi wfośigw) dotyczących projektów grantowych z unijnego programu FEnIKS. Teraz, po złożeniu przez wojewódzkie fundusze pierwszych wniosków o płatności zaliczek, nastąpi uruchomienie tego nowego finansowania.
Wdrożenie środków FEnIKS (6,4 mld zł na lata 2024-29), to szansa dla ponad 145 tys. gospodarstw domowych na dotacje do wymiany ponad 111 tys. źródeł ciepła i modernizację ok. 100 tys. budynków.
Pieniądze dla każdego
Program „Czyste Powietrze” – z budżetem 103 mld zł – to największa proekologiczna inicjatywa w polskiej historii, służąca skutecznej walce ze smogiem oraz poprawie efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. „Czyste Powietrze” to szansa dla Polaków obecnie nawet na 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji na termomodernizację i nowe źródło ciepła. Dotychczas (stan na 12.04.2024 r.) złożono ponad 832 tys. wniosków na 26 mld zł dofinansowania.
czystepowietrze.gov.pl

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny
wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Orły matematyczne wśród SKO-wiczów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie

W grudniu 2023 roku dwunastu uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie przystąpiło do matematycznych zmagań
w Ogólnopolskim Konkursie „Orzeł Matematyczny”.
22 kwietnia nastąpiło podsumowanie tego konkursu. Wszyscy uczestniczący otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe linijki z tabliczką mnożenia.
Uczennica klasy VI Katarzyna Bernat została Laureatem tego konkursu, oprócz pamiątkowego dyplomu i linijki otrzymała nagrodę ufundowaną przez SKO działające przy ZS-P w Pietrzykowie. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w matematycznych potyczkach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Matematyczne Orły w Pietrzykowie
 • Matematyczne Orły w Pietrzykowie
 • Matematyczne Orły w Pietrzykowie
 • Matematyczne Orły w Pietrzykowie

Dodatek osłonowy- przypomnienie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach przypomina, że do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.
Wnioski o dodatek osłonowy należy złożyć osobiście w siedzibie  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach plac Sikorskiego 19,  lub internetowo przez ePUAP lub profil zaufany. Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
Szczegółowe informacje o warunkach uzyskania dodatku osłonowego znajdują się pod niżej podanym adresem strony internetowej:
https://pyzdry.naszops.pl/n,dodatek-oslonowy-2024

Pliki do pobrania w załącznikach

Komunikat

W związku z realizacją inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład informuję,
że w celu wykonania przyłącza gazowego i zawarcia umowy w miejscowości Pyzdry do nieruchomości znajdujących się
przy ul. 11 Listopada, ul. Wąskiej, ul. Ogrodowej, ul. Głowackiego, ul. Konopnickiej, pl. Sikorskiego, ul. Nowoogrodowa, Kościuszki,
ul. Staszica, ul. Prusa osoby zainteresowane proszone są o pilne złożenie wniosku do Polskiej Spółki Gazownictwa:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Gazownia w Środzie Wielkopolskiej

Lipowa 23, 63-000 Środa Wielkopolska tel. 22 444 33 33

Godziny obsługi klientów: poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

Wniosek znajduje się na stronie: https://www.psgaz.pl/dla-klienta#przylaczenie-do-sieci-gazowej

 

Po realizacji zadania drogowego z uwagi na okres gwarancji przyłączenie nieruchomości
na wymienionych ulicach może być niemożliwe przez kilka kolejnych lat.

 

       Burmistrz Pyzdr

/-/ Przemysław Dębski

Uczcili Konstytucję 3 Maja

 

W czwartek, 25 kwietnia 2024 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach  odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej w Europie i drugiej na świecie.
Podczas akademii przedstawiona została historia jej powstania. Na szkolnej scenie pojawili się twórcy Konstytucji 3 Maja wraz z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim, który zaprzysiągł konstytucję.
Uczniowie mogli usłyszeć czym jest konstytucja i jaką odgrywa rolę w państwie prawa, a także co oznaczają i jakie znaczenie mają pojęcia : Naród, Wolność, Ojczyzna.
Ta wyjątkowa lekcja historii przeplatana utworami muzycznymi oraz układem tanecznym skłoniła zgromadzonych do refleksji nad tym, iż Ojczyzna jest naszym wspólnym dobrem, a Konstytucja 3 Maja była potwierdzeniem tej idei.
Pani dyrektor Ilona Zielińska zaapelowała,  aby zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad istotą tego szczególnego dnia, oddając hołd wolności i niezależności, którą otrzymaliśmy w darze od naszych przodków.
Pani dyrektor podziękowała uczniom za piękny występ, a nauczycielom: p. Marioli Fórmaniak, p. Beacie Paprzyckiej, p. Oldze Dębskiej
i p. Annie Filipiak za przygotowanie szkolnej akademii.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna
 • Konstytucja 3 Maja uroczystość szkolna

Zaproszenie na I sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach

Zapraszamy na I sesję Rady Miejskiej w Pyzdrach, która odbędzie się 6 maja 2024 r. o godz. 14 00 w Centrum Kultury, Sportu
i Promocji w Pyzdrach.
Porządek obrad w załączniku

Wnioski o straty w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami

Zgłoszenie strat w uprawach rolnych spowodowanych kwietniowymi przymrozkami
Producenci rolni poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w okresie od 20.04.2024 r. do 24.04.2024 r.,
do dnia 17.05.2024 r. mogą  zgłaszać straty w uprawach rolnych.
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy, w godzinach urzędowania tj. pon. w godz. 8.00-16.00 oraz od wt. – pt. od godz. 7.15 do 15.15.
We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.)

Kibicowali Monice

12 maja grupa uczniów NSP w Pietrzykowie wraz z opiekunami udali się do Gniezna na mecz piłki ręcznej kobiet MKS URBIS GNIEZNO - MKS PIOTRCOVIA Piotrków Trybunalski.
Wszyscy uczestnicy wyjazdu gorąco kibicowali piłkarkom z Gniezna. Wśród zawodniczek gnieźnieńskiej drużyny była reprezentantka Polski - Monika Łęgowska pochodząca z Pyzdr.
Na koniec zrobili pamiątkowe zdjęcie z zawodniczką MKS URBIS GNIEZNO - Moniką Łęgowską.
To był bardzo niezapomniane przeżycie.
Wszyscy uczestnicy wycieczki nie mogą się doczekać kolejnego wyjazdu na tak niesamowite wydarzenie sportowe.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej
 • Uczniowie na meczu piłki ręcznej

Loteria dla OSP " Strażacy od kuchni Amino"

Wygraj wsparcie dla swojej jednostki OSP
Wy wspieracie społeczność na co dzień, a dziś to ona może pomóc Wam!
Zapraszamy Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) do udziału w wyjątkowej akcji!
Pokażcie społeczności, jak wygląda życie strażaka „od kuchni”  i zdobywajcie atrakcyjne nagrody!
Główna nagroda: 100 000 ZŁ
Dodatkowe nagrody: 4x 10 000 ZŁ
Do wykorzystania na cele statutowe jednostek OSP !
Co trzeba zrobić?
Nagrajcie filmik, w którym pokażecie swoją jednostkę OSP „od kuchni”
Opublikujcie filmik
Zarejestrujcie się i wypełnijcie formularz zgłoszeniowy na stronie loterii Amino.
Termin zgłoszenia i więcej szczegółów na stronie loterii

wyświetl galerię w Cooliris
 • Informacja o konkursie

Webinar informacyjny o mini grantach dla NGO

Odkryj świat jutra: Jak Meet and Code wspiera technologiczną rewolucję wśród młodzieży
Meet and Code, europejska inicjatywa wspierająca organizacje pozarządowe, umożliwia dzieciom i młodzieży zdobywanie kompetencji niezbędnych w erze technologii. Dołącz do nas 21 maja na informacyjnym webinarze, gdzie dowiesz się, jak twoja organizacja może włączyć się w tę rewolucję.
Meet and Code to projekt, w ramach którego organizacje pozarządowe (NGO) mogą uzyskać finansowanie na organizację wydarzeń dla młodzieży. Dzięki mini grantom w wysokości 500 euro, NGO mogą realizować inspirujące warsztaty i wydarzenia edukacyjne. Aplikacje o granty można składać już od 22 maja 2024!
Wyobraź sobie grupę dzieci…
które z zapałem programują małe roboty, takie jak Ozoboty czy Bee-Boty, ucząc się przy tym podstaw kodowania, logicznego myślenia i współpracy zespołowej. To właśnie dzieje się podczas warsztatów takich jak "OzoRace: Wyścig Kolorowych Kodów" organizowanych przez Fundację ART JTM czy "Bee-bot – więzień labiryntu" organizowanych przez Fundację AS KIER.
Na tych warsztatach dużo się nauczyłem. Ciekawe, co będziemy robić następnym razem” – powiedział jeden z młodych uczestników, zarażając entuzjazmem swoich rówieśników.
Meet and Code to nie tylko możliwość zdobycia technicznych umiejętności, ale także sposób na odkrywanie pasji i budowanie pewności siebie. W zeszłym roku, podczas warsztatów „Canvy Creators” organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Pomost, uczestnicy nauczyli się tworzyć filmy za pomocą smartfonów i narzędzia Canva. „Było niesamowicie! Zrobiłem własny film i jestem z niego dumny!” – relacjonował jeden z uczestników, pokazując, jak wielki wpływ mają te wydarzenia na młodych ludzi.
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Meet and Code może pomóc twojej organizacji w organizacji takich inspirujących wydarzeń? Dołącz do nas na webinarze informacyjnym 21 maja. Przedstawimy szczegóły aplikacji o granty oraz nowości w programie na rok 2024.
Webinar to doskonała okazja, by zrozumieć, jak Meet and Code przyczynia się do technologicznej edukacji młodzieży i jak twoja organizacja może stać się częścią tej rewolucji.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe na webinar. Dowiedz się, jak możesz zainspirować młodych ludzi do odkrywania fascynującego świata technologii!
Więcej informacji na temat webinaru i rejestracji można znaleźć na stronie internetowej: https://www.techsoup.pl/blog/meet-and-code-2024

Kontakt dla mediów:

Karina Janus

Specjalistka ds.Marketingu, TechSoup Polska

Fundacja TechSoup

kjanus@techoup.org

tel. +48 662184733

O Meet and Code:

Meet and Code to europejska inicjatywa wspierająca organizacje pozarządowe poprzez przyznawanie grantów na organizację wydarzeń edukacyjnych. Celem programu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży zdobycia niezbędnych umiejętności cyfrowych i programistycznych, co stanowi podstawę do dalszego rozwoju w erze technologii. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje wnioski o granty już od 22 maja, aby uzyskać finansowanie w wysokości 500 euro na realizację swoich projektów.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny
 • Plakat informacyjny

Zgłoszenie strat w uprawach rolnych spowodowanych kwietniowymi przymrozkami

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami – ostateczny termin
Producenci rolni poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w okresie od 20.04.2024 r. do 24.04.2024 r., jeszcze do dnia 24 maja 2024 r. mogą zgłaszać straty w uprawach rolnych.
Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w godzinach urzędowania tj. pon. w godz. 8.00-16.00 oraz od wt. – pt. od godz. 7.15 do 15.15.
We wniosku należy podać działki, które objęte mają być szacowaniem wraz z powierzchniami i rodzajem upraw.
Do wniosku należy także załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.

Półkolonie 2024

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne „Nasza Szkoła” w Pietrzykowie serdecznie zaprasza na Półkolonie 2024 „Aktywne Lato”
w ramach realizacji zadania publicznego Gminy i Miasta Pyzdry „Krajoznawstwo i organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w 2024 r.”

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Obwieszczenie Burmistrza Pyzdr z dnia 30 kwietnia 2024 roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pyzdr

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada; Sołectwo: Tarnowa.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46,

62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10,

62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Ksawerów: Ksawerów; Sołectwo Pietrzyków: Pietrzyków; sołectwo Pietrzyków Kolonia: Pietrzyków-Kolonia

Środowiskowy Dom Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

4

Sołectwo Białobrzeg: Białobrzeg; sołectwo Trzcianki: Królewiny, Trzcianki; Sołectwo Walga: Walga; Sołectwo Wrąbczynek: Wrąbczynek; sołectwo Wrąbczynkowskie Holendry: Wrąbczynkowskie Holendry; Sołectwo Zapowiednia: Białobrzeg Ratajski, Glinianki, Zapowiednia, Żdżary

Budynek po dawnej szkole podstawowej, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry

5

sołectwo Ciemierów: Ciemierów; sołectwo Ciemierów-Kolonia: Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo; Sołectwo Dolne Grądy: Dolne Grądy, Baraniec, Zimochowiec; sołectwo Górne Grądy: Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska; Sołectwo Kruszyny: Benewicze, Kruszyny, Lisiaki, Tłoczyzna

Samorządowa Szkoła Podstawowa,

Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwo Lisewo: Lisewo, Olsz

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Lisewo 108, 62-310 Pyzdry

 

7

Sołectwo Dłusk: Dłusk; sołectwo Rataje: Rataje

Świetlica Wiejska w Ratajach, Rataje 22,

62-310 Pyzdry

8

Sołectwo Ruda Komorska: Ruda Komorska, Łupice; Sołectwo Zamość: Modlica, Zamość

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

Centrum Kultury, Sportu i Promocji,

ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pyzdr najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Pyzdr

 

Przemysław DĘBSKI

Konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy,
odbędą się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry- Miasta- Osiedla Pyzdry w dniach od 27 maja 2024r. do dnia 10 czerwca 2024r.
Celem konsultacji jest  zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w odniesieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry-  Miasta- Osiedla Pyzdry.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy miasta Pyzdry.
Projekt uchwały jest dostępny w formie:

1.       wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Biuro Rady,
publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  https://www.bip.pyzdry.pl/145,konsultacje-spoleczne oraz na stronie internetowej Gminy  i Miasta w Pyzdrach https://www.pyzdry.pl/
Wszelkie uwagi i opinie należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretarz@pyzdry.pl  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry w godzinach urzędowania.

W W załączeniu:

- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych
- projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry- Miasta- Osiedla Pyzdry.

Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski w taekwondo olimpijskim

W dniach 11-12 maja 2024 r. w Zgorzelcu odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w sportach halowych.
Samorządową Szkołę Podstawową w Lisewie oraz UKS Huragan reprezentował na niej uczeń klasy 7 – Karol Olejniczak. Po zaciętej walce został brązowym medalistą Mistrzostw Polski w taekwondo olimpijskim. Osiągnięty sukces stał się okazją do świętowania. Przy dźwiękach hymnu sportowców – „We are the champions”, cała społeczność szkolna powitała naszego olimpijczyka. Pani dyrektor i wychowawczyni złożyły gratulacje oraz wręczyły upominek.
Trenerka – pani Olga Bachorska – opowiedziała, jakim zawodnikiem jest Karol, ile pasji i poświęcenia wkłada w to, aby osiągać tak wysokie wyniki. Wielką atrakcją okazał się pokaz rozgrzewki i treningu w wykonaniu naszego medalisty oraz jego szkoleniowca. Nasz uczeń pokazał ile pracy i samodyscypliny potrzeba, aby wspiąć się na szczyt. Dużym zaciekawieniem cieszyła się również prezentacja stroju do walki.
Mamy ogromną nadzieję, że sukcesy Karola oraz pokaz treningu rozbudzą sportowe marzenia wśród naszych uczniów.
Jeszcze raz ogromne gratulacje dla Karola, który ciężką pracą i wytrwałością zasłużył na ten sukces! Jesteśmy niezwykle dumni z Jego osiągnięć i życzymy dalszych sportowych zwycięstw.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski
 • Karol brązowym medalistą Mistrzostw Polski

Bezpłatny transport wyborców

Bezpłatny transport wyborców do lokalu wyborczego w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Bezpłatny transport wyborców
 • Bezpłatny transport wyborców
 • Bezpłatny transport wyborców
 • Bezpłatny transport wyborców

Uwaga, wielkopolscy pszczelarze!

Istnieje możliwość przystąpienia do udziału w programie „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich”
Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2024 przekazał po raz siódmy kwotę 2 000 000,00 zł na zakup pokarmów dla pszczół w postaci ciasta, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski.
Na terenie  naszego województwa funkcjonuje pewna część pszczelarzy poza strukturami PZP i nigdzie nie zarejestrowani, dlatego aby umożliwić im udział w programie prosimy o zgłaszanie się do oddziałów terenowych najbliższych miejsca zamieszkania w celu wyrażenia chęci przystąpienia do programu i otrzymania pokarmu dla pszczół.

Ogłoszenia – Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży (rzpchodziez.pl)

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego „Cztery pory roku z OZE”

Wyróżnienie dla uczennicy Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach
W Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu  w  dniu 4 czerwca 2024r. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie ekologicznym „ Cztery pory roku z OZE” realizowanego w ramach Wielkopolskich Dni Energii 2024.
Tematem przewodnim konkursu było promowanie odnawialnych źródeł energii i jej oszczędzanie w ciągu całego roku. Organizatorem wydarzenia był Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
Podczas uroczystości Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski pogratulował uczestnikom konkursu oraz wręczył nagrody laureatom i wyróżnionym, a także złożył podziękowania i wyrazy uznania dyrektorom szkół i przedstawicielom samorządu.
W gali uczestniczyli Burmistrz Gminy i Miasta Pyzdry Przemysław Dębski i dyrektor SSP w Górnych Grądach Grażyna Lesińska.
W konkursie sukces odniosła uczennica kl. V Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach, Samanta Nowak. Samanta zdobyła wyróżnienie  w kategorii klas   IV-VI w subregionie konińskim.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Konkurs „Cztery pory roku z OZE”
 • Konkurs „Cztery pory roku z OZE”
 • Konkurs „Cztery pory roku z OZE”

Szkolny Festiwal Naukowy w szkole w Pyzdrach

W poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się Szkolny Festiwal Naukowy, który połączony został z obchodami Dnia Dziecka.
Był to dzień pełen naukowych odkryć, wspaniałej zabawy i niezapomnianych chwil, które na długo pozostaną w pamięci zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w licznych warsztatach i pokazach naukowych przygotowanych przez naszych nauczycieli. W salach lekcyjnych można było znaleźć stanowiska tematyczne, które obejmowały różnorodne dziedziny nauki: doświadczenia chemiczne, pokazy fizyczne, robotykę, interaktywne potyczki z językiem angielskim, magię języka polskiego, obserwacje mikroskopowe, świat wulkanów, ginące zawody, matematyczne potyczki, analogowe instrumenty pomiarowe, wydruk 3D „na żywo”, nasz Patron, ja i moja klasa, warsztaty pierwszej pomocy, teatrzyk „Na straganie”.
Był to czas, który pokazał, że nauka może być fascynująca i przynosić dużo satysfakcji. Po intensywnych warsztatach naukowych, na uczniów czekał wspólny posiłek, który zorganizowany został na szkolnym boisku w formie pikniku. Była to doskonała okazja do integracji i wymiany wrażeń z przeżytych warsztatów.
Organizacja festiwalu była możliwa dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej –nauczycieli, uczniów, a także rodziców, którzy upiekli pyszne ciasta. Wspólna praca i współpraca przyczyniły się do sukcesu tego wydarzenia, a także pokazały, że razem można osiągnąć wiele.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego dnia. Sponsorom:
Panu Janowi Matysiak Piekarnia w Tomicach,
Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi Paszak P.P.HU Zakład Przetwórstwa Mięsnego Paszak w Pyzdrach,
Pani Aleksandrze Nowickiej F.H.U AMBER oraz
Dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Pyzdrach panu Markowi Sobczakowi.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Rady Rodziców, w szczególności p. Annie Nowaczyk- Tamborskiej, p. Wioletcie Malińskiej oraz p. Marcie Zielińskiej za pomoc w trakcie trwania festiwalu.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
wyświetl galerię w Cooliris
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy
 • Szkolny Festiwal Naukowy

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja o obwodach wyborczych

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pyzdr

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada; Sołectwo: Tarnowa.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46,

62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10,

62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Ksawerów: Ksawerów; Sołectwo Pietrzyków: Pietrzyków; sołectwo Pietrzyków Kolonia: Pietrzyków-Kolonia

Środowiskowy Dom Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

4

Sołectwo Białobrzeg: Białobrzeg; sołectwo Trzcianki: Królewiny, Trzcianki; Sołectwo Walga: Walga; Sołectwo Wrąbczynek: Wrąbczynek; sołectwo Wrąbczynkowskie Holendry: Wrąbczynkowskie Holendry; Sołectwo Zapowiednia: Białobrzeg Ratajski, Glinianki, Zapowiednia, Żdżary

Budynek po dawnej szkole podstawowej, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry

5

sołectwo Ciemierów: Ciemierów; sołectwo Ciemierów-Kolonia: Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo; Sołectwo Dolne Grądy: Dolne Grądy, Baraniec, Zimochowiec; sołectwo Górne Grądy: Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska; Sołectwo Kruszyny: Benewicze, Kruszyny, Lisiaki, Tłoczyzna

Samorządowa Szkoła Podstawowa,

Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwo Lisewo: Lisewo, Olsz

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Lisewo 108, 62-310 Pyzdry

 

7

Sołectwo Dłusk: Dłusk; sołectwo Rataje: Rataje

Świetlica Wiejska w Ratajach, Rataje 22,

62-310 Pyzdry

8

Sołectwo Ruda Komorska: Ruda Komorska, Łupice; Sołectwo Zamość: Modlica, Zamość

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII= 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

Centrum Kultury, Sportu i Promocji,

ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pyzdr najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Pyzdr

 

Przemysław DĘBSKI

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Informacja o obwodach wyborczych
 • Informacja o obwodach wyborczych

MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie

Warsztaty terenowe prowadzone w duchu edukacji STEAM.
6 czerwca 2024 roku uczniowie klasy VI i VII wraz zaproszonymi uczniami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pietrzykowie wzięli udział we wspólnych warsztatach terenowych prowadzonych w duchu edukacji STEAM.
Zajęcia prowadzone były przez edukatorów z UAM w Poznaniu w nietypowym centrum innowacyjnej edukacji - mobilne laboratorium warsztatowe MobiLab,
które łączy nowe technologie z zajęciami terenowymi i analizą danych.
Uczniowie pobrali próbki wody z rzeki Prosny oraz odłowili organizmy żyjące w przybrzeżnej strefie rzeki. Następnie przeprowadzili badanie zawartości fosforanów, azotanów w wodzie. Zmierzona była temperatura wody i jej pH.
Druga część zajęć polegała na poznaniu związku organizmów w różnych ekosystemach.
Wizyta MobiLab w Samorzadowej Szkole Podstawowej   w Lisewie była doskonałą okazją dla uczniów, aby zdobyli nową wiedzę i umiejętności, które są kluczowe w obliczu współczesnych wyzwań klimatycznych.
Dzięki nowoczesnym technologiom i praktycznym zajęciom terenowym, młodzi ludzie lepiej zrozumieli i docenili rolę przyrody oraz aktywnie przyczynili się do jej ochrony.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie
 • MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie
 • MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie
 • MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie
 • MobiLab w Samorządowej Szkole Podstawowej w Lisewie

Komunikat ws. zmian w PPCP

Szanowni Państwo,NFOŚiGW opublikował na stronie internetowej komunikat o zmianach w programie Czyste Powietrze,
które planowane są od 14.06.2024; dołączono również pliki z najnowszą wersją programu i załącznikami 1, 2, 2a i 2b.
Komunikat i nowa wersja programu są dostępne pod tym linkiem:
Zmiany w programie „Czyste Powietrze” dotyczące pomp ciepła - Program „Czyste Powietrze”

Pyzdry wśród 16-stu nowych cudów Polski

Znacie wyniki plebiscytu magazynu National Geographic Traveler?
Cudem Polski 2024 zostało 16 miejsc, w tym Pyzdry!
O miano ,,nowego cudu'' ubiegało się 48 niezwykłych, czasem zupełnie nieznanych miejsc z całego kraju. Wygrały te zaskakujące, ciekawe i z dala od utartego szlaku. Cudem z Wielkopolski okazały się Pyzdry.
Serdecznie dziękujemy Państwu za oddane głosy i zapraszamy do Pyzdr wszystkich tych, którzy jeszcze u nas nie gościli.
Wyniki plebiscytu Cuda Polski 2024:
Dolnośląskie – Twierdza Srebrna Góra;
Kujawsko-Pomorskie – Pałace w Ostromecku;
Lubelskie – Chełmskie Podziemia Kredowe;
Lubuskie – Park Dworski w Iłowej;
Łódzkie – Centralne Muzeum Włókiennictwa z Łódzkim Parkiem Kultury Miejskiej;
Małopolskie – Zamek w Muszynie;
Mazowieckie – Wzgórze Tumskie w Płocku;
Opolskie – Fabryka Robotów w Mosznej;
Podkarpackie – Zamek w Łańcucie;
Podlaskie – Prawosławny skit w Odrynkach;
Pomorskie – Bory Tucholskie;
Śląskie – Bielsko-Biała;
Świętokrzyskie – Muzeum Archeologiczne w Wiślicy;
Warmińsko-Mazurskie – Lidzbark Warmiński;
Wielkopolskie – Pyzdry;
Zachodniopomorskie – Darłowo.
Fot. Strona www.national-geographic.pl

 

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Twierdza Srebrna Góra
 • Pałace w Ostromecku
 • Chełmskie Podziemia Kredowe
 • Park Dworski w Iłowej
 • Muzeum Włókiennictwa z Łódzkim Parkiem Kultury Miejskiej
 • Zamek w Muszynie
 • Wzgórze Tumskie w Płocku
 • Fabryka Robotów w Mosznej
 • Zamek w Łańcucie
 • Prawosławny skit w Ordynkach
 • Bory Tucholskie
 • Bielsko-Biała
 • Muzeum Archeologiczne w Wiślicy
 • Lidzbark Warmiński
 • Pyzdry
 • Darłowo

Wielkopolska Infolinia Wsparcia

Bardzo nam miło poinformować, że ruszyła Wielkopolska Infolinia Wsparcia, dedykowana seniorkom i seniorom 60+ oraz opiekunom.
Nasi Asystenci Teleopieki czekają pod numerem telefonu:
61 44 99 499 (opłata zgodna z cennikiem operatora)
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
Co oferujemy?
Rozmowy na codzienne tematy.
Informacje na temat dostępnych usług dla osób starszych i opiekunów w Wielkopolsce.
Porady dotyczące korzystania z systemu pomocy społecznej.
Wskazówki dotyczące dostępnych zasobów i programów wsparcia w regionie.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
https://rops.poznan.pl/aktualnosci/wielkopolska-infolinia-wsparcia-dla-seniorow-i-opiekunow-juz-dziala.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plaka

Sesja Rady Miejskiej - zapowiedź

II sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach  odbędzie się 20 czerwca 2024 r. o godzinie 12 00 w Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach.
Porządek obrad w załączniku

wyświetl galerię w Cooliris
 • Porządek obrad
 • Porządek obrad

Nowy numer Przeglądu Powiatowego

Wydanie „Przeglądu Powiatowego” z dnia 21 czerwca 2024 roku jest dostępne zarówno papierowo, jak i elektronicznie.
Można je przeczytać w sieci, pobrać dowolne strony, wydrukować.
Wszystko dostępne na stronie:
https://www.wrzesnia.powiat.pl/1529,czerwiec-2024?tresc=25972

 

Uczniowie uczą się oszczędzać

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górnych Grądach uczestniczy w programie edukacyjnym SKO prowadzonym przez PKO BP.
SKO koncentruje się na edukacji dzieci w zakresie przedsiębiorczości, a także upowszechnianiu idei oszczędzania.
Poza tematyką finansową podejmuje również działania z zakresu ekologii i bezpieczeństwa.
Dzięki działalności SKO w szkole uczniowie biorą udział w różnych akcjach i konkursach, dzięki którym wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności.
Jest to wszystko możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu opiekunów SKO i współpracy całego grona pedagogicznego.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -

Wakacji nadszedł czas

Zakończenie roku szkolnego w SSP w Lisewie
Uroczystość zakończenia roku rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w Lisewie, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się, by wspólnie podziękować za miniony rok i prosić o błogosławieństwo na czas wakacji.
Apel szkolny miał szczególnie uroczysty charakter. Rozpoczął się od wierszy i piosenek, które wprowadziły nas w wakacyjny nastrój. Następnie dyrektor placówki, pani Genowefa Kaźmierska, podsumowała mijający rok szkolny, składając serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom za ich ciężką pracę oraz rodzicom za ich zaangażowanie w życie szkoły. Uczniowie z najwyższymi średnimi ocen otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe, co stanowiło ukoronowanie ich wysiłków i sukcesów.
Szczególnie wzruszającym momentem było pożegnanie pani dyrektor, która po 33 latach odchodzi od pełnienia tej funkcji. Delegacje składające się z uczniów, nauczycieli i rodziców złożyły na ręce pani dyrektor serdeczne podziękowania i wręczyły piękne kwiaty. Nie zabrakło również wzruszających podziękowań ze strony dyrektor szkoły p. Genowefy Kaźmierskiej skierowanych do wszystkich, z którymi było jej współpracować. Na koniec cała społeczność szkolna wyśpiewała życzenia piosenką Danuty Rinn „Wszystkiego najlepszego”.

wyświetl galerię w Cooliris
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

VI Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym”!
Spójrz, jakie to proste:
Zapoznaj się z regulaminem konkursu
Pobierz i wypełnij: Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz Oświadczenie (załącznik nr 2 do regulaminu)
Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie
Zeskanuj wypełnione i podpisane dokumenty: Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie, (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)
Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres: wizjazero@krus.gov.pl
Zgłoś swój film
Wygraj nagrody!
Obejrzyj animację promującą konkurs „Moja Wizja Zero” 

Najważniejsze informacje:
konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 21 lat włącznie
zadaniem konkursowym jest nagranie krótkiego filmu w orientacji poziomej (od 30 sekund do 2 minut) na temat kampanii „Wizja Zero” i co najmniej jednej z jej siedmiu Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny
zgłoszenie do udziału w konkursie polega na wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu) oraz Oświadczenia (załącznik nr 2 do regulaminu)
przesyłając film należy go zapisać w pliku wideo w formacie AVI lub MPEG-4. Jakość i format pliku powinien umożliwiać odbiór filmu z urządzeń stacjonarnych i przenośnych (tablety, smartphony, SmartTV, itp.)
termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2024 r.
więcej w regulaminie.

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – recepta na zdrowie w gospodarstwie rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE.
Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zdrowie rolnika i jego rodziny.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Komunikat dla rolników

Uwaga Rolnicy!!!
Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek deszczu nawalnego, który wystąpił w dniu 27.06.2024 r. na terenie gminy Pyzdry, proszeni są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - pokój nr 16 w godzinach urzędowania tj. pon. 8:00-16:00 wt. - pt.7:15-15:15

Nowe sieci wodociągowe i sanitarne

W ramach poprawy skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pyzdry Burmistrz Pyzdr podpisał umowę z firmą RAWO Infrastruktura sp. z o.o. z Łodzi na budowę:
- sieci sanitarnej w obrębie ul. Dworcowej (ul. Słowackiego, ul. Nałkowskiej, ul. Leśmiana, ul. Brzechwy), ul. Jana Pawła II, ul. Tuwima oraz w m. Dłusk
- sieci wodociągowej w ul. Jana Pawła II, ul. Wrzesińskiej, ul. Tuwima, ul. Wrocławskiej, na Zwierzyńcu, połączenie SUW Lisewo-Wrąbczynek oraz w m. Dłusk.
Zadanie będzie realizowane do końca listopada 2025 roku. Inwestycja ta w całości sfinansowana będzie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 978 078,23 zł.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy
 • Podpisanie umowy

Nowy Skarbnik Pyzdr!

Marta Zielińska została powołana na stanowisko Skarbnika Pyzdr.
Zastąpi na tym stanowisku dotychczasową Panią Skarbnik Antoninę Balicką, która  odchodzi na zasłużoną emeryturą.
Marta Zielińska  przez ostatnie lata pełniła funkcje głównej  księgowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach .
Swoje  obowiązki pełnić będzie od dnia 1 sierpnia 2024r.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

wyświetl galerię w Cooliris
 • Nowy Skarbnik Pyzdr

Awaria telefonów stacjonarnych w MGOPS

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła awaria telefonów stacjonarnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pyzdrach.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 784 060 315.

Bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.
Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej.
Bon energetyczny przysługuje:

1.            osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
2.            osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1.            300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2.            400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3.            500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4.            600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r. (albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB), bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

1.            600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2.            800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3.            1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4.            1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać:

1.            w wersji papierowej w siedzibie MGOPS w Pyzdrach, pl. Sikorskiego 19,  od 8.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku .
2.            za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka
3.            za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r i jest wypłacany jednorazowo.
WAŻNE !!!
Minister właściwy do spraw energii określa i udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, mając na względzie zapewnienie przejrzystości tego wniosku.
W momencie opublikowania wzoru wniosku, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej

 

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków

Oszczędności prądu na oczyszczalni ścieków i stacjach uzdatniania wody  
Ciąg dalszy poprawy skuteczności gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Pyzdry, to rozbudowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Pyzdrach oraz stacjach uzdatniania wody w Pyzdrach, Lisewie, Pietrzykowie Kolonii, Wrąbczynku i w Tarnowej.
Burmistrz Pyzdr podpisał umowę na wykonawstwo tego zadnia z firmą DIMNET s z o. o. z Wrześni. Rozbudowa będzie wykonana do 9 sierpnia br., kosztem 364 tys. zł, z czego gmina uzyskała dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 307 492,32  zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania:
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Grafika ASF
 • Grafika ASF
 • Grafika ASF

Nowe nawierzchnie dróg i chodników

Zmiana nawierzchni dróg
Gmina Pyzdry pozyskała z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 882 900,00 zł na usprawnienie sieci komunikacyjnej poprzez budowę i modernizację dróg. Zmodernizowane zostaną drogi w Kolonii Lisewo, Łupicach, a także w Pyzdrach: ul. Głowackiego, Konopnickiej i Ogrodowa. Zadanie to wykona do końca października 2025 r. firma EKO-BUD s. c. Elżbieta, Jacek Majdeccy z siedzibą w Lisewie, kosztem 2 027 436,99 zł.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Powstał punkt potwierdzający Profil Zaufany

Burmistrz Pyzdr informuje, iż za zgodą Ministra Cyfryzacji, Urząd Miejski w Pyzdrach uruchomił punkt potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.
Punkt znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Pyzdrach - pokój nr 3.
Aby potwierdzić profil zaufany wystarczy wcześniej założyć konto na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl) i złożyć wniosek o profil zaufany, następnie należy udać się do jednego z punktów potwierdzających np. Urzędu Miejskiego w Pyzdrach w terminie 14 dni z ważnym dowodem osobistym albo paszportem w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego.
Więcej informacji na stronie:
http://epuap.gov.pl

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • logo

eKurenda-najważniejsze informacje o mieście i sołectwie

Udostępniamy Państwu aplikację eKurenda – służącą przekazywaniu najważniejszych informacji o mieście i sołectwie.
Wystarczy posiadać smartfon z internetem i zainstalować ją ze strony https://ekurenda.pl/pobierz-aplikacje/ lub ze Sklep Play.
Po zainstalowaniu należy wpisać nazwę swojego sołectwa lub miejscowości i zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności. W przypadku zmiany sołectwa lub miejscowości należy kliknąć w prawym górnym rogu na trzy kropki, następnie wybrać ,,Sołectwo – zmień”.
Za pośrednictwem aplikacji na smartfony rozsyłane będą komunikaty, kurendy i przydatne informacje. Po ich opublikowaniu natychmiast otrzymacie powiadomienie. Aplikacja jest bezpłatna, nie wymaga podawania żadnych danych osobowych, nie zawiera reklam oraz komunikatów o charakterze komercyjnym.
Zapraszamy do korzystania z nowej formy kontaktu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Wystrzałowe Pyzdry

Mając na uwadze barwną i chlubną historię naszego miasta serdecznie zapraszamy Państwa na Wystrzałowe Pyzdry,
które odbędą się 20 lipca na Stadionie Zawarciańskim. Jest to nasza najważniejsza impreza, nawiązująca do wydarzeń z 1383 r., kiedy to doszło do oblężenia miasta przez rycerstwo księcia mazowieckiego i użycia po raz pierwszy na ziemiach Polski broni palnej.
Motyw przewodni stanowi pyzdrska armata. Ale nie tylko, bowiem w tegorocznej edycji imprezy ponownie zaprezentujemy broń czarnoprochową i nowoczesny sprzęt militarny. Do udziału zaprosiliśmy więc różne grupy rekonstrukcyjne, a także przedstawicieli wojska.
Stałym punktem ,,Wystrzałowych Pyzdr'' jest nawiązanie do wydarzenia z 12 stycznia 1383 r. Tego dnia miało miejsce pierwsze udokumentowane użycie artylerii prochowej w Polsce. Podczas oblężenia miasta przez wojska stronnictwa księcia mazowieckiego oddano wystrzał armatni w stronę bramy miejskiej.
W inscenizacji ,,Pierwszy wystrzał'' główną rolę odgrywa pyzdrska armata. Udział w niej wezmą grupy rekonstrukcyjne, m.in Złoty Krzyż Nazwa imprezy z pewnością okaże się trafiona, bo nie inaczej będzie wtedy w Pyzdrach.
Na 20 lipca nie planujcie nic innego, musicie pojawić się na naszej imprezie.
Będzie się działo!

wyświetl galerię w Cooliris
 • Plakat informacyjny

Zdalny odczyt wodomierzy

Wprowadzamy system zdalnego monitoringu i odczytu wody.
Realizujemy kolejne zadanie mające na celu poprawę skuteczności gospodarki wodnej na terenie gminy Pyzdry.
Burmistrz podpisał umowę z firmą TERMO INSTAL Ewelina Grala z Jankowa Pierwszego na dostawę i wymianę ponad 700 wodomierzy ultradźwiękowych w miejscowościach: Zapowiednia, Białobrzeg, Wrąbczynkowskie Holendry, Żdżary, Glinianki, Trzcianki, Walga, Królewiny, Wrąbczynek, Białobrzeg Ratajski, Kolonia Janowska, Kolonia Lisewo, Zimochowiec, Górne Grądy, Kolonia Ciemierów, Dolne Grądy, Łupice, Kruszyny, Tłoczyzna, Baraniec, Benewicze, Zamość, Modlica, Ruda Komorska, Ciemierów, Lisewo.
W związku z tym informujemy, że mieszkańcy będą zobowiązani udostępnić swoje nieruchomości w celu dokonania montażu nowych urządzeń. Szczegółowe terminy i harmonogram będziemy publikować na bieżąco.
Przedsięwzięcie finansowane jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 487 226,10 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca stycznia 2025 r.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • Logo Polski Ład
wyświetl galerię w Cooliris
 • Podpisanie umowy

Zaproszenie na spotkanie ws. ASF

Spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii
W związku z dynamiczną sytuacją rozprzestrzeniania się wirusa ASF na sąsiadującym powiecie gnieźnieńskim, Gmina Września i Nekla zostały objęte niebieską strefą z ograniczeniami obszaru!
23 lipca (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Sędziwojewie (gmina Września) odbędzie się spotkanie informacyjne dla rolników z Powiatowym Lekarzem Weterynarii dotyczące zakażenia ASF i ograniczeń z tym związanych

wyświetl galerię w Cooliris
 • Zaproszenie na spotkanie

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Słupcy na kadencję 2024 – 2027.
Szczegóły w załączniku.