Informacje ogólne, opłaty i harmonogram wywozu odpadów

Od 1 marca 2020 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 20,00 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny.

Odpady komunalne należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane. Opłata podwyższona za niedopełnienie obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wynosi: 40,00 zł miesięcznie od osoby.

- 18,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje kompostować bioodpady w kompostowniku na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.  

Kompostownik – pojemnik, w którym przebiega kompostowanie odpadów biodegradowalnych, w wyniku czego otrzymuje się kompost. 
W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada przydomowego kompostownika lub nie kompostuje bioodpadów albo uniemożliwia upoważnionym przez Burmistrza Pyzdr osobom dokonania kontroli nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym, burmistrz stwierdza, w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia na okres 6 miesięcy. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości, podający dane niezgodne ze stanem faktycznym podlega karze grzywny.

 • Zmiana wysokości stawki nie powoduje obowiązku złożenia przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji. Do złożenia nowej deklaracji zobowiązani są mieszkańcy, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z kompostowaniem bioodpadów.

 • UWAGA!

  - Od 1 marca br. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

  - Kompostować bioodpady mogą tylko i wyłącznie właściciele nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (kompostować bioodpadów nie mogą mieszkańcy domów wielorodzinnych).
   
  - Bioodpady nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów.
wyświetl galerię w Cooliris
 • 34223

Wykaz odbioru odpadów komunalnych I półrocze 2023 rok

Wykaz odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Pyzdry I półrocze 2023 rok
Przypominamy o obowiązku WYSTAWIENIA pojemników oraz worków wg harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru.
W przypadku wystąpienia zdarzeń technicznych, losowych itp. usługa będzie realizowana w następny dzień roboczy

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku :

Zgodnie z Uchwałą NR XXVI/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty:
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku :

·        25 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem

·        26 zł miesięcznie od osoby za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny

Przypominamy
O OBOWIĄZKU WYSTAWIENIA pojemników oraz worków wg harmonogramu do godz. 7:00 w dniu odbioru. W przypadku wystąpienia zdarzeń technicznych, losowych itp. usługa odbioru odpadów  będzie realizowana w następny dzień roboczy.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 56,00 zł miesięcznie od mieszkańca
Przypominamy, że selektywna zbiórka odpadów komunalnych dotyczy wszystkich właścicieli nieruchomości i jest OBOWIĄZKOWA
nformacje dotyczące prawidłowej segregacji odpadów znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://wcr-jarocin.pl/wp-content/uploads/2017/11/Przewodnik-akceptacja-07.07.2020.pdf
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na rachunek bankowy: 30 9681 0002 0300 0101 2000 0160.

Harmonogram wywozu odpadów w załączniku