Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Sobota 14 Grudnia 2019
Jana, Alfreda, Izydora

Wyszukiwarka

Treść strony

Powstaje pełnowymiarowe boisko

28 czerwca rozpoczęła się budowa boiska przy ulicy Nowoogrodowej w Pyzdrach. Wykonawcą zadania jest wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego Zakład Robót Ogrodniczych ,,SPIRAEA” z Leszna, który otrzyma wynagrodzenie w wysokości 374 900,00 zł brutto.
   Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 120 000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie „Odnowa i rozwój wsi”.
   Realizacja budowy polega na wykonaniu pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z trawy naturalnej wraz z automatycznym systemem nawadniającym o wymiarach 59,0 x 95,0 m.
   Technologia wykonania nawierzchni polega na frezowaniu starej nawierzchni, wykonaniu koryta boiska, laserowej niwelacji podglebia z nadaniem spadku podłużnego wynoszącego 1%, zagęszczeniu podglebia, montażu systemu automatycznego nawodnienia opartego na dwunastu zraszaczach, z czego 2 znajdują się bezpośrednia na płycie boiska. Następnie zostanie wykonana wierzchnia warstwa wegetacyjna o grubości 13 cm, która składać się będzie z gleby rodzimej, piasku gruboziarnistego i torfu odkwaszonego. Kolejny etap to wysianie nawozów mineralnych w oparciu o chemiczną analizę gleby, po czym nastąpi wysiew mieszanki traw zgodnie z wymogami Polskiej Izby Nasiennej i pielęgnacja polegająca na odpowiednim nawodnieniu i koszeniu trawy. Od strony ulicy Farnej wykonany zostanie mur oporowy, który ma na celu wzmocnienie i ustabilizowanie powstałej skarpy. Całość obiektu zostanie ogrodzona, zamontowane zostaną 3 bramy wjazdowe, w tym jedna z furtką. Na płycie boiska zamontowane zostaną 2 bramki a za nimi piłkochwyty. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem, a planowane zakończenie przewidziane jest na 31 sierpnia.

wyświetl galerię w Cooliris

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony