Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Wtorek 31 Marca 2020
Beniamina, Balbiny, Kornelii

Wyszukiwarka

Treść strony

VIII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

28 października 2011 roku o godz. 14 00 w Centrum Kultury, Promocji i Sportu w Pyzdrach  odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej.

Program sesji :

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4 .Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5 .Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i kwartalnego wynagrodzenia za inkaso.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i poboru oraz terminu płatności opłaty targowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.
14. Zapytania i wolne wnioski.
15. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie sesji.

                                                                                             Przewodniczący Rady
                                                                                              /-/ Elżbieta Kłossowska

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony