Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 16 Grudnia 2019
Zdzisława, Adelajdy, Albiny

Wyszukiwarka

Treść strony

VII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach

VII sesja Rady Miejskiej w Pyzdrach odbędzie się 29 września 2011 r. (czwartek) o godz. 14.00 w Centrum Kultury Sportu i Promocji w Pyzdrach.

Program sesji :
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje radnych i zapytania sołtysów.  
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2011r.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Pyzdry.
9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy i Miasta Pyzdry, sposobu jej rozliczania oraz kontroli.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pyzdry.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w m. Pyzdry.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego położonego w Pyzdrach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności użytkownikowi wieczystemu nieruchomości położonej Pyzdrach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał: Nr XXIX/252/06, IX/97/03, XV/88/08, XXVIII/08.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości położonej w m. Białobrzeg.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
i ustalenia ich przebiegu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian planu odnowy miejscowości: Dłusk, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Pietrzyków.
21. Zapytania i wolne wnioski.
22. Wniesienie uwag do protokołu z poprzedniej sesji.
23. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
24. Zakończenie sesji                         

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony