Dom Podcieniowy został nagrodzony

Gmina Pyzdry została laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii Architektura i Budownictwo Drewniane.
       14 listopada w czasie uroczystej gali Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski usłyszał oficjalny werdykt i odebrał stosowne wyróżnienie.
       Laur przyznano za uratowanie ostatniego drewnianego domu podcieniowego wschodniej Wielkopolski, będącego również świadectwem tradycji tkactwa w Pyzdrach.
Prace konserwatorskie zostały przeprowadzone z pietyzmem, poszanowaniem konstrukcji oraz oryginalnego detalu. Dzięki temu zachowano budynek o dużej wartości dla miasta i tożsamości kulturowej jego mieszkańców.
       Konkurs "Zabytek Zadbany" jest organizowany od 1975 roku.
Jego celem jest promocja odpowiedniej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi.
W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

wyświetl galerię w Cooliris
  • wręczenie dyplomu
  • osoby stoją na scenie, trzymają wyróżnienia
  • trzy osoby stoją
  • kalendarz ze zdjęciem domu podcieniowego

wstecz