Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że ruszył nabór wniosków w ramach  wsparcia dzieci z rodzin popegeerowskich. Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem sprzętu komputerowego dla swojego dziecka (dotyczy również uczniów pełnoletnich), które spełnia wszystkie kryteria określone w oświadczeniu (Załącznik 7 lub 8) - tj.: zamieszkuje miejscowość lub gminę, gdzie niegdyś funkcjonowało PGR, jest członkiem rodziny byłych pracowników PGR - wypełnij oświadczenie i weź udział w konkursie „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. 

Zainteresowane i uprawnione osoby składają następujące dokumenty:
1. Załącznik nr 7  (wypełnia rodzic/opiekun prawny w przypadku osoby niepełnoletniej) wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych.
2. Załącznik nr 8 (wypełnia pełnoletni uczeń, którego dotyczy oświadczenie) wraz z zasadami przetwarzania danych osobowych.

Informacje dodatkowe:
- termin i miejsce składania dokumentów: do 27.10.2021 r. do godz. 15:15 Urząd Miejski w Pyzdrach.
- informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
- do dokumentów można dołączyć poświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia 
w danych PPGR.

wstecz