Miliony w zapobieganie powodzi

Od trzech miesięcy trwa modernizacja wałów przeciwpowodziowych przy Warcie i Prośnie. Wczoraj ze stanem robót zapoznali się przedstawiciele instytucji realizującej zadanie, a także władz państwowych i samorządowych.
Jest to kluczowa inwestycja, mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.  Za jej przebieg odpowiada Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
Ważność zadania, którego koszt opiewa na 7,5 mln zł, podkreślali m.in. Leszek Galemba, Poseł na Sejm RP; Aneta Niestrawska, Wicewojewoda Wielkopolski i Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich. Za jego realizację dziękował Burmistrz Pyzdr Przemysław Dębski.

wyświetl galerię w Cooliris
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów
  • Trwa modernizacja wałów

wstecz