Zmiany w egzekucji

Urząd Miejski w Pyzdrach informuje, iż w przypadku nie uiszczenia w terminie podatków oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyła upomnienia.
Od 13 października 2021 r. obowiązywać będą nowe przepisy odnośnie Postępowania egzekucyjnego w administracji (Dz. U. z 2020r. poz. 1427 ze zm.) w związku z czym wzrosną koszty upomnienia z kwoty 11,60 zł na 16,00 zł.

wstecz