Nieruchomość na sprzedaż

Burmistrz Pyzdr ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, zlokalizowanej w południowej części miasta  Pyzdry. W bezpośrednim oraz dalszym otoczeniu nieruchomości znajdują się łąki, pastwiska oraz rzeka Warta. 

wstecz