Stypendia sportowe Burmistrza Pyzdr

Burmistrz Pyzdr przyznawać będzie stypendia sportowe. Otrzymać je będą mogli zawodnicy osiągający wysokie wyniki sportowe w sportach indywidualnych i drużynowych.
Stypendium jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu sportowego i jego osiągnięć w danej dyscyplinie sportu oraz formą pomocy dla podniesienia poziomu szkolenia. 

wstecz