Wsparcie na zadania z zakresu ochrony środowiska

Gmina Pyzdry otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wsparcie w wysokości 100 tys. zł zostanie przeznaczone na realizację dwóch zadań.
Pierwsze to likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest (dotacja 100% - 70 tys. zł), a drugie to modernizacja źródła ciepła w gminnym budynku, na potrzeby działalności OSP, Centrum Kultury i Ośrodka Opieki Społecznej (dotacja  - 30 tys. zł). Azbest usuwany będzie w pierwszym kwartale 2022 r. a nowy piec zamontowany zostanie jeszcze w tym roku,

wstecz