Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy rynku

Gmina Pyzdry przygotowuje dokumentację projektową na zadanie dotyczące przebudowy centrum Pyzdr. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 mln  800 tys. zł i realizowana będzie w 2022 roku.

Obszar rynku stanowi ścisłe centrum życia społecznego, publicznego i gospodarczego całej gminy. Inwestycja zdecydowanie podniesienie poziom atrakcyjności turystycznej i osadniczej miejscowości Pyzdry oraz  poprawi jakość życia.
W związku z tym zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych mających na celu poznanie Państwa opinii na temat prezentowanej koncepcji przebudowy rynku. 
 
Konsultacje trwają od 22 lipca 2021 r. do 5 sierpnia 2021 r. 

Zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmiany koncepcji drogą elektroniczną na adres: admin@pyzdry.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry w godzinach urzędowania.

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRZEBUDOWY RYNKU W PYZDRACH

 1. Poprawa walorów wizualnych i estetycznych przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dotychczasowych funkcji rynku w tym parkingowej.
 2. Zachowanie bezpłatnej możliwości parkowania.
 3. Wprowadzenie strefy zamieszkania – piesi uprzywilejowani na całym obszarze rynku, likwidacja przejść dla pieszych, ograniczenie prędkości do 20 km/h. Zastosowanie rozwiązań technicznych spowalniających ruch kołowy.
 4. Wykorzystanie nowych materiałów, kostki granitowej i kostki betonowej, kolorystycznie nawiązujących do kamienia polnego, którym pierwotnie wybrukowano rynek.
 5. Przebudowa istniejącej infrastruktury wodociągowej i deszczowej oraz budowa sieci gazowej.
 6. Rozbudowa, o dodatkowe krzewy i drzewa, istniejącej zieleni skweru w centrum rynku.
 7. Wymiana istniejącego drzewostanu w chodniku okalającym rynek po zewnętrznej stronie.
 8. Przebudowa oświetlenia skweru w oparciu o technologie LED.
 9. Większe wyeksponowanie pomników i miejsc historycznych w obszarze rynku.
 10. Powstanie instalacji rzeźbiarskiej upamiętniającej pierwszy wystrzał armatni oddany na ziemiach polskich.  
   

 

 

wstecz