Spotkanie online dla organizacji pozarzadowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego na spotkanie informacyjno – doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 4 marca 2021 r. (czwartek) o godz. 09.30, na platformie Zoom

Link do spotkania https://zoom.us/j/97121287584?pwd=Y0tKWXNvYkNMeTk2Z3g1SWdEQmpOUT09


Celem spotkania będzie zaproszenie Państwa do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.  Udział w spotkaniu umożliwi Państwu zapoznanie się z założeniami otwartego konkursu ofert, zasadami składania wniosków oraz  rodzajem zadań przewidzianych do realizacji. 

Spotkanie prowadzone będzie na żywo. Podczas spotkania będzie możliwość zadawania pytań, również w zakresie doradztwa w związku z chęcią aplikowania o dotację w ramach otwartego konkursu ofert, dzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz dyskusji z prowadzącymi.

Zespół
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu

wstecz