Organizacje pozarządowe - ogłoszenie

Ogłoszenie o otwarciu oraz opiniowaniu złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2021 roku.

Burmistrz Pyzdr informuje, że otwarcie oraz opiniowanie złożonych ofert organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w 2021 roku nastąpi w sali narad Urzędu Miejskiego w Pyzdrach z możliwością udziału oferentów.

Komisja Konkursowa przedstawi liczbę, rodzaj złożonych ofert oraz kwotę wnioskowanej dotacji w dniu 16 lutego 2021 roku o godzinie 12:00.

 

 

wstecz