Informacja dla mieszkańców

Informujemy, iż od 4 stycznia 2021 Kasa w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach będzie czynna. Pozostałe ograniczenia w obsłudze petentów jednak pozostają.

W pomieszczeniu, w którym znajduje się kasa może znajdować się tylko jedna osoba (bez osób towarzyszących), która ma zakryte usta i nos oraz dokona dezynfekcji dłoni.

Mieszkańcy we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd mogą kontaktować się z pracownikami wyłącznie telefonicznie i e-mailowo w dotychczasowych godzinach pracy lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną (ul. Taczanowskiego 1) lub poprzez ePUAP /GiMPyzdry/skrytka

Wykaz ważniejszych danych kontaktowych:
????Centrala tel. 63-2768-333, e-mail gmina@pyzdry.pl
????Podatki wew. 108, 109 e-mail podatki@pyzdry.pl, podatkiks@pyzdry.pl,                                                           
????Działalność gospodarcza  wew. 108 e-mail kasa1@pyzdry.pl
????Urząd Stanu Cywilnego  wew. 102, 127  usc@pyzdry.pl, ewl@pyzdry.pl
????Planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami -  wew.115, e-mail planowanie@pyzdry.pl, komunalizacja@pyzdry.pl
????Gospodarka odpadami - wew. 119, e-mail mb@pyzdry.pl
????Pozostałe dane kontaktowe dostępne pod adresem: https://www.bip.pyzdry.pl/

wstecz