Zimowe utrzymanie dróg

Informacja w sprawie zimowego utrzymania dróg  w sezonie  zimowym  2020/2021 rok
   na terenie gminy i miasta Pyzdry

Drogi  Wojewódzkie:  

Pyzdry  -  Września
Pyzdry -    Ciążeń
Pyzdry  -   Kalisz

za  utrzymanie w przejezdności  odpowiedzialnym jest  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu – Rejon Dróg Wojewódzkich w Koninie.
Zgłoszenia  o problemach w przejezdności  wymienionymi drogami można składać  pod  nr telefonu  603 794 331  przez całą dobę oraz stacjonarny 0-61 2258446 (w godz. 7.00 – 15.00).

Drogi  Powiatowe: 

- Pyzdry  -  Tarnowa
- od drogi wojewódzkiej 442 – Kruszyny – Zamość -  Ruda Komorska – Olsz - Lisewo – Ciemierów  - do drogi wojewódzkiej 442
-  od drogi wojewódzkiej 442 – Zapowiednia – Wrąbczynkowskie Holendry - Wrąbczynek – do gr. gminy Pyzdry
-  od Zapowiedni  -  do granicy gminy (Żdżary)
- Pyzdry ulice: Wrocławska, Kaliska , Spółdzielców, Szybska

Za utrzymanie w przejezdności odpowiedzialnym jest Zarząd Powiatu Wrzesińskiego we Wrześni ul. Chopina  10, osoba do kontaktu Mirosław Szumigała tel. 605 896 368.

Drogi Gminne
według wykazu ZUD – zarządcą jest Burmistrz  Pyzdr.

Odpowiedzialnym za ich utrzymanie w sezonie zimowym 20220/2021 r. jest Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodno - Kanalizacyjnych w Pyzdrach  tel.: 63 – 2135318  lub  505175585.
Nadzór nad realizacją ZUD  z up. Burmistrza sprawuje kierownik Robert Klimczak tel. 600 279 983.

 

 

wstecz