Apel o prawidłowe segregowanie odpadów

Papier, szkło i tworzywa sztuczne to nie śmieci – to wartościowe surowce!
Mogą się jeszcze przydać!

Zwracamy się do Państwa z apelem o bezwzględne przestrzeganie obowiązku segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu. Sposobem na wypełnienie tego jest między innymi prawidłowa segregacja „u źródła”, czyli w Państwa domach.
Segregujcie zatem uczciwie swoje odpady – oddzielajcie papier, szkło i tworzywa sztuczne! Segregowanie to nie wyrzucanie – recykling ma sens!

 

Harmonogram wywozu nieczystości

wyświetl galerię w Cooliris
  • recykling3
  • 0001
  • 0002
  • 0003
  • 0004

wstecz