Program Ochrony Środowiska - konsultacje społeczne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Środowiska zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w 16. listopada 2020 r. od godz. 9:00 poprzez platformę ZO O M.

Link do spotkania : https://zoom.usimeeting/register/tJYrceCqqTorE9AEEKu 1qj Cp3SaDXb 1 4DTXV

Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone w związku z przyjęciem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr 2826 z dnia 22 października 2020 r. projektu Programu Ochrony Srodowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.

W związku z powyższym, projekt tego dokumentu wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030, celem zapewnienia udziału społeczeństwa został zamieszczony na stronie:https ://bip .umww.p1/292-- -505- --programu-ochrony-srodowiska-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 61 626 64 00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: dsr.sekretariatgumww.pl.

wstecz