Wykaz rachmistrzów przeprowadzających spis rolny

Do 30 listopada na terenie całego kraju odbywać się będzie Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Wykaz rachmistrzów przeprowadzających spis rolny na terenie Gminy Pyzdry wraz z przypisanym obszarem spisu oraz tel. kontaktowym:

1. Krzysztof Baranowski- 571-500-162 
Obszar spisu: Pyzdry, Tarnowa, Baraniec, Kruszyny, Modlica

2. Katarzyna Słowińska- 571-500-399
Obszar spisu: Rataje, Pietrzyków, Pietrzyków Kolonia, Dłusk, Białobrzeg, Walga, Wrąbczynek, Wrąbczynkowskie Holendry

3. Barbara Podlewska-Matysiak- 571-500-393
Obszar spisu: Ciemierów, Lisewo, Ruda Komorska, Tłoczyzna, Zapowiednia, Glinianki, Żdżary, Trzcianki, Królewiny, Zamość, Górne Grądy, Dolne Grądy, Ciemierów Kolonia, Kolonia Lisewo, Kolonia Janowska, Olsz, Łupice, Lisiaki

 

wstecz