Życzenia dla nauczycieli z okazji ich święta

 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
w imieniu własnym oraz władz samorządowych Gminy i Miasta Pyzdry,
składam wszystkim pracownikom oświaty serdeczne życzenia.
Pragnę wszystkim Państwu podziękować za ogromne zaangażowanie
i wkład pracy włożony  w rozwój Waszych placówek.

Dziękuję za Wasz wspólny wysiłek na rzecz najmłodszych,
za codzienne czuwanie nad harmonijnym rozwojem
naszych dzieci i młodzieży, za wskazywanie właściwych
dróg w tym ważnym okresie ich rozwoju.

Wyrażam przekonanie, że wszelkie dobro,
którego doświadczają w codziennych kontaktach z Państwem,
zaowocuje w ich przyszłym dorosłym życiu.  

     Niech codziennej pracy w tym tak trudnym dla wszystkich okresie
towarzyszy spełnienie zawodowe, uznanie rodziców, zaufanie uczniów oraz szacunek społeczności lokalnej.

BURMISTRZ PYZDR
 Przemysław Dębski
  

wstecz