Sprawdzamy zasięg - ankieta dla mieszkańców

W związku z występującymi problemami z zasięgiem sieci komórkowych na terenie gminy Pyzdry zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji, które mają ograniczony i słaby zasięg sieci komórkowej.

Swoje uwagi można wskazać w ankiecie dostępnej tutaj.

wstecz