Rolnicy muszą się spisać

Od 1 września 2020 roku ruszył POWSZECHNY SPIS ROLNY. Wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, którzy nie mają możliwości technicznych w domu lub nie będą korzystać z pomocy rachmistrzów terenowych, w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach stworzone zostało stanowisko do przeprowadzenia tzw. SAMOSPISU.

Do Państwa dyspozycji jest komputer z zainstalowaną aplikacją, która pomoże Państwu przejść przez formularz spisowy. Pomocą również będą służyć wyszkoleni pracownicy Gminnego Biura Spisowego. 
Z uwagi na fakt, że wejścia na teren urzędu – do biur jest moderowany przez pracownika obsługi, należy go poinformować, w jakim celu przybyliście Państwo do urzędu.

Samospis funkcjonować będzie w okresie przeprowadzania POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO tj. od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Co to jest spis rolny?
Jest to badanie pełne obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne, realizowane raz na 10 lat (poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.). 

Kiedy odbywa się spis rolny?
Spis rozpoczął się 1 września 2020 r. i potrwa do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Kto podlega spisowi rolnemu?
• osoby fizyczne (gospodarstwach indywidualnych);
• osoby prawne;
• jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych 
z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. 


Jaki zakres pytań czeka rolnika?

W tegorocznym Powszechnym Spisie Rolnym część pytań dotycząca pracy w gospodarstwie rolnym obejmować będzie nie tylko użytkownika gospodarstwa rolnego, ale także jego rodzinę pracującą w gospodarstwie rolnym przy produkcji rolniczej, zarówno tę zamieszkującą wspólnie z nim, jak i tę mieszkającą oddzielnie, kierującego gospodarstwem rolnym pracującego najemnie, osoby pracujące w ramach pomocy sąsiedzkiej oraz wszystkich pracowników najemnych, zarówno tych stałych jak i dorywczych, a także pracowników kontraktowych (z firm zewnętrznych) niezależnie od obywatelstwa, czyli także cudzoziemców.

Pytania dotyczyć będą pracy w gospodarstwie rolnym w ciągu 12 miesięcy od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. Tego okresu dotyczyć będą nie tylko pytania o fakt wykonywania pracy, ale też o nakłady pracy, czyli czas poświęcony produkcji rolniczej i organizacji gospodarstwa rolnego. Czas ten liczony będzie w etatach lub jego częściach. 

Drugi blok pytań, dotyczący bieżącej aktywności ekonomicznej – w okresie od 26 maja do 1 czerwca 2020 r. – obejmować będzie użytkownika gospodarstwa rolnego oraz członków rodziny z nim mieszkających i wykazanych we wcześniejszych pytaniach jako pracujący w gospodarstwie rolnym. Tu pytania dotyczyć będą faktu posiadania i wykonywania każdej pracy przynoszącej dochód w formie pieniężnej, ale także w formie niepieniężnej. Nieistotna jest przy tym forma umowy, na podstawie której pracę posiadano lub wykonywano. 


W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 zbierane będą także informacje dotyczące faktu wykonywania innej niż rolnicza działalności zarobkowej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym m.in.: agroturystyki, rękodzieła, przetwórstwa produktów rolnych, produkcji energii odnawialnej, przetwarzania surowego drewna, akwakultury czy leśnictwa. Pozyskane zostaną także dane dotyczące udziału przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług z działalności innej niż rolnicza. 


Z pracą w gospodarstwie rolnym i aktywnością ekonomiczną poza nim ściśle powiązane są dochody gospodarstw domowych użytkowników gospodarstw rolnych i kwestia ta również jest poruszana w spisie, lecz co ważne, pytania nie będą dotyczyć wysokości tych dochodów, a ich źródeł i udziału w budżecie gospodarstwa domowego ogółem, dochodów z prowadzonej działalności rolniczej, pracy najemnej, innej prowadzonej działalności gospodarczej, emerytur, rent i innych źródeł. 


Kierujący gospodarstwem rolnym odpowiadał będzie także na pytania m.in. o poziom wykształcenia ogólnego i rolniczego, uczestnictwo w kursach doszkalających, doświadczenie w kierowaniu gospodarstwem rolnym, posiadanie przez gospodarstwo rolne tzw. planu bezpieczeństwa, czyli zasad ochrony zdrowia i życia.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez: 
• Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
• odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
• odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Zatem: spiszmy się jak na rolników przystało!

 

wstecz