Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W związku z dofinansowaniem przez Urząd Miejski w Pyzdrach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków informujemy, iż do Starostwam Powiatowego we Wrześni wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych należy dołączyć:

certyfikat-deklarację właściwości użytkowych danej oczyszczalni/ operat wodno- prawny,

zaświadczenie o braku możliwości podłączenia do kanalizacji

 rysunek/mapkę położenia przydomowej
oczyszczalni ścieków.

UWAGA!

Jeśli producent oczyszczalni wystawi certyfikat tylko na osadnik wówczas Starostwo Powiatowe wymaga  sporządzenia operatu wodno- prawnego. W przypadku, gdy certyfikat obejmuje osadnik wraz z pozostałymi elementami oczyszczalni nie jest konieczne sporządzenie przedmiotowego operatu.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania robót budowlanych są dostępne w Starostwie Powiatowym we Wrześni  w Wydziale Budownictwa, Środowiska i Rolnictwa.

wyświetl galerię w Cooliris
  • 3214_huge

wstecz