Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko przez aplikację !

Wnioski  o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.  Za jej pomocą producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. 

 • Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

  - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie upraw rolnych zgłoszonych do wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz danymi zawartymi w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt,

  - Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w zakresie zasięgu 
  i zakresu  suszy wynikającego z Systemu  Monitoringu Suszy Rolniczej
 • W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza.

 • Średnia roczna  produkcja rolna  jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie  pochodzących z  Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).
  Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej – do  momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku  Profilem Zaufanym. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.
 • Aplikację można znaleźć wchodząc na stronę Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, następnie w zakładce Sprawy wybrać Środowisko i rolnictwo, a w nim Szkody w rolnictwie i wejść w 2020 rok. Zamieszczona jest tam informacja o aplikacji po otwarciu której na samym dole podany jest bezpośredni link przekierowujący do aplikacji suszowej.

wstecz