Urząd Miejski w Pyzdrach

Galeria zdjęć

Warto zobaczyć

Data i imieniny

Dziś jest: Poniedziałek 16 Grudnia 2019
Zdzisława, Adelajdy, Albiny

Wyszukiwarka

Treść strony

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Gminny Komisarz Spisowy Krzysztof Strużyński informuje,
że w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 zostanie przeprowadzony
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań


Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. będzie pierwszym spisem powszechnym
od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji
z dziedziny demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie
i terminach określonych przez Komisję Europejską.
Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także
o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Spis obejmie:
- osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach
i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
- mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;
- osoby niemające miejsca zamieszkania.

Spis przeprowadzany jest jako badanie pełne i reprezentacyjne. Badanie reprezentacyjne przeprowadzane jest na 20% próbie mieszkań. W badaniu tym zbierane są dane dotyczące mieszkań oraz zamieszkujących je osób. Osoby nie objęte badaniem reprezentacyjnym uczestniczą w badaniu pełnym.

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:
1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;
2) edukacja;
3) aktywność ekonomiczna osób;
4) dojazdy do pracy;
5) źródła utrzymania osób;
6) niepełnosprawność;
7) obywatelstwo;
8) migracje wewnętrzne;
9) migracje zagraniczne;
10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;
11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);
12) gospodarstwa domowe i rodziny;
13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

Wszystkie zbierane i gromadzone w ramach prac spisowych dane osobowe i dane indywidualne, które mogą doprowadzić do identyfikacji osób lub podmiotów są poufne
i podlegają szczególnej ochronie, a więc objęte są tajemnicą statystyczną na zasadach określonych w artykule 10 ustawy o statystyce publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Dane pozyskiwane w spisie mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udzielanie odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym oraz odmowa udzielania odpowiedzi pociągają za sobą skutki prawne przewidziane w przepisach art. 56 i 57 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.).

Metody i termin zbierania danych:
- samospis internetowy (01.04.2011 – 16.06.2011)
- wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (08.04.2011 – 30.06.2011)
- wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (08.04.2011 – 30.06.2011)

Rachmistrzami spisowymi na terenie miasta i gminy Pyzdry są:
- Iwona Burchardt
- Joanna Matysiak
- Joanna Wasielewska
- Katarzyna Ciesielska

Informacje o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań można uzyskać
w Gminnym Biurze Spisowym w Pyzdrach (Gminne Centrum Informacji, ul. Kaliska 39, tel. 632767270 (godz. 8.00 – 15.00).
W Infocentrum istnieje możliwość dokonania samospisu przez Internet.

 

wstecz

 • Unia Europejska

Banery

 • -
 • Sesje rady
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • mapa zagrozen

Stopka strony