Wybory do Parlamentu Europejskiego

Informacja o obwodach wyborczych

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Pyzdr

z dnia 30 kwietnia 2024 roku

 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Pyzdr podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

 

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Miasto Pyzdry-ulice: Cmentarna, Daszyńskiego, Dworcowa, Kaliska, Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Miłosławska, Mostowa, Nadrzeczna, Niecała, Niepodległości, Poznańska, Rynek, Sienkiewicza, Spółdzielców, Staszica, Szkolna, Taczanowskiego, Winnica, Wrocławska, Wrzesińska, Wymysłowska, Zamkowa, Zwierzyniec, 3 Maja, 11 Listopada; Sołectwo: Tarnowa.

Hala widowiskowo-sportowa, ul. 3 Maja 46,

62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Miasto Pyzdry-ulice: Asnyka, Bolesława Pobożnego, Brzechwy, Dąbrowskiej, Jana Pawła II, J. Tuwima, Kochanowskiego, Leśmiana, Leszka Czarnego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Polna, Słowackiego, Sportowa, Szybska, Władysława Łokietka, Żeromskiego

Przedszkole Publiczne, ul. Jana Pawła II 10,

62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Sołectwo Ksawerów: Ksawerów; Sołectwo Pietrzyków: Pietrzyków; sołectwo Pietrzyków Kolonia: Pietrzyków-Kolonia

Środowiskowy Dom Samopomocy, Pietrzyków 49, 62-310 Pyzdry

4

Sołectwo Białobrzeg: Białobrzeg; sołectwo Trzcianki: Królewiny, Trzcianki; Sołectwo Walga: Walga; Sołectwo Wrąbczynek: Wrąbczynek; sołectwo Wrąbczynkowskie Holendry: Wrąbczynkowskie Holendry; Sołectwo Zapowiednia: Białobrzeg Ratajski, Glinianki, Zapowiednia, Żdżary

Budynek po dawnej szkole podstawowej, Wrąbczynkowskie Holendry 13, 62-310 Pyzdry

5

sołectwo Ciemierów: Ciemierów; sołectwo Ciemierów-Kolonia: Ciemierów-Kolonia, Kolonia Lisewo; Sołectwo Dolne Grądy: Dolne Grądy, Baraniec, Zimochowiec; sołectwo Górne Grądy: Górne Grądy, Kamień, Kolonia Janowska; Sołectwo Kruszyny: Benewicze, Kruszyny, Lisiaki, Tłoczyzna

Samorządowa Szkoła Podstawowa,

Górne Grądy 2, 62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

Sołectwo Lisewo: Lisewo, Olsz

Samorządowa Szkoła Podstawowa, Lisewo 108, 62-310 Pyzdry

 

7

Sołectwo Dłusk: Dłusk; sołectwo Rataje: Rataje

Świetlica Wiejska w Ratajach, Rataje 22,

62-310 Pyzdry

8

Sołectwo Ruda Komorska: Ruda Komorska, Łupice; Sołectwo Zamość: Modlica, Zamość

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ruda Komorska 1, 62-310 Pyzdry

xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII= 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Miasto Pyzdry-ulice: Farna, Flisa, Głowackiego, Konopnickiej, Matejki, Nowoogrodowa, Ogrodowa, Orzeszkowej, pl. Sikorskiego, Prusa, Targowa, Wąska

Centrum Kultury, Sportu i Promocji,

ul. Kilińskiego 15, 62-310 Pyzdry

 xigeKyP8BibM84p2xnboAAAAASUVORK5CYII=

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub

2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,

d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Koninie II najpóźniej do dnia 27 maja 2024 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Pyzdr najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 9 czerwca 2024 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

 

Burmistrz Pyzdr

 

Przemysław DĘBSKI

 

wyświetl galerię w Cooliris
  • Informacja o obwodach wyborczych
  • Informacja o obwodach wyborczych

wstecz