Konsultacje społeczne

Szanowni Mieszkańcy,
odbędą się konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry- Miasta- Osiedla Pyzdry w dniach od 27 maja 2024r. do dnia 10 czerwca 2024r.
Celem konsultacji jest  zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w odniesieniu do projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry-  Miasta- Osiedla Pyzdry.
Do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy miasta Pyzdry.
Projekt uchwały jest dostępny w formie:

1.       wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach – Biuro Rady,
publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pyzdrach  https://www.bip.pyzdry.pl/145,konsultacje-spoleczne oraz na stronie internetowej Gminy  i Miasta w Pyzdrach https://www.pyzdry.pl/
Wszelkie uwagi i opinie należy składać pocztą elektroniczną na adres sekretarz@pyzdry.pl  lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry w godzinach urzędowania.

W W załączeniu:

- Zarządzenie Burmistrza Pyzdr w sprawie przeprowadzenie konsultacji społecznych
- projekt Uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Gminy i Miasta Pyzdry- Miasta- Osiedla Pyzdry.

wstecz