Zgłoszenie strat w uprawach rolnych spowodowanych kwietniowymi przymrozkami

Wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami – ostateczny termin
Producenci rolni poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w okresie od 20.04.2024 r. do 24.04.2024 r., jeszcze do dnia 24 maja 2024 r. mogą zgłaszać straty w uprawach rolnych.
Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, w godzinach urzędowania tj. pon. w godz. 8.00-16.00 oraz od wt. – pt. od godz. 7.15 do 15.15.
We wniosku należy podać działki, które objęte mają być szacowaniem wraz z powierzchniami i rodzajem upraw.
Do wniosku należy także załączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.

wstecz