Wnioski o straty w uprawach rolnych spowodowanych przymrozkami

Zgłoszenie strat w uprawach rolnych spowodowanych kwietniowymi przymrozkami
Producenci rolni poszkodowani przez przymrozki wiosenne, które wystąpiły w okresie od 20.04.2024 r. do 24.04.2024 r.,
do dnia 17.05.2024 r. mogą  zgłaszać straty w uprawach rolnych.
Wnioski należy składać do Urzędu Gminy, w godzinach urzędowania tj. pon. w godz. 8.00-16.00 oraz od wt. – pt. od godz. 7.15 do 15.15.
We wniosku należy wypisać WSZYSTKIE działki zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 rok (powierzchnia upraw musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2024 r.)

wstecz