INFORMACJA O ZGROMADZENIU – PROTEST ROLNIKÓW

Burmistrz Pyzdr informuje,że zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem o zgromadzeniu publicznym dnia 20 marca 2024 r.
od godz. 6:00 do godz. 18:00 zostanie zablokowany przez uczestników protestu most nad rzeką Wartą w Pyzdrach - droga wojewódzka nr 442.
Organizator zgromadzenia dopuszcza ruch pieszych oraz w godz. 6:00-8:00 oraz 15:00-16:00 przejazd pojazdów.
Planujących podróż w dniu 20 marca br. prosimy o uwzględnienie ewentualnych utrudnień i zachowanie ostrożności.

wstecz