Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W dniach od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. w ramach limitu podatku określonego na 2024r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł x średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

wstecz