Konkursy dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Pyzdr ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych.
Dotyczą dofinansowania realizacji zadań publicznych Gminy i Miasta Pyzdry w zakresie:
krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturalnej i umacnianie tożsamości europejskiej;
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

wstecz