Uczenie się osób dorosłych - badanie ankietowe

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie Państwa gminy realizowane jest badanie „Uczenie się osób dorosłych” (UD).
Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu
 https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/
oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/
Mamy nadzieję, że propagowanie statystycznych badań ankietowych wśród mieszkańców przyczyni się do przychylniejszego spojrzenia na pracę ankietera statystycznego i do systematycznego wzrostu liczby wywiadów przeprowadzonych przez ankieterów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.
Więcej informacji o badaniu na stronie:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/41

wstecz